Utilaje pentru intervenție rapidă pe drumurile județene din județul Harghita

CJH

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Utilaje pentru intervenție rapidă pe drumurile județene din județul Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Şiclod - Siklód
Cuşmed - Küsmöd
Crişeni - Kőrispatak
Inlăceni - Énlaka
Avrămești - Szentábrahám
Medişoru Mic - Kismedesér
Laz-Şoimuş - Solymosiláz
Laz-Firtănuş - Firtosiláz
Goagiu - Gagy
Firtănuş - Firtosmartonos
Andreeni - Magyarándrásfalva
Cecheşti - Csekefalva
Băile Tușnad - Tusnádfürdő
Carpitus - Kárpitusbánya
Bălan - Balánbánya
Bilbor - Bélbor
Răchitiş - Rakottyás
Borsec - Borszék
Brădești - Fenyéd
Târnoviţa - Küküllőkeményfalva
Căpîlnița - Kápolnásfalu
Cârța - Karcfalva
Ineu - Csíkjenőfalva
Ciceu - Csíkcsicsó
Ciaracio - Csíkcsaracsó
Ciucsîngeorgiu - Csíkszentgyörgy
Cotormani - Kotormány
Eghersec - Egerszék
Bancu - Csíkbánkfalva
Armăşenii Noi - Menaságújfalu
Armăşeni - Csíkmenaság
Ghiurche - Gyürke
Potiond - Pottyond
Ciobăniş - Csobányos
Ciumani - Gyergyócsomafalva
Corbu - Gyergyóholló
Capu Corbului - Hollósarka
Corund - Korond
Valea lui Pavel - Pálpataka
Fântâna Brazilor - Fenyőkút
Atia - Atyha
Calonda - Kalonda
Cozmeni - Kozmás
Lăzăreşti - Lázárfalva
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Beteşti - Betfalva
Filiaş - Fiatfalva
Dănești - Csíkdánfalva
Dîrjiu - Székelyderzs
Mujna - Székelymuzsna
Dealu - Oroszhegy
Ulcani - Ülke
Valea Rotundă - Üknyéd
Tibod - Tíbód
Fâncel - Székelyfancsal
Tămaşu - Székelyszenttamás
Sâncrai - Székelyszentkirály
Ditrau - Gyergyóditró
Jolotca - Orotva
Ţengheler - Cengellér
Feliceni - Felsőboldogfalva
Alexandriţa - Sándortelke
Arvăţeni - Árvátfalva
Cireşeni - Sükő
Forţeni - Farcád
Hoghia - Hodgya
Poloniţa - Székelylengyelfalva
Oţeni - Ocfalva
Văleni - Patakfalva
Tăureni - Bikafalva
Teleac - Telekfalva
Frumoasa - Csíkszépvíz
Bârzava - Csíkborzsova
Făgeţel - Bükkloka
Nicoleşti - Csíkszentmiklós
Gălăuțaș - Galócás
Dealu Armanului - Szérüsdomb
Gălăuţaş-Pârâu - Galócáspatak
Zăpodea - Zapogya
Nuţeni - Nucény
Plopiş - Jegenyés
Toleşeni - Tolesény
Preluca - Perlaka
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Visafolio - Visszafolyó
Covacipeter - Kovácspéter
Lacu roşu - Gyilkostó
Vargatac - Vargatag
Joseni - Gyergyóalfalu
Borzont - Borzont
Bucin - Bucsin
Lăzarea - Gyergyószárhegy
Ghiduţ - Güdüc
Leliceni - Csíkszentlélek
Misentea - Csíkmindszent
Hosasău - Hosszúaszó
Fitod - Fitód
Lueta - Lövéte
Băile Chirui - Kirulyfürdő
Lunca de Jos - Gyimesközéplok
Valea Rece - Hidegségpataka
Valea lui Antaloc - Antalokpataka
Puntea Lupului - Farkaspalló
Poiana Fagului - Bükkhavaspataka
Baraţcoş - Barackospatak
Valea Boroş - Borospatak
Valea Capelei - Kápolnapataka
Valea Întunecoasă - Sötétpatak
Lunca de Sus - Gyimesfelsőlok
Valea Ugra - Ugrapataka
Valea Gârbea - Görbepataka
Păltiniş-Ciuc - Nyíresalja
Izvorul Trotuşului - Sántatelek
Comiat - Komjátpataka
Lupeni - Farkaslaka
Păltiniş - Kecset
Păuleni - Székelypálfalva
Morăreni - Nyikómalomfalva
Bulgăreni - Bogárfalva
Săncel - Szencséd
Satu Mic - Kisfalud
Bisericani - Szentlélek
Firtuşu - Firtosváralja
Mădăraș - Csíkmadaras
Mărtiniș - Homoródszentmárton
Sânpaul - Homoródszentpál
Oraşeni - Városfalva
Petreni - Homoródszentpéter
Locodeni - Lókod
Aldea - Abásfalva
Comăneşti - Homoródkeményfalva
Chinuşu - Kénos
Călugăreni - Homoródremete
Bădeni - Bágy
Ghipeş - Gyepes
Rareş - Recsenyéd
Merești - Homoródalmás
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Jigodin-Băi - Zsögödfürdő
Harghita-Băi - Hargitafürdő
Ciba - Csiba
Mihăleni - Csíkszentmihály
Nădejdea - Ajnád
Livezi - Lóvész
Văcăreşti - Vacsárcsi
Mugeni - Bögöz
Dejuţiu - Décsfalva
Dobeni - Székelydobó
Lutiţa - Agyagfalva
Beta - Béta
Aluniş - Székelymagyaros
Mătişeni - Mátisfalva
Tăietura - Vágás
Ocland - Oklánd
Satu Nou - Homoródújfalu
Crăciunel - Homoródkarácsonfalva
Odorheiu Secuiesc - Székelyudvarhely
Păuleni-Ciuc - Csíkpálfalva
Delniţa - Csíkdelne
Şoimeni - Csíkcsomortán
Plăieșii de Jos - Kászonaltíz
Casinu Nou - Kászonújfalu
Iacobeni - Kászonjakabfalva
Imper - Kászonimpér
Plăieşii de Sus - Kászonfeltíz
Porumbeni - Galambfalva
Porumbenii Mari - Nagygalambfalva
Porumbenii Mici - Kisgalambfalva
Praid - Parajd
Ocna de Jos - Alsósófalva
Ocna de Sus - Felsősófalva
Becaş - Békástelep
Bucin - Bucsin
Racu - Csíkrákos
Satu Nou - Göröcsfalva
Remetea - Gyergyóremete
Martonca - Mártonka
Sineu - Eszenyő
Făgeţel - Kicsibükk
Satu Mare - Máréfalva
Săcel - Románandrásfalva
Uilac - Újlak
Şoimuşu Mic - Kissolymos
Şoimuşu Mare - Nagysolymos
Vidacut - Székelyhidegkút
Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Sândominic - Csíkszentdomokos
Sânmartin - Csíkszentmárton
Ciucani - Csíkcsekefalva
Valea Uzului - Úzvölgye
Sînsimion - Csíkszentsimon
Cetăţuia - Csatószeg
Sântimbru - Csíkszentimre
Sântimbru-Băi - Büdösfürdő
Sărmas - Salamás
Hodoşa - Gyergyóhodos
Fundoaia - Fundalja
Platoneşti - Plátonfalva
Runc - Runk
Secuieni - Újszékely
Eliseni - Székelyszenterzsébet
Bodogaia - Alsóboldogfalva
Siculeni - Madéfalva
Șimonești - Siménfalva
Turdeni - Tordátfalva
Rugăneşti - Rugonfalva
Nicoleni - Székelyszentmiklós
Medişoru Mare - Medesér
Mihăileni - Székelyszentmihály
Cobăteşti - Kobátfalva
Tărceşti - Tarcsafalva
Chedia Mica - Kiskede
Cădaciu Mare - Nagykadács
Bentid - Bencéd
Chedia Mare - Nagykede
Ceheţel - Csehétfalva
Cădaciu Mic - Kiskadács
Subcetate - Gyergyóvárhegy
Călnaci - Kalnács
Duda - Duda
Filpea - Fülpös
Suseni - Gyergyóújfalu
Chileni - Gyergyókilyénfalva
Liban - Libán
Senetea - Szenéte
Valea Strâmbă - Gyergyótekerőpatak
Tomești - Csíkszenttamás
Toplița - Maroshévíz
Văgani - Vugány
Vale - Vajlapataka
Zencani - Zsákhegy
Secu - Székpatak
Moglăneşti - Moglány
Călimănel - Kelemenpataka
Luncani - Lunkány
Măgheruş - Magyaros
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Recea - Recefalva
Pintic - Péntekpataka
Hagota - Hágótő
Tusnad - Tusnád
Tuşnadu Nou - Újtusnád
Vrabia - Csíkverebes
Ulieș - Kányád
Obrăneşti - Ábránfalva
Petecu - Petek
Vasileni - Homoródszentlászló
Nicoleşti - Miklósfalva
Daia - Székelydálya
Iaşu - Jászfalva
Ighiu - Ége
Vărșag - Székelyvarság
Vlăhița - Szentegyháza
Băile Homorod - Homoródfürdő
Minele Lueta - Lövétebánya
Voșlăbeni - Vasláb
Izvoru Mureşului - Marosfő
Zetea - Zetelaka
Izvoare - Ivó
Poiana Târnavei - Küküllőmező
Şicasău - Sikaszó
Sub Cetate - Zeteváralja
Desag - Deság
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
-
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
-
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
321.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
321.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Utilaje pentru intervenție rapidă pe drumurile județene din județul Harghita 321.00 321.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu