Localitatea (U.A.T.)
TRANSPARENŢĂ BUGETARĂ
monitorizarea în timp real, de către Consiliul Judeţului Harghita, a alocării şi utilizării banilor publici
Tip
Consilii Locale - repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a impozitului pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (2017 februarie, 2017 octombrie, 2018 ianuarie)
Investitii proprii - Consiliul Judeţean Harghita - investițiile proprii al Consiliului Județean Harghita 2017, 2018
Fonduri nerambursabile - Finanțare nerambursabilă a diferitelor programe şi proiecte de către Consiliul Judeţean Harghita pe anul 2017 și 2018. Program anual de sprijinire a cultelor religioase, Program cultural, Program cultural pentru comunități românești, Program de porturi populare, Program familial, Program pentru pompieri voluntari, Program sport, Program tineret, Program turistic
Programe - evenimente sprijinite de către Consiliul Judeţean Harghita (Calendarul evenimentelor,, Evenimentele dedicate tinerilor in anul 2018
Cotizații - Subvenții - Lista entităților care au primit subvenții sau cotizații de la Consiliul Județean Harghita pe anul 2017 și 2018
Investiții județene - Lista investițiilor de care beneficiază mai multe localități