Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Nota de fundamentare CJH / Beruházási adatlapok HMT - 2017

Nr crt Denumirea Denumirea Entitatii
101 Instalații de detecție și semnalizare/avertizare, cu proiectare/verificare și montaj, la Centrele de Plasament din județul Harghita (Centrul de Plasament Subcetate, Centrul de PLasament de tip familial nr. 2 Miercurea Ciuc, str. Pictor Nagy Imre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
102 Servicii de elaborare studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a calității aerului la nivelul județului Harghita Arhitect Şef
103 Autoclavă Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
104 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 153D, km 1+000 – 4+500 (elaborare DALI + PT) Direcția Generală Tehnică
105 Executarea lucrărilor aferente investiției ”Racordarea la rețeaua exterioară de distribuție a apei potabile a Centrului inovativ de dezvoltare economica- Harghita Business Center, incubator de afaceri, centru de sprijinire a afacerilor în municipiul Odorh Direcția Generală Tehnică
106 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 136A, km 14+816 – 22+390” (elaborare DALI + PT) Direcția Generală Tehnică
107 Executarea lucrărilor aferente investiției ” Racordarea rețelei interioare de apă potabilă și de stingere a incendiilor (inclusiv instalații cu hidranți exteriori de incendiu) la rețeaua de distribuție a apei potabile la Centrul inovativ de dezvoltare eco Direcția Generală Tehnică
108 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800 -8+588, lim. jud. Mureș - satul Crișeni” (actualizare proiect, faza DALI) Direcția Generală Tehnică
109 Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km Direcția Generală Tehnică
110 Refacere DJ 134A, km 55+300-55+800 (DJ 134C, km 19+753-20+253) Direcția Generală Tehnică
111 Terminare obiectivului: “Pod pe drumul județean DJ 123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba-Ciceu” Direcția Generală Tehnică
112 Refacere lucrări și infrastructură apărare pa DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică
113 Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km, (proiectare) Direcția Generală Tehnică
114 Achiziționarea de DOTĂRI ȘI ACTIVE IMOBILIZATE – ECHIPAMENTE IT ȘI BIROTICĂ, aferente proiectului ”CENTRU INOVATIV DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ÎN JUDEȚUL HARGHITA – «HARGHITA BUSINESS CENTER» - INCUBA Direcția Generală Programe Proiecte
115 Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071 (inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea a lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016) Direcția Generală Tehnică
116 Asistenta PT "Modernizare drum județean DJ 136A, loc. Atia – DN 13A, km 21+900-27+960" Direcția Generală Tehnică
117 Racordare la rețeaua de alimentare cu energie electrica a Centrului inovativ de dezvoltare economică - Harghita Business Center - incubator de afaceri, Centru de spijinire a afacerilor in municipiul Odorheiu Secuiesc (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
118 Router Direcția Generală Patrimoniu
119 Reabilitare DJ 134, limita județului Mureș – Uilac – limita județului Mureș, km 18+400 -21+240 și km 22+640 – 24+550” (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
120 Cofinanţare proiect "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita" UIP SMID Harghita
121 Server Direcția Generală Patrimoniu
122 Switch-uri cu management pentru rețea Direcția Generală Patrimoniu
123 Surse neintreruptibile de curent electric Direcția Generală Patrimoniu
124 Lucrările de amenajarea parcării și a zonei verzi din jurul Policlinicii Miercurea Ciuc Direcția Generală Tehnică
125 Achiziţionarea a două calculatoare cu sistemul de operare Windows Serviciul Public Salvamont
126 Sistem de conferință și votare Direcția Generală Patrimoniu
127 Asistență proiectare la “Pod pe drumul județean DJ 123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba-Ciceu” Direcția Generală Tehnică
128 Realizare foraj de alimentare cu apă la baza Salvamont din Harghita Mădăraşi (proiectare şi execuţie) Serviciul Public Salvamont
129 Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc-Păuleni DN12A, km 2+200-7+500, judeţul Harghita” pe sectorul km 3+032 – 7+500 Direcția Generală Tehnică
130 Reabilitare DJ 133 între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000-16+236 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
131 Imprimante multifuncționale Direcția Generală Patrimoniu
132 Două refugii montane Serviciul Public Salvamont
133 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484 pe tronsonul km 12+020 – 12+631” (actualizare și completare PT) Direcția Generală Tehnică
134 Corturi pentru evenimente Direcția Generală Patrimoniu
135 Achizitionarea, furnizarea si instalarea unui ascensor pentru maximum 10 persoane in Palatul Administrativ al judeţului Harghita Direcția Generală Patrimoniu
136 Înlăturarea efectelor calamităților naturale la podurile pe DJ 127A, km 48+910, km 50+316 și km 51+149” (proiectare şi execuţie) Direcția Generală Tehnică
137 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 ÷ 15+484,sectorul km 12+631 – 15+484 Direcția Generală Tehnică
138 Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ 132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
139 Videoproiector cu ecran de proiecție Direcția Generală Patrimoniu
140 Imprimantă multifuncţională Serviciul Public Salvamont
141 Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ 131, la Km 70+050-70+150” (proiectare și execuție ) Direcția Generală Tehnică
142 Achiziția a două buc. automate cafea profesional Direcția Generală Patrimoniu
143 Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor interioare (inclusiv centrală termică proprie) la Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 Direcția Generală Tehnică
144 Tărgi de salvare pentru pârtii de schi Serviciul Public Salvamont
145 Televizoare inteligente cu suport mobil Direcția Generală Patrimoniu
146 ”Reabilitare sistem rutier pe DJ 123F, km 1+348 -3+035 (elaborare DALI+PT)” Direcția Generală Tehnică
147 Server salvamont Serviciul Public Salvamont
148 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 ÷ 12+362, din care în anul 2015, sectorul de drum km 8+478 -12+362 Direcția Generală Tehnică
149 Schimbarea unor geamuri simple și deteriorate, aflate în incinta imobilului Spitalul Policlinic Bălan, cu geamuri termopane cu tâmplărie din PVC" (EXECUȚIE) Direcția Generală Patrimoniu
150 Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor electrice la Spitalul Policlinic Bălan partea Policlinică” (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
151 Laptopuri Direcția Generală Patrimoniu
152 Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B, km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
153 Reparații capitale la împrejmuire la Centrul de Plasament Ocland Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
154 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 137 (Odorheiu Secuiesc - Cristuru Secuiesc) prin DN 13C și E60” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
155 Refacere 2 podeţe pe DJ 127, de la km 18+200 şi km 21+700, comuna Tulgheş, judeţul Harghita” (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
156 Protejarea conductelor de gaze naturale din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 ÷ 15+484” (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
157 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 131 - DJ 133 – DJ 137A” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
158 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 128” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
159 Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
160 Reabilitare podeț pe DJ 123C, de la km 1+856, satul Fitod, judeţul Harghita” (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
161 Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ 132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane (elaborare expertiză tehnică și DALI) Direcția Generală Tehnică
162 Reabilitare DJ 138A, km 0+000-5+250 Direcția Generală Tehnică
163 Trusă instrumente neurochirurgicale spinal Spitalul Judeţean de Urgenţă
164 ”Proiectarea lucrărilor de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland (proiectare faza DALI + Audit energetic)” Şcoala Specială Ocland
165 Developeză umedă Spitalul Judeţean de Urgenţă
166 “RK reabilitare rețele de canalizare la Spitalul de Psihiatrie Tulgheș” Direcția Generală Tehnică
167 Protejarea/devierea conductelor de gaze naturale din zona obiectivului de investiţii „Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Şoimoşu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484” (proiectare) Direcția Generală Tehnică
168 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 125” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
169 Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ 131, km 70+050 – 70+150 (elaborare DALI) Direcția Generală Tehnică
170 CT la CPF nr. 2 Sâncrăieni Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
171 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800 -8+588, lim. jud. Mureș - satul Crișeni” (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
172 Copiator Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
173 Turbidimetru Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
174 CT la CPF nr. 2 Avântului Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
175 Plan urbanistic Zonal- zona Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc Arhitect Şef
176 Aparat de aer condiționat Direcția Generală Patrimoniu
177 Smartphone Direcția Generală Patrimoniu
178 Uscător de rufe industrial Spitalul Judeţean de Urgenţă
179 Documentații de specialitate la Locuința Protejată Bodogaia Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
180 Pod peste râul Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbeni Mari, comuna Porubeni (PT și execuție) Direcția Generală Tehnică
181 CT la CPF nr. 2 Tudor Vladimirescu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
182 Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase (SF) Direcția Generală Tehnică
183 Calandru Spitalul Judeţean de Urgenţă
184 Proiectare DJ 137A, Ulieș- lim. jud. Brașov (25% PT, conform contract) Direcția Generală Tehnică
185 Utilaje pentru intervenție rapidă pe drumurile județene din județul Harghita CJH
186 Set coloane cromatografice- Medicină legală Spitalul Judeţean de Urgenţă
187 Aport la constituirea patrimoniului inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru îmbunătățirea traficului rutier în zona Odorhei Direcţia Generală Economică
188 Artroscop Spitalul Judeţean de Urgenţă
189 Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
190 Modernizare sistem rutier pe DJ123E, Miercurea Ciuc – Păuleni - DN12A, Km 2+200-7+500, județul Harghita” (actualizare proiect) Direcția Generală Tehnică
191 „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“ Direcția Generală Tehnică
192 Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930 Direcția Generală Tehnică
193 Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita UIP SMID Harghita
194 Protejarea conductelor de gaze naturale din zona obiectivului de investiții ”Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
195 Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita Direcția Generală Tehnică
196 Amenajarea trotuarelor în zona centrală a comunei Joseni Direcția Generală Tehnică
197 Modernizare drum județean DJ 136A, loc. Atia – DN 13A, km 21+900-27+960, sector km 22+90-27+960 Direcția Generală Tehnică
198 ”Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-74+210,de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita Direcția Generală Tehnică
199 Amenajare trotuare în comuna Zetea Direcția Generală Tehnică
200 „Modernizare DJ 125A, km 8+900 - 11+500 (elaborare DALI+PT) ” Direcția Generală Tehnică