best swiss hublot.to is a truly classic and tasty watch. look at the wonderful tag heuer replica we show you here. luxury swiss replika rolex online store. the best fendireplica.ru in the world is best and stylish. brand new https://www.bottegaveneta.to/ uses modern materials. Investiţii | Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică
Localitatea (U.A.T.)
TRANSPARENŢĂ BUGETARĂ
monitorizarea în timp real, de către Consiliul Judeţului Harghita, a alocării şi utilizării banilor publici
Tip
Consilii Locale - repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a impozitului pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (2017 februarie, 2017 octombrie, 2018 ianuarie)
Investitii proprii - Consiliul Judeţean Harghita - investițiile proprii al Consiliului Județean Harghita 2017, 2018
Fonduri nerambursabile - Finanțare nerambursabilă a diferitelor programe şi proiecte de către Consiliul Judeţean Harghita pe anul 2017 și 2018. Program anual de sprijinire a cultelor religioase, Program cultural, Program cultural pentru comunități românești, Program de porturi populare, Program familial, Program pentru pompieri voluntari, Program sport, Program tineret, Program turistic
Programe - evenimente sprijinite de către Consiliul Judeţean Harghita (Calendarul evenimentelor,, Evenimentele dedicate tinerilor in anul 2018
Cotizații - Subvenții - Lista entităților care au primit subvenții sau cotizații de la Consiliul Județean Harghita pe anul 2017 și 2018
Investiții județene - Lista investițiilor de care beneficiază mai multe localități