Nr crt Denumirea investiţiei Suma repartizata
178
10872000
1 Achizitie sistem de supraveghere video 2022

Primăria Comuna Cozmeni

2 Clădire administrativă cu cabinet medical 2022

Primăria Comuna Cozmeni

3 “MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES AGRICOLE DIN COMUNA DITRĂU, JUDEȚUL HARGHITA” 2022

Primăria Comuna Ditrău

4 Lucrari de reparatii curente la cladirea Scolii Primare si a Gradinita de copii din satul Satu Nou, comuna Ocland 2022

Primăria Comuna Ocland

5 Reamenajare si extindere scoala gimnaziala Kajoni Janos,Ciceu 2022

Primăria Comuna Ciceu

6 COFINANȚARE PROIECT PNRR RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ LA BLOCURILE VECHI DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

7 COFINANȚARE PROIECTE PNRR:1.REABILITARE MODERATĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRU GAFTON, CORP A, DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA, 2.REABILITARE MODERATĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI GĂLĂUȚAȘ 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

8 Extinderea trotuarului pietonal zona Boteni în localitatea Izvoru Mureşului 2022

Primăria Comuna Voşlobeni

207000
9 SF pentru Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in Comuna Simonesti 2022

Primăria Comuna Şimoneşti

10 „Modernizarea parțială a rețelei de drumuri de interes local din satul Rugănești, Comuna Șimonești, Județul Harghita” 2022

Primăria Comuna Şimoneşti

11 Reactualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Șimonești și Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia 2022

Primăria Comuna Şimoneşti

12 Reabilitarea drumului comunal DC32, Turdeni,sectorul intre DJ 135 ;i centrul satului, Comuna Simonesti, Judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Şimoneşti

300000
13 Amenajare Piață Multifuncțională, Comuna Tomești, Județul Harghita 2022

Primăria Comunei Tomeşti

14 Dezvoltarea Infrastructurii Educaționale Liceul Petofi Sandor, Comuna Dănești și reabilitare grajd/schimbare destinație în ferma educațională 2022

Primăria Comuna Dănești

15 Amenajare parcări și spații verzi pe strada Gát în Comuna Dârjiu 2022

Primăria Comuna Dârjiu

16 Construire Trotuar Lângă DJ 133, KM 20+093-KM 22+071 2022

Primăria Comuna Dârjiu

17 Reabilitare Officină Cămin Cultural Mujna 2022

Primăria Comuna Dârjiu

18 Reabilitare Oficină Căminul Cultural Dârjiu 2022

Primăria Comuna Dârjiu

19 Extinderea rețelei de canalizare în localitățile Mugeni, Lutița, Dejuțiu, Mătișeni și Aluniș ( inclusiv racorduri la rețeaua de canalizare) și retehnologizare stație de epurare, comuna Mugeni, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Mugeni

20 CHELTUIELI DE PROIECTARE- Reabilitarea școlii primare și căminului cultural din sat. Aluniș, nr.78, comuna Mugeni, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Mugeni

70000
21 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE - Reabilitarea clădirii căminului cultural din sat. Dobeni, nr.69, comuna Mugeni, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Mugeni

70000
22 Achizitie mese Teqball 2022

Primăria Comuna Ciucsângeorgiu

30000
23 Achizitionare transformator kVa 160 cu circuit LEA JT cu lungime de 240 m 2022

Primăria Comuna Ciucsângeorgiu

50000
24 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE - Reabilitarea clădirii din satul Lutița nr. 184, comuna Mugeni, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Mugeni

40000
25 Reparații capitale la clădirea Primăriei 2022

Primăria Comuna Mugeni

26 Amenajarea pieței agroalimentare și construirea hala producătorilor în comuna Ciumani, județul Harghita / Termelői piac és piaccsarnok létrehozása Gyergyócsomafalva községben, Hargita megyében 2022

Primăria Comuna Ciumani

27 Achizitie Forja veche cu teren aferent 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

150000
28 Modernizarea drumurilor agricole in zona ADI Középcsík 2022

Primăria Comuna Racu

60000
29 Modernizarea drumurilor agricole in zona ADI Forest 2022

Primăria Comuna Racu

60000
30 Reamenajare si extindere scoala gimnaziala Kajoni Janos,Ciceu 2022

Primăria Comuna Ciceu

31 Modernizarea drumurilor agricole prin AFIR Masura 4.3, prin ADI KÖZEPCSÍK si ADI FOREST 2022

Comuna Siculeni

120000
32 Modernizarea drumurilor agricole in zona Adi Kozepcsik 2022

Primăria Comuna Ciceu

70000
33 Modernizarea drumurilor agricole in zona Adi Forest 2022

Primăria Comuna Ciceu

50000
34 Extinderea, modernizarea si infiintarea infrastructurii de apa uzata in zona Adi Bogat 2022

Primăria Comuna Ciceu

35 "Construire şi dotare grădiniţă cu utilităţile aferente în Comuna Ciceu, judeţul Harghita" 2022

Primăria Comuna Ciceu

36 Extindere și reabilitare Sediul Comunei Cârța - A Karcfalvi Polgármesteri Hivatal épületének bővítése és felújítása 2022

Primăria Comuna Cârţa

37 MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES AGRICOLE DIN COMUNA DITRAU , JUDETUL HARGHITA-CHELTUIELI NEELIGIBILE 2022

Primăria Comuna Ditrău

38 Amenajarea curții Liceului teoretic Sfântu Nicolae, bulevardul Lacu Roșu, nr. 3-5, Gheorgheni 2022

350000
39 Amenajare Trotuar si Parcare in Comuna Cârța sat Cârta - Járda és parkoló kialakítása Karcfalva községben, Karcfalván 2022

Primăria Comuna Cârţa

40 (Corectat) Racordare sistem de canalizare menajeră al comunei Feliceni, satele Feliceni, Tăureni, Oțeni, Forțeni la stația de epurare a apelor uzate a municipiului Odorheiu Secuiesc 2022

Primăria Comuna Feliceni

41 Racordare sistem de canalizare menajeră al comunei Feliceni, satele Feliceni, Tăureni, Oțeni, Forțeni la stația de epurare a apelor uzate a municipiului Odorheiu Secuiesc 2022

Primăria Comuna Feliceni

42 Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni 2022

43 Echipament de încălzire termocentrală - Liceul Teologic Romano Catolic ”Segítő Mária” 2022

Primăria Municipiul Miercurea Ciuc

200000
44 Canalizare menajeră în comuna Secuieni și satele aparținătoare județul Harghita 2022

Primăria Comuna Secuieni

45 Modernizarea drumului comunal Bodogaia-Eliseni județul Harghita 2022

Primăria Comuna Secuieni

46 Extinderea trotuarului pietonal în localitatea Izvoru Mureşului 2022

Primăria Comuna Voşlobeni

47 Extindere rețea de apă a satelor Mihăileni, Bențid din Comuna Șimonești 2022

Primăria Comuna Şimoneşti

48 Elaborare Studiu de fezabilitate si proiect tehic pentru drumurile calamitate din localitatea Voslabeni si Izvoru Muresului. 2022

Primăria Comuna Voşlobeni

120000
49 Reabilitarea locuințe de serviciu în comuna Căpâlnița, județul Harghita / Szolgálati lakások tetőszerkezetének a felújítása Kápolnásfalu községben, Hargita megyében 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

50 Dotarea centrului social cu mobilier și extinderea încălzirii cu panouri solare în comuna Căpâlnița, județul Harghita / A szociális központ bútorozása, és a fűtés napkollektorokkal történő bővítése. 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

51 Modernizarea străzilor în comuna Satu Mare, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Satu Mare

52 Finalizarea rețelei de iluminat public la Harghita Mădăraș / Madarasi Hargita közvilágításának a befejezése 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

53 Reabilitarea rețelei de apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare în Comuna Căpâlnița / Ivóvíz hálózat felújítása és szennyvízhálózat bővítése Kápolnásfaluban 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

54 Reabilitare zonă centrală în Comuna Căpâlnița / Kápolnásfalu Község központjának felújítása 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

55 Reabilitare și reamenajare punctele PSI din Comuna Păuleni-Ciuc 2022

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

56 Dotarea Căminele Culturale din Comuna Păuleni-Ciuc 2022

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

57 Amenajare centrele satelor în incinta comunei Păuleni-Ciuc 2022

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

58 SF - Înființarea sistemului inteligent de distribuție de gaze naturale în Comuna Zetea, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Zetea

59 Modernizarea drumurilor agricole în comuna Păuleni-Ciuc 2022

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

60 Modernizarea drumurilor locale din comuna Păuleni-Ciuc, Județul Harghita/Csíkpálfalva község 2022

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

61 DOTAREA S.V.S.U. JOSENI-BORZONT CU ECHIPAMENTE SPECIFICE FOLOSITE LA STINGEREA INCENDII LOR,SALVARE SI CAUTARE ACHIZITIONARE UNEI DRONE 2022

Primăria Comuna Joseni

62 EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ STRAZILE GARII SI MAROSBUKK, DIN LOCALITATEA IZVORU MURESULUI 2022

Primăria Comuna Voşlobeni

63 Reabilitarea și dotarea dispensar medical în comuna Căpâlnița județul Harghita/ A családorvosi rendelő rehabilitációja és felszerelése eszközökkel, Kápolnásfalu községben 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

64 Eficientizarea energetică a Casei de cultură din municipiul Gheorgheni 2022

65 Lucrări de amenajare a pădurilor, inclusiv activitățile conexe acestora pentru fondul forestier proprietate publică și privată a Municipiului Toplița, administrat de Ocolul Silvic Toplița 2022

Primăria Municipiul Topliţa

66 SF/DALI reabilitarea Centru balnear la Băile Szejke 2022

Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

67 Execuție lucrări - Realizarea infrastructurii pentru cartierul tinerilor din Sub Cetate, Comuna Zetea 2022

Primăria Comuna Zetea

500000
68 Amenajare remiza pentru S.V.S.U și Protecție Civila 2022

Primăria Municipiul Topliţa

69 Dotarea și echiparea S.V.S.U Toplita în vederea interventiei rapide în situatii de urgenta pe raza UAT Toplita 2022

Primăria Municipiul Topliţa

70 SF Construire Bazin de înot în Municipiul Odorheiu Secuiesc 2022

Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

71 Servicii de intocmire Plan Urbanistic General 2022

Primăria Municipiul Topliţa

72 Elaborare documente tehnico-economice (DALI, studii, PT) pentru Modernizare drum comunal DC 27 Odorheiu Secuiesc - Călugăreni 2022

Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

73 Reabilitarea centralei termice și schimbarea destinației în locuințe de serviciu în Municipiul Toplița, județul Harghita 2022

Primăria Municipiul Topliţa

74 Infiintare retea de gaz in municipiul Toplița 2022

Primăria Municipiul Topliţa

75 Tribuna 50 locuri la terenul de sport în Comuna Merești 2022

Primăria Comuna Mereşti

76 Camere de supraveghere si echipamente IT pentru Scoala Gimnazială David Ferenc 2022

Primăria Comuna Mereşti

77 Modernizarea drumurilor și străzilor de interes local Comuna Săcel 2022

Primăria Comuna Săcel

250000
78 Sprijinirea funcționării Serviciului de Ambulanță din Remetea 2022

Primăria Comuna Remetea

79 Reabilitarea clădirii Bazei Sportive Dealu 2022

Primăria Comuna Dealu

80 Amenajarea pieței agroalimentare și construirea hala producătorilor în comuna Ciumani, județul Harghita - proiectare / Termelői piac és piaccsarnok létrehozása Gyergyócsomafalva községben, Hargita megyében 2022

Primăria Comuna Ciumani

81 Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita / Csalóka óvoda felújítása és felszerelése Gyergyócsomafalva községben, Hargita megyében 2022

Primăria Comuna Ciumani

82 Înfiinţare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Lupeni,judetul Harghita cu satele aparţinătoare Lupeni, Bisericani, Morăreni, Bulgăreni,Păltiniş şi Satu Mic 2022

Primăria Comuna Lupeni

83 MODERNIZAREA DRUMULUI JUDEȚEAN 134C DIN COMUNA LUPENI, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Lupeni

84 MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ DIN COMUNA LUPENI, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Lupeni

85 MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI LOCALE DIN COMUNA LUPENI – STRADA CSERE, JUDETUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Lupeni

500000
86 Amenajare piata comunala 2022

Primăria Comuna Sândominic

87 Actualizare SF Construire variantă drum ocolire cu statut de stradă urbană Nord-Vest a Municipiului Odorheiu Secuiesc 2022

Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

1000000
88 Construire garaj pentru utilaje 2022

Primăria Comuna Joseni

89 ”Construire centru PSI cu săli de funcţionare în Comuna Satu Mare, Judeţul Harghita” 2022

Primăria Comuna Satu Mare

90 Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale in comuna Praid, județul Harghita cu satele aparținătoare Praid, Ocna de Sus, Ocna de Jos 2022

Primăria Comuna Praid

91 Modernizarea unor străzi din loc. Ocna de Jos și Ocna de Sus, com. Praid, jud. Harghita 2022

Primăria Comuna Praid

92 Proiect integrat pentru îmbunătățirea calității vieții în orașul Borsec 2022

Primăria Oraș Borsec

93 Alimentare cu apă potabilă şi reţea de canalizare menajeră în localitatea Ocna de Jos, comuna Praid, jud. Harghita 2022

Primăria Comuna Praid

94 Amenajare spații publice în comuna Sândominic, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Sândominic

95 Amenajare trotuar si accese la proprietăți in comuna lângă E578, in intravilanul comunei Sândominic 2022

Primăria Comuna Sândominic

96 Proiectare reabilitare energetica a cladirilor scolii Josika Miklos Atid 2022

Primăria Comuna Atid

97 Proiectare Sala de sport scolara 2022

Primăria Comuna Atid

98 ,,Achiziționarea utilajului de utilitate publică, pentru întreținerea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Satu Mare, județul Harghita,, 2022

Primăria Comuna Satu Mare

99 Lucrari de reparatii pe DJ 132A 2022

Primăria Comuna Mereşti

100 Proiectare casa de sănătate în satul Mihăileni - Csíkszentmihályi egészségház tervezete 2022

Primăria Comuna Mihăileni

101 REALIZARE SISTEM DE INCALZIRE PE BAZA DE BIOMASA LA CLADIRILE PUBLICE DIN ORASUL BORSEC JUDETUL HARGHITA 2022

Primăria Oraș Borsec

102 “Mansardarea apartamentului primăriei ” din Comuna Porumbeni, satul Porumbenii Mari 2022

Primăria Comuna Porumbeni

103 Înființare Cantină socială în clădirea existentă din Comuna Porumbeni - Dotarea cantinei și a bucătăriei cu echipamente profesionale 2022

Primăria Comuna Porumbeni

250000
104 Panouri solare la baia comunală Borsaros/ Napelemek a Borsáros fürdőhöz 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

105 Reabilitarea strandului exterior al băii comunale Borsaros/ Borsaros fürdő külső medencéjének a felújítása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

106 Reabilitarea exterioară și interioară a căminelor culturale și a școlii din comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

107 Amenajări locuri de joacă pentru copii,comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

108 Proiectarea și cumpărarea cazanelor de gaz pentru Sala Polivalentă și Școala Generală Nagy István din Misentea, comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

109 Proiectarea și modernizarea stațiilor de autobuz comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

110 Reabilitarea a două străzi comunale asfaltate, aproximativ 1km din comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

111 Construirea de trotuare și șanțuri lângă drumul județean comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

112 Proiectarea și modernizarea parcării aferent "Sala Polivalentă Misentea" din comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

113 Amenajare teren de sport aferent Complexului Sportiv, sat Misentea, comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

114 Restauraea Conacul Henter din Comuna Sântimbru 2022

Primăria Comuna Sântimbru

115 Reabilitarea interioară a primăriei și proiectarea parcării primăriei, comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

116 Reabilitare și modernizare case de cultura, comuna Sânsimion 2022

Primăria Comuna Sânsimion

117 Înființarea rețelelor inteligente de distribuție de gaze naturale și branșamente în comuna Sânsimion 2022

Primăria Comuna Sânsimion

118 Kászonjakabfalvi "Dr. Pataki József" általános iskola javítása - Reabilitare Școala Generală ”Dr. Pataki József" Iacobeni 2022

Primăria Comuna Plăieşii de Jos

119 Amenajare teren prin realizare pistă de alergare și teren de joacă la baza sportivă din Sânsimion 2022

Primăria Comuna Sânsimion

120 Dotare cu piscină prefabricată - Zonă de agrement și turistic în Comuna Merești 2022

Primăria Comuna Mereşti

121 Achiziționarea linii de fabricație pavaj, boltari, borduri - Útburkoló kövek, járdaszegélyek gyártásához alkalmas gép vásárlása 2022

Primăria Comuna Plăieşii de Jos

80000
122 Amenajare locuri de parcare la dispensarul medical din localitatea Sânsimion, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Sânsimion

123 Înființare gazon și amenajare incintă teren de sport și gradenă, Comuna Dealu 2022

Primăria Comuna Dealu

124 CONSTRUIRE TEREN SPORT SAT TÂRNOVIȚA 2022

Primăria Comuna Brădeşti

150000
125 Extindere cămin cultural Văcărești cu terasa acoperită și amenajare exterioară - Vacsárcsi kúltúrotthon fedett terasszal való bővítése és környezetének területrendezése 2022

Primăria Comuna Mihăileni

126 Reamenjare subolului casei de culturală Mihăileni și extinderea cu terasa acoperită - A csíkszentmihályi kultúrotthon alagsorának áttervezése és az épület bővítése egy födött terasszal 2022

Primăria Comuna Mihăileni

127 Reabilitare acoperis la remiza PSI 2022

Primăria Comuna Ulieş

128 Amenajare exterioara Dispensar Medical Ulies 2022

Primăria Comuna Ulieş

240000
129 Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Lăzarea 2022

Primăria Comuna Lăzarea

500000
130 Reamenajare parc din comuna Lazarea 2022

Primăria Comuna Lăzarea

131 Amenajare locul de parcare - Parkoló kiépítése 2022

Primăria Comuna Mihăileni

132 Finanțarea cheltuielilor neeligibile a proiectelor ADI Bogat / Önrész támogatási kérelem az ADI Bogát közös pályázathoz 2022

Primăria Comuna Mihăileni

133 Amenajare teren de sport si iluminat in comuna Atid, sat Criseni judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Atid

134 „ALIMENTAREA CU APĂ ȘI EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA LUETA JUDEȚUL HARGHITA” 2022

Primăria Comuna Lueta

135 Reabilitarea și modernizarea parțială a drumurilor comunale 2022

Primăria Comuna Vărşag

136 CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL VETERINAR DIN PANOURI MODULARE 2022

Primăria Comuna Brădeşti

100000
137 Reabilitare și modernizare DC 6 și DC 53 comuna Frumoasa, județul Harghita - rest de executat 2022

Primăria Comuna Frumoasa

1992000
138 MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, ADI DKSZ 2022

Primăria Comuna Cârţa

671000
139 Modernizarea drumurilor de interes local, ADI DKSZ 2022

Primăria Comunei Tomeşti

671000
140 MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, ADI DKSZ 2022

Primăria Comuna Dănești

671000
141 ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE-PUNCTE DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULELE ELECTRICE 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

142 Extindere sistem de securitate in comuna Racu 2022

Primăria Comuna Racu

143 Studiu geofizica Baile Homorod 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

150000
144 Modernizarea drumului comunal DC6A in comuna Racu 2022

Primăria Comuna Racu

145 Realizare Proiect Tehnic pentru EXTINDEREA SI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC DIN COMUNA RACU 2022

Primăria Comuna Racu

146 Elaborare Proiect Tehnic pentru creșterea eficienței energetice a sediului primariei comunei Racu 2022

Primăria Comuna Racu

147 Reabilitare pardoseala Scoala Gimnaziala Cserei Mihály 2022

Primăria Comuna Racu

148 Ranforsarea străzilor de interes local-continuare lucrări/ Helyi utcák aszfaltozása-munkálatok folytatása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

149 Înfiintarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Subcetate , județul Harghita 2022

Primăria Comunei Subcetate

300000
150 Studiu de fezabilitate Canalizare Baile Homorod 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

151 Realizare Proiect Tehnic pentru AMENAJARE TEREN DE SPORT IN COMUNA RACU 2022

Primăria Comuna Racu

152 Reabiltare trecere la nivel peste cale farata Ignác útja- Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Racu 2022

Primăria Comuna Racu

153 ÎNFIINTARE INCUBATOR DE AFACERI ÎN ORAȘUL CRISTURU SECUIESC, LEADER CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA ȘI ASOCIAT ORAȘUL CRISTURU SECUIESC 2022

Primăria Oraș Cristuru Secuiesc

154 Studiu geofizica Baile Homorod 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

155 AMENAJARE PARCARE ȘI CALE DE ACCES ÎN ZONA BISERICILOR CATOLICĂ ȘI ORTODOXĂ DIN COMUNA TULGHEȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Tulgheş

250000
156 REPARAȚII ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIREA PRIMĂRIEI COMUNEI TULGHEȘ, JUDEȚUL HARGHITA (fără modificarea arhitecturii, suprafeței construite și a structurii de rezistență) 2022

Primăria Comuna Tulgheş

157 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic "Gábor Áron" Vlahita 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

158 Achizitie Forja veche cu teren aferent 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

159 Proiect tehnic și detalii de execuție pentru investiția ”ÎNFIINȚARE SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ, SISTEMUL DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA SÂNTIMBRU - BĂI, JUDEȚUL HARGHITA” (Sâncrăieni, Sântimbru) 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

160 Amenajare parcare langa sediu primarie in orasul Vlahita, Judetul Harghita 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

161 Amenajare zonă turistică și reparare cladire Anexa Flotație / Turisztikai zóna létrehozása és a Flotáció épületének javítása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

162 Amenajare parc strada Republicii 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

163 „Reabilitare si moderrnizare aductiune de apa si sistem de alimentare cu apa a orasului Baile Tusnad,judetul Harghita „ prin subprogramul „Fose septice ,microstatii de epurare ,sisteme de alimentare cu apa si sisteme de canalizare" 2022

Primăria Oraș Băile Tuşnad

164 Modernizare drumuri de interes local Dambul lui Balan, Paraul Savului, Plat - Comuna Corbu, Judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Corbu

300000
165 EXTINDERE REȚEA APĂ-CANAL ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

166 Amenajare trotuare in comuna Sâncrăieni, zona Kincseszeg și Poklonfalva-continuare lucrari / Járdák létrehozása a Kincseszegi és a Poklonfalvi falurészen-munkálatok folytatása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

167 CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII ȘCOLII GIMNAZIALE DUMITRU GAFTON, CORP B, COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

168 MODERNIZARE DRUM PLATONEȘTI ȘES 2022

Primăria Comuna Sărmaş

169 Continuare elaborare planuri cadastrale/Kataszteri tervek készítésének folytatása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

170 MODERNIZARE DRUM DE LEGĂTURĂ NECLASIFICAT CIMITIR ROMANO-CATOLIC-SAT PRELUCĂ, COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

171 Amenajare teren de sport multifuncțional/ Műgyepes sportpálya létrehozása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

172 AMENAJARE TROTUAR ÎN LOCALITATEA CORUND, ZONA DN 13A KM: 51+200 - KM 52+000 2022

Primăria Comuna Corund

350000
173 EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

174 „REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC CORUND, CLĂDIREA CU CLASELE I-VIII” 2022

Primăria Comuna Corund

175 Reabilitare și modernizare casa de cultura, com. Sâncrăieni-contributie proprie/ Kúlturház felújítása és modernizálása Csíkszentkirály községben -önrész bíztosítása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

176 „Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Valea lui Pavel, județul Harghita" 2022

Primăria Comuna Corund

177 DOTAREA CABINETULUI MEDICAL DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

178 EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE SI APA POTABILA IN SATUL PLATONESTI COMUNA SARMAS 2022

Primăria Comuna Sărmaş