Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Finanţări solicitate de la CJH - Beruházás támogatási kérelmek listája

Denumirea investiţiei Localitatea Verificat
A városfalvi szenyvíztisztító állomás működési engedélyéhez szükséges eszközök beszerzése és munkálatok elvégzése (4662 / 27-02-2017) Mărtiniș - Homoródszentmárton
REABILITARE LICEUL TEHNOLOGIC CORBU (4569 / 27-02-2017) Corbu - Gyergyóholló
FINALIZAREA LUCRARILOR DE REPARATII CURENTE LA BISERICA ORTODAXA BILBOR SFINTII PETUR SI PAVEL (4567 / 27-02-2017) Bilbor - Bélbor
MODERNIZARE SI REABILITARE DISPENSAR UMAN IN COMUNA CORBU, JUDETUL HARGHITA (4568 / 27-02-2017) Corbu - Gyergyóholló
Construirea sala de sport din Ciucsangeorgiu. (4538 / 24-02-2017) Ciucsîngeorgiu - Csíkszentgyörgy
Realizarea evidentei cadastrala din comuna Ciucsangeorgiu (4539 / 24-02-2017) Ciucsîngeorgiu - Csíkszentgyörgy
Lucrari de reparatii in incinta Scoli Generale ,,Janos Zsigmond,, (4352 / 23-02-2017) Dîrjiu - Székelyderzs
Extindere retea de apa potabila, respectiv lucrari de racordare la reteaua existenta in comuna Darjiu, Judetul Harghita. (4353 / 23-02-2017) Dîrjiu - Székelyderzs
Infrastructura IT A Colegiului National "Marton Aron" (4364 / 23-02-2017) Miercurea Ciuc - Csíkszereda
TEKERÖPATAKI TARISZNYÁS MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZLEGES FELÚJÍTÁSA (4441 / 23-02-2017) Suseni - Gyergyóújfalu
DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „VASKERTES” DIN MUNICIPIUL GHEORGHENI (4416 / 23-02-2017) Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenţă Tuşnad cu echipamente de stingerea incendiilor (4417 / 23-02-2017) Tusnad - Tusnád
Inlocuire pardoseală Sala de sport str. Sportivilor, mun. Topliţa, jud. Harghita (4418 / 23-02-2017) Toplița - Maroshévíz
Homoródszentpáli utcák kövezése (4419 / 23-02-2017) Mărtiniș - Homoródszentmárton
Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă cu echipamente şi utilaje de stingere a incendiilor (4429 / 23-02-2017) Toplița - Maroshévíz
Szólgálati autó vásárlása (4425 / 23-02-2017) Mărtiniș - Homoródszentmárton
Extinderea trotuarului pietonal în localităţile Voşlăbeni şi Izvoru Mureşului (4422 / 23-02-2017) Voșlăbeni - Vasláb
Dezvoltarea capacitatii industriale al Comunei Madaras (4424 / 23-02-2017) Mădăraș - Csíkmadaras
Árkok takarítása patakmeder mélyítése (4423 / 23-02-2017) Lăzarea - Gyergyószárhegy
Construire teren de sport sintetic şi dotare cu utilaje şi materiale a atelierelor şcolii profesionale din cadrul Colegiului Naţional ''Mihai Eminescu'' (4427 / 23-02-2017) Toplița - Maroshévíz
Homoródszentmárton község központjának a felújítása (4421 / 23-02-2017) Mărtiniș - Homoródszentmárton
Községi utak kövezése (4420 / 23-02-2017) Lăzarea - Gyergyószárhegy
Executie lucrari energetice cu economisire de energie pentru iluminatul public din comuna Martinis, jud. Harghita. (4403 / 23-02-2017) Mărtiniș - Homoródszentmárton
Construire sistem de irigare a parcurilor din municipiul Topliţa (4428 / 23-02-2017) Toplița - Maroshévíz
Felszerelés a Szárhegyi Önkéntes Tűzoltóalakulatnak (4404 / 23-02-2017) Lăzarea - Gyergyószárhegy
Reperaţii drumuri comunale din comuna Mihăileni (4347 / 23-02-2017) Mihăleni - Csíkszentmihály
Kanyadi-Szekelydalyai Iskola javittasa (4400 / 23-02-2017) Ulieș - Kányád
Remiza PSI multifuncţională Vacăreşti din comuna Mihăileni (4350 / 23-02-2017) Mihăleni - Csíkszentmihály
Construire sistem de irigare a parcurilor din municipiul Topliţa (4402 / 23-02-2017) Toplița - Maroshévíz
Extinderea modernizarea si infintarea infrastructurii de apa si apa uzată (4368 / 23-02-2017) Mihăleni - Csíkszentmihály
Echiparea Grupului de pompieri voluntar Vulkan din Șimonești (4393 / 23-02-2017) Șimonești - Siménfalva
Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare menajera in Comuna Remetea, judetul Harghita (4392 / 23-02-2017) Remetea - Gyergyóremete
trecerea retelei LEA in LES, in comuna Madaras, jud. Harghita (4398 / 23-02-2017) Mădăraș - Csíkmadaras
Servicii de proiectare pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice de investitii privind obiectivul ”Centru balnear comunal Remetea” judetul Harghita (4366 / 23-02-2017) Remetea - Gyergyóremete
Extindere cu patru săli de clasă Structura Makkai Andras Rugănești și construirea unui spațiu multifuncțional prin mansardare la școala Generală Marosi Gergely Șimonești (4362 / 23-02-2017) Șimonești - Siménfalva
Casa de cultură din localitatea Livezi (4360 / 23-02-2017) Mihăleni - Csíkszentmihály
Dotare cu mobilier muzeul de interes local, Tulgheș (4359 / 23-02-2017) Tulgheș - Gyergyótölgyes
Mobilier in sala de sedinta. (4357 / 23-02-2017) Secuieni - Újszékely
Costul proiectării și al lucrăriilor de inginerie pentru obiectivul „Reabilitarea unor drumuri agricole în comuna Dealu, județul Harghita” cofinanțate din partea UAT Dealu pentru proiecte europene FEADR (4356 / 23-02-2017) Dealu - Oroszhegy
A mindszenti elemi iskola és napköziotthon felszerelése (4348 / 23-02-2017) Leliceni - Csíkszentlélek
Întocmire DALI pentru lucrarea de investiții: Reabilitare acoperiș, sistem de captare și scurgere a apelor pluviale și termoizolarea exterioară a clădirii Dispensarului uman (4351 / 23-02-2017) Subcetate - Gyergyóvárhegy
1. Reabilitare autogară (4322 / 23-02-2017) Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Lucrari de reparatii in incinta Scoli Generale ,,Janos Zsigmond,, (4439 / 23-02-2017) Dîrjiu - Székelyderzs
CSÍKSZEREDA ÉSZAKKELET IRÁNYÚ KERÜLŐÚTJA – Aszfaltburkolat elkészítése (4323 / 23-02-2017) Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amenajare trotuar în satul Sîncrai, comuna Dealu (4354 / 23-02-2017) Dealu - Oroszhegy
Reabilitare si modernizare sediul primariei Secuieni (4358 / 23-02-2017) Secuieni - Újszékely
Extindere retea de apa potabila, respectiv lucrari de racordare la reteaua existenta in comuna Darjiu, Judetul Harghita. (4452 / 23-02-2017) Dîrjiu - Székelyderzs
Refacerea si aducerea la nivel a trotuarului adiacent drumurilor comunale asfaltate / Az aszfaltozott községi utak menti járdák felújítása és szintreemelése (4363 / 23-02-2017) Dănești - Csíkdánfalva
Reabilitarea Căminului Cultural din Borzont (4375 / 23-02-2017) Joseni - Gyergyóalfalu
Modernizarea şi reabilitarea Dispensarului Uman din comuna Voşlăbeni, jud. Harghita (4361 / 23-02-2017) Voșlăbeni - Vasláb
MODERNIZARE DRUM COMUNAL 260 ÎN COMUNA TULGHEȘ, JUDEȚUL HARGHITA (4379 / 23-02-2017) Tulgheș - Gyergyótölgyes
Refacerea și modernizarea ''Centru comunitar Medico-social multifuncțional'' Șimonești, jud. Harghita (4325 / 23-02-2017) Șimonești - Siménfalva
Construire remiză PSI (4328 / 23-02-2017) Frumoasa - Csíkszépvíz
Executarea proiectului tehnic al străzii Diafalva din satul Dealu./ Az Oroszhegyhez tartozó Diafalvi út műszaki tervének elkészítése (4382 / 23-02-2017) Dealu - Oroszhegy
Reparaţii, amenajări şi dotări la Școala generală Heveder şi anexe din comuna Voșlăbeni, jud. Harghita (4365 / 23-02-2017) Voșlăbeni - Vasláb
Achiziționarea echipamentelor tehnologice și punere în funcțiune a sălii popice din Frumoasa (4327 / 23-02-2017) Frumoasa - Csíkszépvíz
REABILITAREA CLĂDIRII ATELIERULUI ŞCOLAR (4321 / 23-02-2017) Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Focipalya letrehozasa Korispatakon(Amenajare teren de sport si iluminat in comuna Atid, sat Criseni, judetul Harghita) (4324 / 23-02-2017) Atid - Etéd
Suplimentarea sursei de apă Tărcești, Cehețel și punerea în funcțiune, Comuna Șimonești, Județul harghita (4318 / 23-02-2017) Șimonești - Siménfalva
CONSTRUIREA CLADIREA PSI/Tűzoltószertár építése (4320 / 23-02-2017) Dănești - Csíkdánfalva
Tangazdaság Fejlesztése - Caritas Vidékfejlesztés - Caritas dezvoltară Comunitră Rurală (4380 / 23-02-2017) Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Cumpărare bloc de locuințe situat lângă drumul E 578 din com. Ciceu (4311 / 03-03-2017) Ciceu - Csíkcsicsó
AMENAJARE TEREN DE SPORT IN SATUL ELISENI, COMUNA SECUIENI (4313 / 23-02-2017) Secuieni - Újszékely
Achizitie instrumente muzicale pentru Asociatia de Fanfara Gheorgheni (4315 / 23-02-2017) Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Riasztorendszerek(szirenak) vasarlasa Eted kozseg falvainak (4326 / 23-02-2017) Atid - Etéd
A regi polgarmesteri hivatal-kozossegi haz teljes berendezese es felszerelese (4329 / 23-02-2017) Atid - Etéd
ACHIZITIONARE SI AMPLASARE PANOURI SOLARE PENTRU ILUMINAT STRADAL IN SATELE "DEALU ARMANULUI", "PRELUCA" SI "NUTENI" (4308 / 23-02-2017) Gălăuțaș - Galócás
Jatszoter letrehozasa Eteden es Korispatakon (4330 / 23-02-2017) Atid - Etéd
CUMPARAREA IMOBILELOR COOPERATIVEI ARTA POPULARA DANESTI / A CSÍKDÁNFALVI NÉPMŰVÉSZETI SZÖVETKEZET INGATLANJAINAK A MEGVÁSÁRLÁSA (4316 / 23-02-2017) Dănești - Csíkdánfalva
DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR Pt.SITUATII DE URGENTA DIN COMUNA JOSENI / GYERGYÓALFALVI ÖNKÉNTES SŰRGÖSSÉGI KÖZSZOLGÁLAT FELSZERELÉS VÁSÁRLÁSA (4367 / 23-02-2017) Joseni - Gyergyóalfalu
Terminarea lucrărilor la drumul comunal DC 58 / A DC 58-as községi út munkálatainak befejezése (4284 / 23-02-2017) Dealu - Oroszhegy
Reabilitarea si modernizarea centrului cultural din Garciu/ A göröcsfalvi közösségi ház fejújítása (4317 / 23-02-2017) Racu - Csíkrákos
REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALĂ CU CLASELE I-IV POIANA-VECHE, ÎN COMUNA TULGHEȘ, JUDEȚUL HARGHITA (4373 / 23-02-2017) Tulgheș - Gyergyótölgyes
REABILITARE DC47-Tronson3 (4285 / 23-02-2017) Secuieni - Újszékely
Costul proiectării și al lucrăriilor de inginerie pentru obiectivul " Modernizarea Drumului Comunal DC 34 "cofinanțate din partea UAT Dealu pentru Proiecte Europene FEADR (4274 / 23-02-2017) Dealu - Oroszhegy
Pardoseala pentru Sala de sport pe langa Scoala Generala Martonffi Janos Vlahita (4297 / 23-02-2017) Vlăhița - Szentegyháza
Achiziție unități de compostare individuală - Municipiul Gheorgheni (4292 / 23-02-2017) Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Echipamente pentru atelier auto - Liceul Tehnologic Gabor Aron Vlahita (4294 / 23-02-2017) Vlăhița - Szentegyháza
Achiziţionare echipamente de protecţie pentru cele 12 tineri pompieri voluntari, recrutati in anul 2017 (4295 / 23-02-2017) Vlăhița - Szentegyháza
AMENAJARE TEREN DE SPORT LA SCOALA GIMNAZIALA "DUMITRU GAFTON", IN COMUNA GALAUTAS, JUDETUL HARGHITA (4273 / 23-02-2017) Gălăuțaș - Galócás
Montare sistem de supraveghere în intravilanul Municipiului Gheorgheni (4299 / 23-02-2017) Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea drumului comunal DC 57, comuna Dealu" / A DC 57-es Oroszhegy községi út rehabilitációs munkálatainak befejezése (4272 / 23-02-2017) Dealu - Oroszhegy
Revitalizarea spaţiilor publice din Municipiul Gheorgheni (4296 / 23-02-2017) Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Alimentarea cu gaze naturale a comunei Sînsimion (4271 / 23-02-2017) Sînsimion - Csíkszentsimon
Amenajare zone de acces - Grădiniţa Pitypang (4293 / 23-02-2017) Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Reabilitare și modernizare drum comunal nr. DC 265 (4268 / 22-02-2017) Sînsimion - Csíkszentsimon
Amenajare cale de acces, trotuar și parcare pentru bloc ANL, nr. 355, Tulgheș (4371 / 23-02-2017) Tulgheș - Gyergyótölgyes
MODERNIZARE ȘI CONSOLIDARE DRUM COMUNAL DC 65, COMUNA DITRĂU, SAT JOLOTCA (4275 / 23-02-2017) Ditrau - Gyergyóditró
"Jézus kútja' Önkéntes tűzoltó egyesületének felszerelése hangriasztó szirénával (4261 / 22-02-2017) Vărșag - Székelyvarság
Terminarea constructiei remiza PSI Tibod prin termoizolarea cladirii/A tibodi tűzoltószín építésének befejezése az épület hőszigetelésével. (4258 / 22-02-2017) Dealu - Oroszhegy
Amenajare sală "Scoala Veche" Tulghes- Sala Festiva (4256 / 22-02-2017) Tulgheș - Gyergyótölgyes
Modernizarea străzi și trotuare de interes local (4355 / 23-02-2017) Săcel - Románandrásfalva
Amenajare teren de joaca pentru copii în orașul Băile Tușnad (4396 / 23-02-2017) Băile Tușnad - Tusnádfürdő
Modernizarea terenului aferent Consiliului Local și Căminului Cultural din comuna Ciceu (4252 / 22-02-2017) Ciceu - Csíkcsicsó
Parcellázasi térképek elkészítése (4291 / 23-02-2017) Ciumani - Gyergyócsomafalva
Proiectarea și începerea lucrărilor de construcție al remizei PSI Ulcani / Az ülkei tűzoltószín tervezése és építési munkálatainak elkezdése (4251 / 22-02-2017) Dealu - Oroszhegy
Reabilitare instalatie electrica parter la Sc. Gimn. Benedek Elek Avramesti si executare instalatie paratraznet (4250 / 22-02-2017) Avrămești - Szentábrahám
Construire trotuar și amenajare scurgere ape pluviale pe lângă DJ 127 în comuna Tulgheș (4257 / 22-02-2017) Tulgheș - Gyergyótölgyes
Achizitionare echipamente pentru SVSU în orașul Băile Tușnad (4394 / 23-02-2017) Băile Tușnad - Tusnádfürdő
Construire gradinita (4242 / 22-02-2017) Mugeni - Bögöz
ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE PENTRU POMPIERII VOLUNTARI DIN COMUNA DITRAU (4244 / 22-02-2017) Ditrau - Gyergyóditró
Műgyep sportpálya kialakítása (4241 / 22-02-2017) Avrămești - Szentábrahám
Întretinere prin covor asfaltic strada Apor, orașul Băile (4395 / 23-02-2017) Băile Tușnad - Tusnádfürdő
Felsőboldogfalva község Árvátfalva falu fő vízvezetékének kiépítése (4238 / 22-02-2017) Feliceni - Felsőboldogfalva
Finalizare Centru Balnear Multifuncțional - orașul Borsec (4249 / 22-02-2017) Borsec - Borszék
Proiectarea Documentației pentru Autorizației ISU pentru Casa de cultură Szabó Gyula, Grădinița Babszemjankó Meresti , Școala generală I-VIII Dávid Ferenc f. (4254 / 22-02-2017) Merești - Homoródalmás
Terminarea lucrărilor de construcții al remizei P.S.I. Dealu și dotarea acestuia/ Az oroszhegyi tűzoltószín építésének befejezése és berendezése (4235 / 22-02-2017) Dealu - Oroszhegy
Játszótér és szabadidő központ kialakítása (4234 / 22-02-2017) Avrămești - Szentábrahám
CANALIZAREA LOCALITĂŢILOR RUGĂNEŞTI,ŞIMONEŞTI,CĂDACIU MIC,CĂDACIU MARE,COBĂTEŞTI ŞI MIHĂILENI,COMUNA ŞIMONEŞTI,JUDEŢUL HARGHITA (4233 / 22-02-2017) Șimonești - Siménfalva
Refacerea gazonului al terenului de sport Dealu și construirea unei gradene pentru copii,localnici și turiști./Az oroszhegyi sportpálya füvesítése és a sportpályához tartozó stadion megépítése a tanulók, a helyiek és a turisták számára (4236 / 22-02-2017) Dealu - Oroszhegy
Construire de trotuar pe langa drumul E 578 între Biserică și Școala Generală Kajoni Janos, DJ 123F în fața Căminului Cultural și sediul Primăriei. (4232 / 22-02-2017) Ciceu - Csíkcsicsó
ACTUALIZARE PROIECT SISTEM CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE , COMUNA BILBOR , JUD. HARGHITA (4227 / 22-02-2017) Bilbor - Bélbor
Reabilitare pod peste raul Olt din satul Vrabia (4226 / 22-02-2017) Tusnad - Tusnád
Reabilitare subsol la Scoala Gimnaziala Dávid Ferenc din Meresti f (4245 / 22-02-2017) Merești - Homoródalmás
1-es számú "Köllő Miklós" általános iskola felújítása Gyergyócsomafalván - tervezés (4289 / 23-02-2017) Ciumani - Gyergyócsomafalva
Kusmodi Kozossegi Haz teljes felujitasa. (4331 / 23-02-2017) Atid - Etéd
Construire Cămin cultural Rugănești (4222 / 22-02-2017) Șimonești - Siménfalva
SALA DE SPORT ÎN COMUNA BILBOR , JUD. HARGHITA (4221 / 22-02-2017) Bilbor - Bélbor
Construire baza sportiva multifunctionala (4255 / 22-02-2017) Plăieșii de Jos - Kászonaltíz
Efectuarea planului de parcelare pentru terenurile agricole (4223 / 27-02-2017) Plăieșii de Jos - Kászonaltíz
Reabilitare drum comunal DC 113 (4224 / 22-02-2017) Plăieșii de Jos - Kászonaltíz
Normál programmal működő óvoda építése Gyergyócsomafalván (4290 / 23-02-2017) Ciumani - Gyergyócsomafalva
TEREN MINIFOTBAL, ÎN COMUNA BILBOR , JUD. HARGHITA (4203 / 22-02-2017) Bilbor - Bélbor
Amenajare incinta si creare acces la garaj S.V.S.U Meresti f (4243 / 22-02-2017) Merești - Homoródalmás
Reabilitare şi extindere la Căminul Cultural Vrabia (4202 / 22-02-2017) Tusnad - Tusnád
Reabilitarea drumului comunal DC 38, DC38/A, Chedea Mică, Chedea Mare, Com. Șimonești, jud. Harghita (4199 / 22-02-2017) Șimonești - Siménfalva
ACTUALIZARE PROIECT SISTEM CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE , COMUNA BILBOR , JUD. HARGHITA (4200 / 22-02-2017) Bilbor - Bélbor
Modernizarea drumului de interes local in comuna Racu/ Csíkrákos község utháLózatának modernizálása (4201 / 22-02-2017) Racu - Csíkrákos
Construire remiza PSI peste o fundaţie existentă (4198 / 22-02-2017) Tusnad - Tusnád
Gyergyócsomafalvi "Csalóka" óvoda felújítása, felszerelése és bölcsöde létrehozásával - tervezés (4288 / 23-02-2017) Ciumani - Gyergyócsomafalva
A Sórét utca modenizálásához szükséges műszaki tervek elkészítése (4197 / 22-02-2017) Corund - Korond
Infiintare centru de zi pentru persoane varstnice in comuna Meresti f (4240 / 22-02-2017) Merești - Homoródalmás
Reabilitarea drumului comunal DC32, Turdeni, Com. Șimonești, jud. Harghita (4196 / 22-02-2017) Șimonești - Siménfalva
Reabilitare şi extindere la căminul cultural Tuşnad Sat (4195 / 22-02-2017) Tusnad - Tusnád
Arierate Comuna Siculeni (4237 / 22-02-2017) Siculeni - Madéfalva
MODERNIZARE SECTOR DRUM JUDETEAN DJ 174 B , DE LA KM 0+000 PANA LA 2+700 IN COMUNA BILBOR , JUD. HARGHITA (4194 / 22-02-2017) Bilbor - Bélbor
Reabilitare şi extindere la căminul cultural Tuşnadu Nou (4193 / 22-02-2017) Tusnad - Tusnád
Construire sura de lemn pentru Scoala Gimnaziala Cserei Mihály din comuna Racu/ Fásszin építése csíkrákosi Cserei Mihály általános iskola részére (4192 / 22-02-2017) Racu - Csíkrákos
Reabilitare teren de fotbal (4239 / 22-02-2017) Merești - Homoródalmás
Dezvoltarea serviciilor turistice oferite pe teritoriul comunei Porumbeni (4138 / 22-02-2017) Porumbeni - Galambfalva
Borsos Miklós tér rendezése Gyergyócsomafalván (4287 / 23-02-2017) Ciumani - Gyergyócsomafalva
Construire vestiar langa teren de sport in localitatea Morareni, Comuna Lupeni, judetul HARGHITA (4140 / 22-02-2017) Lupeni - Farkaslaka
Construirea pasarelei (pe Pârâul Feernic) pe Ssrada Alsofancsaliak din comuna Lupeni Judeţul HARGHITA (4144 / 22-02-2017) Lupeni - Farkaslaka
MODERNIZARE SECTOR DRUM JUDETEAN DJ 174 A ,DE LA KM 25+700 PANA LA 27+600 IN COMUNA BILBOR , JUD. HARGHITA (4139 / 22-02-2017) Bilbor - Bélbor
Construirea pasarelei (pe Pârâul Feernic) pe strada Cerna din Comuna Lupeni Judeţul HARGHITA (4143 / 22-02-2017) Lupeni - Farkaslaka
Modernizarea Scolii Gimnaziale Cserei Mihály din comuna Racu, sat Garciu (4146 / 22-02-2017) Racu - Csíkrákos
Lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundații, Comuna Tomești (4137 / 22-02-2017) Tomești - Csíkszenttamás
Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Tuşnad (4133 / 22-02-2017) Tusnad - Tusnád
A székelypálfalvi kultúrotthon tetőszerkezetének cseréje (4145 / 22-02-2017) Lupeni - Farkaslaka
A TEKERŐPATAKI KULTÚROTTHON NYÍLÁSZÁRÓINAK A CSERÉJE (4057 / 21-02-2017) Suseni - Gyergyóújfalu
Amenajare alei in cimitir și la casa mortuara / Sétányok a temetőbe és a rovatalozóhoz (4136 / 22-02-2017) Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Használt lószállító vásárlása (4147 / 22-02-2017) Lupeni - Farkaslaka
MODERNIZAREA STRAZILOR IN COMUNA SATU MARE, JUDETUL HARGHITA (4175 / 22-02-2017) Satu Mare - Máréfalva
Execuţie trotuare şi accese pe strada principală (DN13A) în localitatea Satu Mare, (4176 / 22-02-2017) Satu Mare - Máréfalva
Achiziţionare utilaje şi echipamente pentru SVSU în comuna Satu Mare, judeţul Harghita (4177 / 22-02-2017) Satu Mare - Máréfalva
Achiziţionare unui mijloc de transport si echipamente pentru Scoala gimnaziala ,,Nyiro Jozsef,, (4178 / 22-02-2017) Satu Mare - Máréfalva
Extindere retea de canalizare si conducta de apa potabila in Comuna Satu Mare, judetul Harghita (4179 / 22-02-2017) Satu Mare - Máréfalva
GYERGYOÚJFALVI ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE (4076 / 21-02-2017) Suseni - Gyergyóújfalu
Kanyad kozponti reszenek a modernizalasa (4092 / 21-02-2017) Ulieș - Kányád
A GYERGYÓKILYÉNFALVI JAKAB ANTAL TÉR RENDEZÉSE (4074 / 21-02-2017) Suseni - Gyergyóújfalu
Kozvilagittas modernizalasa (4062 / 21-02-2017) Ulieș - Kányád
FERMA EDUCAȚIONALĂ- TANGAZDASÁG (4059 / 21-02-2017) Dănești - Csíkdánfalva
A lövétei önkéntes tűzoltó egyesület felszerelésének korszerűsítése (4319 / 23-02-2017) Lueta - Lövéte
Amenajare Teren Sport (4065 / 21-02-2017) Cozmeni - Kozmás
Construire Capela romano-catolică in comuna Sâncrăieni / Római katolikus kápolna építése Csikszentkirályon (4135 / 22-02-2017) Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Construire de trotuar pe langa drumurile judetene din localitatile judetului Harghita (4069 / 21-02-2017) Mugeni - Bögöz
Kanyad-Miklosfalva vizhalozat epites (4067 / 21-02-2017) Ulieș - Kányád
Amenajarea zonei monumentului Siculicidium / A Siculicidium emlékmű környékének rendezése (4058 / 21-02-2017) Siculeni - Madéfalva
Lucrari de reparatii pe DJ 132A si strazile comunale Meresti (4253 / 22-02-2017) Merești - Homoródalmás
Achizitionare echipamente de protectie pentru pompierilor din cadrul SVSU din Comuna Bradesti (4090 / 21-02-2017) Brădești - Fenyéd
Amenajarea stațiilor autobuze (4091 / 21-02-2017) Tomești - Csíkszenttamás
Kaszagep vasar a DJ 133 ,137/A Megyei valamint a DC 201-207 es kozsegi utmentek karbantartasara (4088 / 21-02-2017) Ulieș - Kányád
Construire de trotuare pe langa drumurile judetene din localitatile judetului Harghita (4081 / 21-02-2017) Mugeni - Bögöz
Modernizarea unor strazi din Localitatea Bradesti Comuna Bradesti (4087 / 21-02-2017) Brădești - Fenyéd
Reabilitarea rețelei stradale al comunei Sâncrăieni /Csíkszentkirály utcáinak aszfaltozása (4134 / 22-02-2017) Sâncrăieni - Csíkszentkirály
MODERNIZAREA STRĂZII CIMITIRULUI DIN COMUNA SÂNDOMINIC (4072 / 21-02-2017) Sîndominic - Csíkszentdomokos
Intretinere drumuri agricole (4082 / 21-02-2017) Vlăhița - Szentegyháza
Modernizarea si reabilitarea mofeta Santimbru Bai (4086 / 21-02-2017) Sântimbru - Csíkszentimre
Lucrări de refacere a infrastructurii comunale în sat. Valea - Capelei , afectat de inundații în 2016 . (4083 / 21-02-2017) Lunca de Jos - Gyimesközéplok
CONSTRUIRE STAȚIE DE AUTOBUZ (4066 / 21-02-2017) Sîndominic - Csíkszentdomokos
Amenajare zona garii Siculeni - Etapa I. /Madéfalvi tömbházlakások környékének rendezése - I. rész (4089 / 21-02-2017) Siculeni - Madéfalva
Amplasare elemente mobilier stradal în comuna Zetea (4029 / 21-02-2017) Zetea - Zetelaka
Dezvoltarea planului de parcelare în comuna Zetea, jud. Harghita (4030 / 21-02-2017) Zetea - Zetelaka
Reabilitarea și modernizarea DC 133 în comuna Sntimbru, sat Sântimbru, jud. Harghita, (3982 / 21-02-2017) Sântimbru - Csíkszentimre
DALI Îmbunătățirea infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic Bányai János (3951 / 20-02-2017) Odorheiu Secuiesc - Székelyudvarhely
REALIBITAREA SI MODERNIZAREA CAMINULUI CULTURAL, DOTAREA CU INSTALATIE DE INCALZIRE SI CENTRALA TERMICA, ZUGRAVIREA EXTERIOARA IN COMUNA DANESTI, JUD.HARGHITA (3936 / 20-02-2017) Dănești - Csíkdánfalva
Proiectarea Documentației pentru Autorizației de securitate la incediu, Grădinița ,, Mesevar,,, Șoala generală I-IV și Școala generală V-VIII (4027 / 21-02-2017) Sântimbru - Csíkszentimre
Közösségi tér és sportpálya létrehozása a mindszenti sportcsarnok mögötti területen (4349 / 23-02-2017) Leliceni - Csíkszentlélek
Lucrări de finisaje și instalații la clădirea sediului nou al primăriei din Comuna Căpîlnița cu structura de rezistență realizată (3928 / 20-02-2017) Căpîlnița - Kápolnásfalu
REPARAŢII CAPITALE Şl MODERNIZARE CLĂDIRE COMUNALĂ PENTRU CENTRU MULTIFUNCŢIONAL Şl REFUGIU P.S.I. (3930 / 20-02-2017) Zetea - Zetelaka
Racordare canalizare pluvială zona Eltetokut (3952 / 20-02-2017) Odorheiu Secuiesc - Székelyudvarhely
Construire trotuar pe langa Drumul European E578 în comuna Sândominic (3927 / 20-02-2017) Sîndominic - Csíkszentdomokos
Reabilitarea infrastructurii de agrement: extinderea sistemului de alimentare cu apă şi canalizarea apelor uzate în zona Băile Szejke (3954 / 20-02-2017) Odorheiu Secuiesc - Székelyudvarhely
Construire Gradinită de copii nr.12 pentru 160 copii -amenajari exterioare (3955 / 20-02-2017) Odorheiu Secuiesc - Székelyudvarhely
MODERNIZAREA STRADA SELYMEK (3921 / 20-02-2017) Sîndominic - Csíkszentdomokos
Adăpost de câini fără stăpân cu infrastructura (3957 / 20-02-2017) Odorheiu Secuiesc - Székelyudvarhely
Reabilitarea și modernizarea DC132 str. Vasut com. Sântimbru (4028 / 21-02-2017) Sântimbru - Csíkszentimre
Locuinţe sociale etapa III Cserehat (3958 / 20-02-2017) Odorheiu Secuiesc - Székelyudvarhely
REABILITARE SCOALA PRIMARA HODOSA-SAT (3911 / 20-02-2017) Sărmas - Salamás
Reamenajare oborului de animale şi bâlci (3959 / 20-02-2017) Odorheiu Secuiesc - Székelyudvarhely
Amenajare bază sportivă Tomești/ Sportpálya kialakítása Csíkszenttamáson (3893 / 20-02-2017) Tomești - Csíkszenttamás
Restaurare poartă de piatră la conacul Henter din Sântimbru (4026 / 21-02-2017) Sântimbru - Csíkszentimre
Közvilágítás korszerűsítése. Gyimesfelsőlok (3895 / 20-02-2017) Lunca de Sus - Gyimesfelsőlok
CONSTRUIRE GARD IMPREJMUITOR LA SCOALA GENERALA SATU NOU (3990 / 21-02-2017) Ocland - Oklánd
MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES AGRICOLE DIN COMUNA DITRĂU, JUDEȚUL HARGHITA, (AX1-AX2) (3889 / 20-02-2017) Ditrau - Gyergyóditró
CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN SATUL SATU NOU (3989 / 21-02-2017) Ocland - Oklánd
AMENAJARE TEREN DE JOACA SI PARCARE IN SATUL CRACIUNEL (3986 / 21-02-2017) Ocland - Oklánd
AMENAJARE SPATIU VERDE FAZA 3 (3853 / 20-02-2017) Ditrau - Gyergyóditró
REPARATII EXTERIOARA GRADINITA DE COPII CRACIUNEL (3985 / 21-02-2017) Ocland - Oklánd
Csíkszentmártoni művelődési ház felújítása és modernizálása (3839 / 17-02-2017) Sânmartin - Csíkszentmárton
Construire GARAJE , ATELIER ȘI DEPOZITE DIN LOCALITATEA PRAID, COMUNA PRAID , JUDEŢUL HARGHITA (4080 / 21-02-2017) Praid - Parajd
REPARATII EXTERIOARA GRADINITA DE COPII OCLAND (3984 / 21-02-2017) Ocland - Oklánd
Extindere sistem de canalizare si apa potabila in comuna Sarmas, sat Hodosa judetul Harghita (3822 / 17-02-2017) Sărmas - Salamás
Reabilitare camin cultural Praid (4079 / 21-02-2017) Praid - Parajd
Reabilitare si modernizare case de cultura, com. Praid (4078 / 21-02-2017) Praid - Parajd
Construire grădiniță cu program prelungit in com. Praid, jud. Harghita (4055 / 21-02-2017) Praid - Parajd
MODERNIZARE STRAZI SI ULITE IN COMUNA OCLAND, STRADA TEMPLOM, JUDETUL HARGHITA (3983 / 21-02-2017) Ocland - Oklánd
Reabilitare școală gimnazială Aprily Lajos Praid, jud. Harghita (4054 / 21-02-2017) Praid - Parajd
Reabilitare clădire școala generală Becaș, jud. Harghita (4053 / 21-02-2017) Praid - Parajd
Reabilitare pod peste pârâul Corund, strada Banya (4064 / 21-02-2017) Praid - Parajd
WC megépítése az Atyhai Kulturotthon számára / Construire WC pentru Căminul Cultural Atia (3814 / 17-02-2017) Corund - Korond
Studiu de fezabilitate, PT și DDE pentru investiția Sală de sport în comuna Sântimbru (4031 / 21-02-2017) Sântimbru - Csíkszentimre
Reabilitare pod peste pârâul Corund, DC 49 (4061 / 21-02-2017) Praid - Parajd
PROIECTARE SISTEMATIZARE CENTRU SARMAS (3795 / 17-02-2017) Sărmas - Salamás
Játszótér kialakítása Korondon – Amenajare teren de joacă pentru copii, în localitatea Corund (3786 / 17-02-2017) Corund - Korond
Modernizarea unor străzi din localitățile Ocna de Jos și Ocna de Sus, com. Praid, jud. Harghita (4068 / 21-02-2017) Praid - Parajd
Garázs és színek építése Karcfalván (3782 / 17-02-2017) Cârța - Karcfalva
Amenajare incintei Centrului Comunitar Multifuncțional (Cămin Cultural) din localitatea Valea lui Pavel, A Pálpatak-i multifunkcionális közösségi ház körüli terület rendezése (3773 / 17-02-2017) Corund - Korond
Villamostás Somkőháta, Lövéte (3770 / 16-02-2017) Lueta - Lövéte
Renovare acoperis la Cladirea fostei primarie din str. Republicii nr. 15 - orasul Vlahita (3774 / 17-02-2017) Vlăhița - Szentegyháza
Amenajare teren de joacă și relaxare în cart. Harghitei, din orașul Cristuru Secuiesc (3625 / 15-02-2017) Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Reabilitarea str. Târnavei, din orașul Cristuru Secuiesc (3623 / 15-02-2017) Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Dotarea bazeo materiale a Liceului Zeyk Domokos, profil agricol (3624 / 15-02-2017) Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Reabilitarea imobilului cu 48 apartamente in scopul amenajarii de locuri de cazare pentru copii, amenajare ambientala a terenului (3638 / 16-02-2017) Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Centru de resurse pentru tineret și tinerele familii (3602 / 15-02-2017) Bălan - Balánbánya
A karcfalvi takarékbank (CEC) területének és épületeinek megvásárlása (3600 / 15-02-2017) Cârța - Karcfalva
SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI CARE APARTINE DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI GALAUTAS DIN IMOBIL CU DETINATIA "PUNCT TERMIC" IN IMOBIL CU DESTINATIA "SEDIU S.V.S.U. AL COMUNEI GALAUTAS" SI REPARATII CAPITALE. (3562 / 15-02-2017) Gălăuțaș - Galócás
A karcfalvi óvoda épületének külső és belső felújítása, kerítés újjáépítése (3598 / 15-02-2017) Cârța - Karcfalva
Sistematizarea curgerii apelor pluviale în curtea Liceului Liviu Rebreanu din orașul Bălan (3516 / 15-02-2017) Bălan - Balánbánya
Lucrări de reparații la sediul primăriei din orașul Bălan (3515 / 15-02-2017) Bălan - Balánbánya
CONSTRUIRE SCARA DE INCENDIU EXTERIOARA LA CAMINUL CULTURAL IN COMUNA GALAUTAS, JUDETUL HARGHITA (3479 / 14-02-2017) Gălăuțaș - Galócás
Amenajare zonă de agrement și petrecere a timpului liber (3519 / 15-02-2017) Bălan - Balánbánya
Lucrări de reparații alei de acces la unele blocuri din orașul Bălan (3521 / 15-02-2017) Bălan - Balánbánya
Modernizare parc (3539 / 15-02-2017) Vlăhița - Szentegyháza
A volt községi Néptanács épületének felújítása - Reabilitarea clădirii sediului fostei Consiliu Popular (3210 / 16-02-2017) Vărșag - Székelyvarság
Reabilitarea și modernizarea DC132 str. Vasut com. Sântimbru (4070 / 21-02-2017) Sântimbru - Csíkszentimre
Amenajări exterioare la Casa de Cultură a orașului Bălan (3523 / 15-02-2017) Bălan - Balánbánya
Sistematizare în jurul Sălii de Sport din orașul Bălan (3524 / 15-02-2017) Bălan - Balánbánya