Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Finanţări solicitate de la CJH - Beruházás támogatási kérelmek listája

Denumirea investiţiei Localitatea Suma repartizata
8 329 000 ron
înfiintarea unei case comunitare in comuna Siculeni/ Közösségi faluház létrehozása Madéfalván (31747 / 22-12-2017) Siculeni - Madéfalva
Amenajarea zonei monumentului Siculicidium / A Siculicidium emlékmű környékének rendezése (31786 / 22-12-2017) Siculeni - Madéfalva 40 000 ron
Proiect pentru reabilitarea caminului cultural Siclod (31647 / 22-12-2017) Atid - Etéd 20 000 ron
Servicii de proiectare privind elaborarea documentatiilor pentru Reparatii capitale Scoala Inlaceni-com. Atid (31648 / 22-12-2017) Atid - Etéd 35 000 ron
„Servicii de proiectare privind elaborarea documentatiilor pentru Reparaţii capitale fosta clădire CAP – com. Atid ” (31745 / 22-12-2017) Atid - Etéd 25 000 ron
Proiect pentru Amenajare teren la curtea fostei Scoli Atid (31642 / 22-12-2017) Atid - Etéd 15 000 ron
Teren de sport cu gazon artificial si vestiar (31712 / 22-12-2017) Avrămești - Szentábrahám 100 000 ron
Servicii de proiectare pentru modernizarea drumurilor comunale din Comuna Bilbor (260 / 05-01-2018) Bilbor - Bélbor 40 000 ron
Servicii de proiectare pentru lucrari suplimentare la Cminul Cultural Bilbor in vederea obtinerii aizelor si autorizatiei de functionare (263 / 05-01-2018) Bilbor - Bélbor 21 000 ron
Lucrari suplimentare la Scoala nr. 3 Rachtis in vederea obtinerii avizelor si autorizatiei de functionare (261 / 05-01-2018) Bilbor - Bélbor
Servicii de proiectare pentru lucrari si dotari suplimentare la Scoala Gimnazial OC Taslauanu Bilbor in vederea obtinerii aizelor si autorizatiei de functionare (264 / 05-01-2018) Bilbor - Bélbor 25 000 ron
Servicii de proiectare sala sport (262 / 05-01-2018) Bilbor - Bélbor 14 000 ron
Construire gradinita de copii com.Bradesti, Judetul Harghita (31751 / 22-12-2017) Brădești - Fenyéd 115 000 ron
Lucrări de finisaje și instalații la clădirea sediului nou al primăriei din Comuna Căpîlnița cu structura de rezistență realizată (31749 / 22-12-2017) Căpîlnița - Kápolnásfalu 95 000 ron
Reparații și modernizare la dispensar în Comuna Cîrța (31724 / 22-12-2017) Cârța - Karcfalva 50 000 ron
Construire șopron în Comuna Cîrța (31748 / 22-12-2017) Cârța - Karcfalva
Extindere rețele electrice (electrificare) Comuna Cîrța, Zona Madicsa, Județul Harghita (31761 / 22-12-2017) Cârța - Karcfalva 95 000 ron
Cumpărare teren necesar realizării proiectelor "Construire şi dotare grădiniţă cu utilităţile aferente în Comuna Ciceu, judeţul Harghita" şi "Producere energie din resurse regenerabile în Comuna Ciceu, judeţul Harghita" (31778 / 22-12-2017) Ciceu - Csíkcsicsó 90 000 ron
Realizare studiu de fezabilitate pentru proiectul "Producere energie din resurse regenerabile în Comuna Ciceu, judeţul Harghita" (31776 / 22-12-2017) Ciceu - Csíkcsicsó
Realizare/reactualizare studiu de fezabilitate pentru proiectul "Reamenajare şi extindere Scoala gimnazială KÁJONI JÁNOS Ciceu" (31627 / 22-12-2017) Ciceu - Csíkcsicsó 10 000 ron
Lucrari de asfaltare a drumului satesc Gradinita-Cimitir din satul Armaseni (32039 / 28-12-2017) Ciucsîngeorgiu - Csíkszentgyörgy 50 000 ron
Lucrari de asfaltare a drumului satesc Ujut din satul Armaseni Noi (32041 / 28-12-2017) Ciucsîngeorgiu - Csíkszentgyörgy 50 000 ron
Biztonsági kamerák felszerelése Gyergyócsomafalván közterületekre / Instalare sistem de supraveghere terenuri publice în comuna Ciumani, judeţul Harghita (31784 / 22-12-2017) Ciumani - Gyergyócsomafalva
Gyergyócsomafalvi közvilágítás rendszer felújítása / Reabilitarea sistemului de iluminat public din comuna Ciumani, jud. Harghita (31709 / 22-12-2017) Ciumani - Gyergyócsomafalva
Tájház kialakítása Gyergyócsomafalván / REABILITAREA ŞI SCHIMBAREA DESTINAŢIEI UNEI CASE DE LOCUIT, CU SCOPUL ÎNFIINŢĂRII CASEI TRADIŢIILOR ÎN COMUNA CIUMANI, JUDEŢUL HARGHITA (31688 / 22-12-2017) Ciumani - Gyergyócsomafalva
Gyergyócsomafalvi Polgármesteri Hivatal épületének felújítása / Reabilitarea sediului primărieri în comuna Ciumani, judeţul Harghita (31718 / 22-12-2017) Ciumani - Gyergyócsomafalva
Gyergyócsomafalvi szennyvízhálózat felújítása és bővítése / REABILITAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA (31716 / 22-12-2017) Ciumani - Gyergyócsomafalva
Normál programmal működő óvoda építése Gyergyócsomafalván / Construire grădiniţă de copii cu program normal în comuna Ciumani, judeţul Harghita (31711 / 22-12-2017) Ciumani - Gyergyócsomafalva 210 000 ron
DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA CU ECHIPAMENTE CONFORM ORD.NR.96/2016 AL M.A.I. IN COMUNA CORBU, JUD.HARGHITA (31311 / 21-12-2017) Corbu - Gyergyóholló 40 000 ron
DOTARI LABORATOR ELECTROTEHNICA-AUTOMATIZARI , LICEUL TEHNOLOGIC CORBU (31319 / 21-12-2017) Corbu - Gyergyóholló 9 000 ron
Achiziționare mobilier și dotări pentru Grădinița cu program prelungit din localitatea Corund / Butor és eszközbeszerzés a Korondi napközi számára (31628 / 22-12-2017) Corund - Korond 95 000 ron
Elaborare D.A.L.I. pt. obiectivul de investiții: "Modernizarea drumului Comunal DC36 Corund - Valea lui Pavel" / Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a DC36 Korond - Pálpataka községi út modernizálására (31622 / 22-12-2017) Corund - Korond 50 000 ron
Amenajare Teren Sport (31757 / 22-12-2017) Cozmeni - Kozmás 160 000 ron
CUMPARAREA IMOBILELOR COOPERATIVEI ARTA POPULARA DANESTI / A CSÍKDÁNFALVI NÉPMŰVÉSZETI SZÖVETKEZET INGATLANJAINAK A MEGVÁSÁRLÁSA (31619 / 22-12-2017) Dănești - Csíkdánfalva 95 000 ron
PRELUNGIRE TROTUAR ADIACENT DRUM NATIONAL DN12-E 578 (31771 / 22-12-2017) Dănești - Csíkdánfalva
ACHIZIȚIONAREA ȘI MONTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO IN COMUNA DĂNEȘTI/KAMERARENDSZER BESZERZESE ES FELSZERELÉSE DÁNFALVA KÖZSÉGBEN (31753 / 22-12-2017) Dănești - Csíkdánfalva 50 000 ron
REALIZAREA BRANSAMENTELOR DE APA IN COMUNA DARJIU, SAT DARJIU, JUDETUL HARGHITA (31733 / 22-12-2017) Dîrjiu - Székelyderzs 100 000 ron
Cheltuieli pentru autorizare PSI „Scoala Gimnaziala Janos Zsigmond” (31762 / 22-12-2017) Dîrjiu - Székelyderzs
Lucrari privind reabilitare teren de fotbal in satul Dealu (31660 / 22-12-2017) Dealu - Oroszhegy 50 000 ron
Lucrari privind Modernizarea si dotarea caminului cultural din sat Dealu, comuna Dealu, judetul Harghita (31643 / 22-12-2017) Dealu - Oroszhegy 30 000 ron
Lucrari privind Construire Remiza S.V.S.U. in satul Ulcani (31637 / 22-12-2017) Dealu - Oroszhegy 65 000 ron
Reabilitarea drumurilor publice din interiorul comunei Ditrau, judetul Harghita (31632 / 22-12-2017) Ditrau - Gyergyóditró 185 000 ron
REAMENAJAREA GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL NR. 6 IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE (865 / 15-01-2018) Ditrau - Gyergyóditró 25 000 ron
Modernizare drumuri comunale in Comuna Feliceni (31781 / 22-12-2017) Feliceni - Felsőboldogfalva 140 000 ron
Cumpărarea imobilului situat în comuna Frumoasa, str. Mihăileni, nr. 18 (31655 / 22-12-2017) Frumoasa - Csíkszépvíz 140 000 ron
MODERNIZAREA STATIEI DE EPURARE A LOCALITATII GALAUTAS, JUDETUL HARGHITA (31602 / 22-12-2017) Gălăuțaș - Galócás
EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA GALAUTAS, JUDETUL HARGHITA, ZONA COLONIA III SI BAZIN (31738 / 22-12-2017) Gălăuțaș - Galócás
AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL LA SCOALA GIMNAZIALA "DUMITRU GAFTON" IN COMUNA GALAUTAS, JUDETUL HARGHITA (31342 / 21-12-2017) Gălăuțaș - Galócás 110 000 ron
DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA JOSNI-BORZONT CONF.ORD. M.A.I.96/2016/GYERGYOALFALU-BORZONT ÖNKÉNTES TÜZOLTÓSÁG ELLÁTÁSA VÉDÖ FELSZERELÉSSEL (31994 / 27-12-2017) Joseni - Gyergyóalfalu
REABILITARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL PETOFI SANDOR (31614 / 22-12-2017) Joseni - Gyergyóalfalu 210 000 ron
Amenajarea terenului aferent casei de cultură la nr. 54 din sat Leliceni Jud. Harghita (46 / 03-01-2018) Leliceni - Csíkszentlélek 110 000 ron
ALIMENTAREA CU APĂ ŞI EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA LUETA, JUDEŢUL HARGHITA (31309 / 21-12-2017) Lueta - Lövéte 80 000 ron
CRESTEREA SIGURANTEI IN COMUNA LUETA (31324 / 21-12-2017) Lueta - Lövéte 25 000 ron
Modernizarea drumului comunal , drum de legătură între DN 12A - DJ 127A (31328 / 21-12-2017) Lunca de Jos - Gyimesközéplok 50 000 ron
Modernizarea terenului de sport existent . (31330 / 21-12-2017) Lunca de Jos - Gyimesközéplok 50 000 ron
CONSTRUIRE REMIZĂ P.S.I. Comuna Lunca de Sus jud.HARGHITA (31615 / 22-12-2017) Lunca de Sus - Gyimesfelsőlok 120 000 ron
Firtosváraljai óvóda gyermekmosdójának korszerűsítése (867 / 15-01-2018) Lupeni - Farkaslaka 10 000 ron
Cofinantare partea neeligibila la proiectul MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA LUPENI, JUDEȚUL HARGHITA (45 / 03-01-2018) Lupeni - Farkaslaka 125 000 ron
Használt lószállító vásárlása (237 / 05-01-2018) Lupeni - Farkaslaka 10 000 ron
Cofinantare partea neeligibila la proiectul MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA LUPENI, JUDEȚUL HARGHITA (31715 / 22-12-2017) Lupeni - Farkaslaka
Kilencven napon felüli adósság törlesztése (31726 / 22-12-2017) Mădăraș - Csíkmadaras
Kilencven napon felüli adósság törlesztése (43 / 03-01-2018) Mădăraș - Csíkmadaras 135 000 ron
Realizare vestiar la terenul de sport cu gazon artificial în Comuna Mărtiniș, sat. Mărtiniș (31744 / 22-12-2017) Mărtiniș - Homoródszentmárton
Infiintare teren de sport cu gazon artificial in Comuna Martinis, Sat. Martinis, Jud. Harghita (61 / 03-01-2018) Mărtiniș - Homoródszentmárton 125 000 ron
INFIINTARE INFRASTRUCTURA DE SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE VARSTNICE IN COMUNA MERESTI (31607 / 22-12-2017) Merești - Homoródalmás 110 000 ron
IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT SI TURISTIC DE UZ PUBLIC IN COMUNA MEREST (31604 / 22-12-2017) Merești - Homoródalmás
Înființare 4 stații de autobuz în comuna Mihăileni (233 / 05-01-2018) Mihăleni - Csíkszentmihály 40 000 ron
Realizare SF pentru lucrări de reabilitare a căminului cultural Mihăileni (235 / 05-01-2018) Mihăleni - Csíkszentmihály
Dotarea căminului Cultural Livezi (31998 / 27-12-2017) Mihăleni - Csíkszentmihály
Dotarea căminului Cultural Livezi (117 / 04-01-2018) Mihăleni - Csíkszentmihály 80 000 ron
Proiectarea lucrări de reabilitare a căminului cultural Mihăileni (31997 / 27-12-2017) Mihăleni - Csíkszentmihály
Înființare stații de autobuz în comuna Mihăileni (31995 / 27-12-2017) Mihăleni - Csíkszentmihály
Infiintarea retelei de apa uzata in localitatile Mugeni,Lutita si Dejutiu, com. Mugeni judetul Harghita (31788 / 22-12-2017) Mugeni - Bögöz 75 000 ron
Construire de trotuar pe langa drumurile judetene din localitatile judetului Harghita (31780 / 22-12-2017) Mugeni - Bögöz
Construire de trotuar pe langa drumurile judetene din localitatile judetului Harghita (98 / 04-01-2018) Mugeni - Bögöz 50 000 ron
ACHIZITONARE 2 BUC MOTOPOMPA HONDA (31618 / 22-12-2017) Ocland - Oklánd 3 000 ron
MODERNIZARE STRAZI SI ULITE IN COMUNA OCLAND, STRADA TEMPLOM, JUDETUL HARGHITA (31741 / 22-12-2017) Ocland - Oklánd 107 000 ron
CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN SATUL SATU NOU (31755 / 22-12-2017) Ocland - Oklánd
ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE MODERNE PENTRU COMUNA OCLAND (31631 / 22-12-2017) Ocland - Oklánd
,,Reabilitarea terenului de Sport,, (31785 / 22-12-2017) Păuleni-Ciuc - Csíkpálfalva 20 000 ron
Construirea Capela Mortuare in com. Pauleni-Ciuc str.Cimitir (31743 / 22-12-2017) Păuleni-Ciuc - Csíkpálfalva 15 000 ron
Solicitarea unui proiect DALI pt reamenajarea punc PSI cu spatiu public Com. Pauleni-Ciuc sat. Delnita (31787 / 22-12-2017) Păuleni-Ciuc - Csíkpálfalva 15 000 ron
Modernizarea Drumurilor Locale Din Pauleni-Ciuc jud. Harghita (31759 / 22-12-2017) Păuleni-Ciuc - Csíkpálfalva 50 000 ron
Kászonaltízi napköziotthon építése - Construirea clădirii pentru grădiniță cu program prelungit cu 3 grupe (31731 / 22-12-2017) Plăieșii de Jos - Kászonaltíz 70 000 ron
Híd építése a Kászon pataka Pod pe DC 8 peste raul Casin in Saputl Iacobeni, com. Plaiesii de Jos, jud. Harghita (31737 / 22-12-2017) Plăieșii de Jos - Kászonaltíz 50 000 ron
Lószállító vásárlása/ Achiziție remorcă transport cai (866 / 15-01-2018) Plăieșii de Jos - Kászonaltíz 10 000 ron
Achizitionarea unei pensiuni pe teritoriul comunei Porumbeni (31665 / 22-12-2017) Porumbeni - Galambfalva
Dezvoltarea serviciilor turistice oferite pe teritoriul comunei Porumbeni (31659 / 22-12-2017) Porumbeni - Galambfalva 110 000 ron
Modemizarea unor strazi din localitatile Ocna de Jos si Ocna de Sus, com. Praid, jud. Harghita (31767 / 22-12-2017) Praid - Parajd 50 000 ron
Alimentare cu apă potabilă și rețea de canalizare menajeră în localitatea Ocna de Jos, comuna Praid, jud. Harghi (31758 / 22-12-2017) Praid - Parajd 50 000 ron
Reabilitare pod peste paraul Corund, strada Banya (31721 / 22-12-2017) Praid - Parajd 20 000 ron
Construire gradinita cu program prelungit in com. Praid, jud. Harghita (31769 / 22-12-2017) Praid - Parajd 20 000 ron
Reabililare scoala gimnaziala Aprily Lajos Praid, jud. Harghita (31720 / 22-12-2017) Praid - Parajd 5 000 ron
Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Racu- Contributia proprie a comunei Racu la proiect // Csíkrákos község uthá Ló zatának felújítása - Önrész biztosítás (31307 / 21-12-2017) Racu - Csíkrákos 60 000 ron
Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Racu finantat prin PNDL - Contributia proprie a comunei Racu la proiect // Csíkrákos község uthá Ló zatának felújítása PNDL program által - Önrész biztosítása (31310 / 21-12-2017) Racu - Csíkrákos 60 000 ron
Construire şi dotare Hală şi Piaţă agroalimentară Remetea, jud. Harghita (31772 / 22-12-2017) Remetea - Gyergyóremete 210 000 ron
MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL (31722 / 22-12-2017) Săcel - Románandrásfalva 95 000 ron
Reabilitarea rețelei stradale al comunei Sancrăieni, județul Harghita-Contribuția proprie a comunei Sâncrăieni la proiect/Csíkszentkirály község utcáinak aszfaltozása-Önrész biztosítás (31657 / 22-12-2017) Sâncrăieni - Csíkszentkirály 135 000 ron
Construire trotuar pe langa Drumul European E578 în comuna Sândominic (31770 / 22-12-2017) Sîndominic - Csíkszentdomokos 130 000 ron
Construire garaj și magazie (31609 / 22-12-2017) Sîndominic - Csíkszentdomokos
Csíkszentmártoni művelődési ház felújítása és modernizálása (31732 / 22-12-2017) Sânmartin - Csíkszentmárton 120 000 ron
Proiectarea teren de sport multifuncțional în comuna Sânsimion (31773 / 22-12-2017) Sînsimion - Csíkszentsimon
Realizarea sistemului de supraveghere pentru îmbunătățirea siguranței cetățenilor în comuna Sînsimion, sat Sânsimion și sat. Cetățuia (31652 / 22-12-2017) Sînsimion - Csíkszentsimon 50 000 ron
Rebilitare și modernizare case de cultura, Comuna Sînsimion, sat Sînsimion și sat Cetățuia (31763 / 22-12-2017) Sînsimion - Csíkszentsimon 60 000 ron
Reabilitarea și modernizarea străzilor comunale în comuna Sântimbru, sat Sântimbru, jud. Harghita (31766 / 22-12-2017) Sântimbru - Csíkszentimre
Restaurarea conacului Henter din comuna Sântimbru (31612 / 22-12-2017) Sântimbru - Csíkszentimre
Extindere rețea de canalizare menajeră în satul Sântimbru, județul Harghita (31779 / 22-12-2017) Sântimbru - Csíkszentimre 120 000 ron
EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATELE RUNC SARMAS FUNDOAIA (31646 / 22-12-2017) Sărmas - Salamás 90 000 ron
PROIECTARE SISTEMATIZARE CENTRU SARMAS (236 / 05-01-2018) Sărmas - Salamás 20 000 ron
Extindere retea de canalizare si conducta de apa potabila in Comuna Satu Mare, judetul Harghita (323 / 08-01-2018) Satu Mare - Máréfalva 50 000 ron
MODERNIZAREA STRAZILOR IN COMUNA SATU MARE, JUDETUL HARGHITA (335 / 08-01-2018) Satu Mare - Máréfalva 45 000 ron
Extinderea conductei de apa in satul Nicoleni, Comuna Simonesti (31746 / 22-12-2017) Șimonești - Siménfalva
Refacerea și modernizarea ''Centru comunitar Medico-social multifuncțional'' Șimonești, jud. Harghita (31736 / 22-12-2017) Șimonești - Siménfalva 25 000 ron
CANALIZAREA LOCALITĂŢILOR RUGĂNEŞTI,ŞIMONEŞTI,CĂDACIU MIC,CĂDACIU MARE,COBĂTEŞTI ŞI MIHĂILENI,COMUNA ŞIMONEŞTI,JUDEŢUL HARGHITA (31775 / 22-12-2017) Șimonești - Siménfalva
Echiparea Grupului de pompieri voluntar Vulkan din Șimonești (31343 / 21-12-2017) Șimonești - Siménfalva
Alimentare cu apa potabila a satelor Cadaciu Mic, Cadaciu Mare și Cobatesti, Comuna Șimonești (31764 / 22-12-2017) Șimonești - Siménfalva
Intervenție la reparații generale a sistemului de încălzire a Școlii Generale Cobătești (31317 / 21-12-2017) Șimonești - Siménfalva 25 000 ron
Extindere cu patru săli de clasă-sat Rugănești, comuna Șimonești și spațiu multifuncțional prin mansardare la Școala Generală Marosi Gergely Șimonești (31325 / 21-12-2017) Șimonești - Siménfalva
Reabilitarea drumului comunal DC32, Turdeni, Com. Șimonești, jud. Harghita (31777 / 22-12-2017) Șimonești - Siménfalva
Asigurarea surselor de apa potabila pentrru localitatea Bentid si Mihaileni, Comuna Simonesti, judetul Harghita (31714 / 22-12-2017) Șimonești - Siménfalva
Lucrari de masuratori topografice și executarea planurilor de parcelare, intabularea obiectivelor domeniului public (31623 / 22-12-2017) Șimonești - Siménfalva
Construirea căminului cultural Rugănești (31723 / 22-12-2017) Șimonești - Siménfalva 75 000 ron
Construire Casa de sanatate Suseni Egészsé