Nr crt Denumirea investiţiei Suma repartizata
245
32994000
1 RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNADATĂ LA BLOCURILE VECHI ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA, ETAPA A II-A 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

2 RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEL" DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

3 RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ LA CĂMINUL CULTURAL DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

4 Reabilitare și revizia podul bascul din satul Văcărești - Községi hídmérleg felújítása és digitalizálása Csíkvacsárcsiban 2022

Primăria Comuna Mihăileni

5 Modernizarea cabinetului de informatică a Școlii Gimnaziale ”Arany János" din Mihăileni 2022

Primăria Comuna Mihăileni

6 „Construire și modernizare trotuar adiacent DN12” 2022

Primăria Comuna Ciceu

7 Reabilitare acoperis la casa de cultura sat Cechesti, comuna Avramesti 2022

Primăria Comuna Avrămeşti

25000
8 Construire trotuar in sat Cechesti, Comuna Avramesti 2022

Primăria Comuna Avrămeşti

225000
9 Transformator de distributie pentru bazinul de inot 2022

Primăria Comuna Sândominic

250000
10 Extinderea retelei de apa potabila, infiintarea sistemului de apa uzata in comuna Lunca de Sus 2022

Primăria Comuna Lunca de Sus

400000
11 Cerere suplimentare fonduri pentru acoperirea sumelor neeligibile pentru proiectul Reabilitarea energetica a sediului primariei comunei Martinis, judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Mărtiniş

200000
12 Pentru finalizarea lucrarilor la proiectul MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI LOCALE DIN COMUNA LUPENI – STRADA CSERE, JUDETULHARGHITA 2022

Primăria Comuna Lupeni

100000
13 CONSTRUIRE CASA COMUNITARA TARNOVITA 2022

Primăria Comuna Brădeşti

30000
14 Finalizare zona de agrement si turistic in Comuna Meresti 2022

Primăria Comuna Mereşti

100000
15 Suplimentarea cerinței de apă racordare branșamente noi la sistemul de alimentare cu apă în Comuna Dârjiu 2022

Primăria Comuna Dârjiu

50000
16 Execuție lucrări - Extindere rețea electrică în zona Cartierul Tinerilor din Sub Cetate, com. Zetea, jud. Harghita 2022

Primăria Comuna Zetea

210000
17 Infiintarea Casei mestesugurilor in satul Dealu, comuna Dealu, judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Dealu

200000
18 Lucrări de reparații la drumul de acces la Zona de agrement Comuna Porumbeni 2022

Primăria Comuna Porumbeni

150000
19 CONSTRUIRE/ ACHIZITII SISTEM FOTOVOLTAIC CASA DE CULTURA TARNOVITA 2022

Primăria Comuna Brădeşti

70000
20 CONSTRUIRE CASA COMUNITARA TARNOVITA 2022

Primăria Comuna Brădeşti

21 Achizitionare microbus scolar pentru Scoala Generala Marton Ferenc Bancu 2022

Primăria Comuna Ciucsângeorgiu

271000
22 Cumpărarea clădirii CEC BANK S.A. din localitatea Corund, în vederea înființării Serviciului public de evidența populației 2022

Primăria Comuna Corund

200000
23 Achiziție imobil - teren 2022

Primăria Oraș Cristuru Secuiesc

450000
24 Prospectări geofizice cu scop de investigare geotehnică, hidrogeologică și geologică pe teritoriul Comunei Atid, judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Atid

200000
25 Modernizarea Caselor Culturale din Comuna Ciucsangeorgiu 2022

Primăria Comuna Ciucsângeorgiu

26 „REABILITAREA, MODERNIZAREA,DOTAREA CLADIRII SI AMENAJAREA CURTII LA SCOALA GIMNAZIALA KISS FERENC CLASELE V-VIII” 2022

Primăria Comuna Mădăraş

450000
27 Cheltuieli de proiectare - Modernizarea și dotarea clădirii căminului cultural din sat Lutița, nr. 194, comuna Mugeni, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Mugeni

28 Lucrări de reparații capitale în interiorul Căminului Cultural din satul Mugeni, comuna Mugeni 2022

Primăria Comuna Mugeni

150000
29 Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor, blocurile 45E, 49, 43, 44, 46, 51,Cartierul Bucin, blocurile 18,6,11,3 2022

30 Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid nr.7, Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9-11, Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin, blocurile 10,20,23,24,12 2022

31 Reabilitarea grupurilor sanitare la Refugiu de utilitate publica /A Menedékház fürdőszobáionak a felujítása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

15000
32 Amenajare trotuare in comuna Sâncrăieni, zona Kincseszeg și Poklonfalva-continuare lucrari / Járdák létrehozása a Kincseszegi és a Poklonfalvi falurészen-munkálatok folytatása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

33 Reparatii curente la cladirea gradinitei cu program prelungit Rugyecske 2022

Primăria Comuna Lăzarea

34 Modernizarea drumului comunal DC23 între DJ131 - Teleac, din comuna Feliceni, județul Harghita - Etapa 1 2022

Primăria Comuna Feliceni

35 Anghel Saligny projektek megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése - Elaborarea studiilor de fezabilitate a proiectele Anghel Saligny 2022

Primăria Comuna Plăieşii de Jos

36 Construire Cabinet Medical cu Locuinta de serviciu, Comuna Cozmeni, jud. Harghita, Comuna Cozmeni, Sat. Cozmeni nr.213 2022

Primăria Comuna Cozmeni

37 Extindere Școala Generală "Boga Alajos" nr.2 2022

Primăria Comuna Cozmeni

120000
38 Reabilitare Energetică la Școala "Boga Alajos", Nr. 1, Comuna Cozmeni 2022

Primăria Comuna Cozmeni

130000
39 Achizitionare autogreder . 2022

Primăria Comuna Lunca de Jos

408000
40 Dotarea Grădiniței Cseperedo 2022

Primăria Orașul Bălan

20000
41 Amenajarea terenului la o serie de străzi laterale de pe raza localității Bălan 2022

Primăria Orașul Bălan

100000
42 Modernizare zonă centrală - demolare bloc degradat 2022

Primăria Orașul Bălan

220000
43 Achiztionare autobus transport copii 2022

Primăria Comuna Tușnad

280000
44 Modernizare și dotare clasă la Școala Gimnazială Dr. Boga Alajos 2022

Primăria Comuna Cozmeni

40000
45 Elaborare D.A.L.I. pentru modernizarea drumurilor comunale nr. 369-370 2022

Primăria Comuna Racu

33000
46 Reabilitare pardoseala Scoala Gimnaziala Cserei Mihály 2022

Primăria Comuna Racu

220000
47 Întocmire documentații tehnico-economice pentru obiective de investiții în Comuna Bilbor 2022

Primăria Comuna Bilbor

205000
48 Servicii de consultanță și proiectare pentru progranul de efitiencizare energetică și gestionare inteligentă a energiei pentru iluminatul public 2022

Primăria Comuna Bilbor

75000
49 Modernizarea drumurilor locale din comuna Sândominic 2022

Primăria Comuna Sândominic

300000
50 Contribuția proprie pentru proiectul „Înființarea distribuției de gaze naturale în comuna Remetea, sat Remetea si Sineu, judetul Harghita” 2022

Primăria Comuna Remetea

1000000
51 ”REABILITARE SI MODERNIZARE TEREN DE SPORT”-Liceul Tehnologic „Tivai Nagy Imre” Comuna Sânmartin 2022

Primăria Comuna Sânmartin

350000
52 Reparatii microbuze scolare, Liceul Tehnologic Corbu 2022

Primăria Comuna Corbu

30000
53 Înființarea sistemului de magazinare a apei potabile pentru comuna Suseni sat Valea -Strambă 2022

Primăria Comuna Suseni

600000
54 Achiziționare teren 2022

Comuna Siculeni

380000
55 Modernizarea de rețele de drumuri de interes local în comuna Mihăileni 2022

Primăria Comuna Mihăileni

56 Extindere cămin cultural Văcărești cu terasă acoperită și amenajare exterioară 2022

Primăria Comuna Mihăileni

57 Construire casă de sănătate în Mihăileni 2022

Primăria Comuna Mihăileni

120000
58 AMENAJARE TROTUAR ÎN LOCALITATEA CORUND, ZONA DN 13A 2022

Primăria Comuna Corund

150000
59 Elaborare PT pentru canalizare 2022

Primăria Comuna Feliceni

74000
60 Elaborare PUZ în localitățile Oțeni și Tăureni pentru stație de pompare și cămin cultural 2022

Primăria Comuna Feliceni

30000
61 Modernizare Piața Bisericii, comuna Feliceni, loc. Feliceni 2022

Primăria Comuna Feliceni

46000
62 Reabilitarea clădirii Dispensarului Medical din comuna Feliceni, satul Feliceni 2022

Primăria Comuna Feliceni

150000
63 Reabilitarea energetica a sediului primariei comunei Martinis, judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Mărtiniş

450000
64 REABILITAREA DC 46 , REABILITARE DE491 / A 46-os számú községi út ( DC46), illetve a 491-es számú mezei út (DE491) felújítása 2022

Primăria Comuna Avrămeşti

100000
65 Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita / Csalóka óvoda felújítása és felszerelése Gyergyócsomafalva községben, Hargita megyében 2022

Primăria Comuna Ciumani

900000
66 Achizitie sistem de supraveghere video 2022

Primăria Comuna Cozmeni

50000
67 Clădire administrativă cu cabinet medical 2022

Primăria Comuna Cozmeni

70000
68 “MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES AGRICOLE DIN COMUNA DITRĂU, JUDEȚUL HARGHITA” 2022

Primăria Comuna Ditrău

69 Lucrari de reparatii curente la cladirea Scolii Primare si a Gradinita de copii din satul Satu Nou, comuna Ocland 2022

Primăria Comuna Ocland

250000
70 Reamenajare si extindere scoala gimnaziala Kajoni Janos,Ciceu 2022

Primăria Comuna Ciceu

100000
71 COFINANȚARE PROIECT PNRR RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ LA BLOCURILE VECHI DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

70000
72 COFINANȚARE PROIECTE PNRR:1.REABILITARE MODERATĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRU GAFTON, CORP A, DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA, 2.REABILITARE MODERATĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI GĂLĂUȚAȘ 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

30000
73 Extinderea trotuarului pietonal zona Boteni în localitatea Izvoru Mureşului 2022

Primăria Comuna Voşlobeni

207000
74 SF pentru Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in Comuna Simonesti 2022

Primăria Comuna Şimoneşti

75 „Modernizarea parțială a rețelei de drumuri de interes local din satul Rugănești, Comuna Șimonești, Județul Harghita” 2022

Primăria Comuna Şimoneşti

320000
76 Reactualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Șimonești și Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia 2022

Primăria Comuna Şimoneşti

30000
77 EFICIENTIZAREA ENERGETICA A INTERNATULUI COLEGIULUI TEHNIC ”BATTHYÁNY IGNÁC” DIN MUNICIPIUL GHEORGHENI 2022

78 Reabilitarea drumului comunal DC32, Turdeni,sectorul intre DJ 135 ;i centrul satului, Comuna Simonesti, Judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Şimoneşti

500000
79 Amenajare Piață Multifuncțională, Comuna Tomești, Județul Harghita 2022

Primăria Comunei Tomeşti

80 Dezvoltarea Infrastructurii Educaționale Liceul Petofi Sandor, Comuna Dănești și reabilitare grajd/schimbare destinație în ferma educațională 2022

Primăria Comuna Dănești

81 Amenajare parcări și spații verzi pe strada Gát în Comuna Dârjiu 2022

Primăria Comuna Dârjiu

10000
82 Construire Trotuar Lângă DJ 133, KM 20+093-KM 22+071 2022

Primăria Comuna Dârjiu

160000
83 Reabilitare Officină Cămin Cultural Mujna 2022

Primăria Comuna Dârjiu

50000
84 Reabilitare Oficină Căminul Cultural Dârjiu 2022

Primăria Comuna Dârjiu

50000
85 Extinderea rețelei de canalizare în localitățile Mugeni, Lutița, Dejuțiu, Mătișeni și Aluniș ( inclusiv racorduri la rețeaua de canalizare) și retehnologizare stație de epurare, comuna Mugeni, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Mugeni

86 CHELTUIELI DE PROIECTARE- Reabilitarea școlii primare și căminului cultural din sat. Aluniș, nr.78, comuna Mugeni, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Mugeni

70000
87 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE - Reabilitarea clădirii căminului cultural din sat. Dobeni, nr.69, comuna Mugeni, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Mugeni

70000
88 Achizitie mese Teqball 2022

Primăria Comuna Ciucsângeorgiu

30000
89 Achizitionare transformator kVa 160 cu circuit LEA JT cu lungime de 240 m 2022

Primăria Comuna Ciucsângeorgiu

50000
90 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE - Reabilitarea clădirii din satul Lutița nr. 184, comuna Mugeni, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Mugeni

40000
91 Reparații capitale la clădirea Primăriei 2022

Primăria Comuna Mugeni

100000
92 Amenajarea pieței agroalimentare și construirea hala producătorilor în comuna Ciumani, județul Harghita / Termelői piac és piaccsarnok létrehozása Gyergyócsomafalva községben, Hargita megyében 2022

Primăria Comuna Ciumani

93 Achizitie Forja veche cu teren aferent 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

150000
94 Modernizarea drumurilor agricole in zona ADI Középcsík 2022

Primăria Comuna Racu

60000
95 Modernizarea drumurilor agricole in zona ADI Forest 2022

Primăria Comuna Racu

60000
96 Reamenajare si extindere scoala gimnaziala Kajoni Janos,Ciceu 2022

Primăria Comuna Ciceu

97 Modernizarea drumurilor agricole prin AFIR Masura 4.3, prin ADI KÖZEPCSÍK si ADI FOREST 2022

Comuna Siculeni

120000
98 Modernizarea drumurilor agricole in zona Adi Kozepcsik 2022

Primăria Comuna Ciceu

70000
99 Modernizarea drumurilor agricole in zona Adi Forest 2022

Primăria Comuna Ciceu

50000
100 Extinderea, modernizarea si infiintarea infrastructurii de apa uzata in zona Adi Bogat 2022

Primăria Comuna Ciceu

100000
101 "Construire şi dotare grădiniţă cu utilităţile aferente în Comuna Ciceu, judeţul Harghita" 2022

Primăria Comuna Ciceu

102 Extindere și reabilitare Sediul Comunei Cârța - A Karcfalvi Polgármesteri Hivatal épületének bővítése és felújítása 2022

Primăria Comuna Cârţa

103 MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES AGRICOLE DIN COMUNA DITRAU , JUDETUL HARGHITA-CHELTUIELI NEELIGIBILE 2022

Primăria Comuna Ditrău

700000
104 Amenajarea curții Liceului teoretic Sfântu Nicolae, bulevardul Lacu Roșu, nr. 3-5, Gheorgheni 2022

350000
105 Amenajare Trotuar si Parcare in Comuna Cârța sat Cârta - Járda és parkoló kialakítása Karcfalva községben, Karcfalván 2022

Primăria Comuna Cârţa

106 (Corectat) Racordare sistem de canalizare menajeră al comunei Feliceni, satele Feliceni, Tăureni, Oțeni, Forțeni la stația de epurare a apelor uzate a municipiului Odorheiu Secuiesc 2022

Primăria Comuna Feliceni

300000
107 Racordare sistem de canalizare menajeră al comunei Feliceni, satele Feliceni, Tăureni, Oțeni, Forțeni la stația de epurare a apelor uzate a municipiului Odorheiu Secuiesc 2022

Primăria Comuna Feliceni

108 Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni 2022

350000
109 Echipament de încălzire termocentrală - Liceul Teologic Romano Catolic ”Segítő Mária” 2022

Primăria Municipiul Miercurea Ciuc

200000
110 Canalizare menajeră în comuna Secuieni și satele aparținătoare județul Harghita 2022

Primăria Comuna Secuieni

111 Modernizarea drumului comunal Bodogaia-Eliseni județul Harghita 2022

Primăria Comuna Secuieni

200000
112 Extinderea trotuarului pietonal în localitatea Izvoru Mureşului 2022

Primăria Comuna Voşlobeni

113 Extindere rețea de apă a satelor Mihăileni, Bențid din Comuna Șimonești 2022

Primăria Comuna Şimoneşti

114 Elaborare Studiu de fezabilitate si proiect tehic pentru drumurile calamitate din localitatea Voslabeni si Izvoru Muresului. 2022

Primăria Comuna Voşlobeni

120000
115 Reabilitarea locuințe de serviciu în comuna Căpâlnița, județul Harghita / Szolgálati lakások tetőszerkezetének a felújítása Kápolnásfalu községben, Hargita megyében 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

116 Dotarea centrului social cu mobilier și extinderea încălzirii cu panouri solare în comuna Căpâlnița, județul Harghita / A szociális központ bútorozása, és a fűtés napkollektorokkal történő bővítése. 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

117 Modernizarea străzilor în comuna Satu Mare, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Satu Mare

118 Finalizarea rețelei de iluminat public la Harghita Mădăraș / Madarasi Hargita közvilágításának a befejezése 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

119 Reabilitarea rețelei de apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare în Comuna Căpâlnița / Ivóvíz hálózat felújítása és szennyvízhálózat bővítése Kápolnásfaluban 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

300000
120 Reabilitare zonă centrală în Comuna Căpâlnița / Kápolnásfalu Község központjának felújítása 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

121 Reabilitare și reamenajare punctele PSI din Comuna Păuleni-Ciuc 2022

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

118000
122 Dotarea Căminele Culturale din Comuna Păuleni-Ciuc 2022

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

30000
123 Amenajare centrele satelor în incinta comunei Păuleni-Ciuc 2022

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

124 SF - Înființarea sistemului inteligent de distribuție de gaze naturale în Comuna Zetea, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Zetea

125 Modernizarea drumurilor agricole în comuna Păuleni-Ciuc 2022

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

126 Modernizarea drumurilor locale din comuna Păuleni-Ciuc, Județul Harghita/Csíkpálfalva község 2022

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

102000
127 DOTAREA S.V.S.U. JOSENI-BORZONT CU ECHIPAMENTE SPECIFICE FOLOSITE LA STINGEREA INCENDII LOR,SALVARE SI CAUTARE ACHIZITIONARE UNEI DRONE 2022

Primăria Comuna Joseni

128 EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ STRAZILE GARII SI MAROSBUKK, DIN LOCALITATEA IZVORU MURESULUI 2022

Primăria Comuna Voşlobeni

129 Reabilitarea și dotarea dispensar medical în comuna Căpâlnița județul Harghita/ A családorvosi rendelő rehabilitációja és felszerelése eszközökkel, Kápolnásfalu községben 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

130 Eficientizarea energetică a Casei de cultură din municipiul Gheorgheni 2022

350000
131 Eficientizarea energetică a Casei de cultură din municipiul Gheorgheni 2022

132 Lucrări de amenajare a pădurilor, inclusiv activitățile conexe acestora pentru fondul forestier proprietate publică și privată a Municipiului Toplița, administrat de Ocolul Silvic Toplița 2022

Primăria Municipiul Topliţa

133 SF/DALI reabilitarea Centru balnear la Băile Szejke 2022

Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

134 Execuție lucrări - Realizarea infrastructurii pentru cartierul tinerilor din Sub Cetate, Comuna Zetea 2022

Primăria Comuna Zetea

657000
135 Amenajare remiza pentru S.V.S.U și Protecție Civila 2022

Primăria Municipiul Topliţa

136 Dotarea și echiparea S.V.S.U Toplita în vederea interventiei rapide în situatii de urgenta pe raza UAT Toplita 2022

Primăria Municipiul Topliţa

137 SF Construire Bazin de înot în Municipiul Odorheiu Secuiesc 2022

Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

138 Servicii de intocmire Plan Urbanistic General 2022

Primăria Municipiul Topliţa

139 Elaborare documente tehnico-economice (DALI, studii, PT) pentru Modernizare drum comunal DC 27 Odorheiu Secuiesc - Călugăreni 2022

Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

140 Reabilitarea centralei termice și schimbarea destinației în locuințe de serviciu în Municipiul Toplița, județul Harghita 2022

Primăria Municipiul Topliţa

141 Infiintare retea de gaz in municipiul Toplița 2022

Primăria Municipiul Topliţa

513000
142 Tribuna 50 locuri la terenul de sport în Comuna Merești 2022

Primăria Comuna Mereşti

40000
143 Camere de supraveghere si echipamente IT pentru Scoala Gimnazială David Ferenc 2022

Primăria Comuna Mereşti

30000
144 Modernizarea drumurilor și străzilor de interes local Comuna Săcel 2022

Primăria Comuna Săcel

250000
145 Sprijinirea funcționării Serviciului de Ambulanță din Remetea 2022

Primăria Comuna Remetea

146 Reabilitarea clădirii Bazei Sportive Dealu 2022

Primăria Comuna Dealu

147 Amenajarea pieței agroalimentare și construirea hala producătorilor în comuna Ciumani, județul Harghita - proiectare / Termelői piac és piaccsarnok létrehozása Gyergyócsomafalva községben, Hargita megyében 2022

Primăria Comuna Ciumani

148 Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita / Csalóka óvoda felújítása és felszerelése Gyergyócsomafalva községben, Hargita megyében 2022

Primăria Comuna Ciumani

149 Înfiinţare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Lupeni,judetul Harghita cu satele aparţinătoare Lupeni, Bisericani, Morăreni, Bulgăreni,Păltiniş şi Satu Mic 2022

Primăria Comuna Lupeni

150 MODERNIZAREA DRUMULUI JUDEȚEAN 134C DIN COMUNA LUPENI, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Lupeni

200000
151 MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ DIN COMUNA LUPENI, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Lupeni

152 MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI LOCALE DIN COMUNA LUPENI – STRADA CSERE, JUDETUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Lupeni

500000
153 Amenajare piata comunala 2022

Primăria Comuna Sândominic

154 Actualizare SF Construire variantă drum ocolire cu statut de stradă urbană Nord-Vest a Municipiului Odorheiu Secuiesc 2022

Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

1000000
155 Construire garaj pentru utilaje 2022

Primăria Comuna Joseni

900000
156 ”Construire centru PSI cu săli de funcţionare în Comuna Satu Mare, Judeţul Harghita” 2022

Primăria Comuna Satu Mare

157 Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale in comuna Praid, județul Harghita cu satele aparținătoare Praid, Ocna de Sus, Ocna de Jos 2022

Primăria Comuna Praid

158 Modernizarea unor străzi din loc. Ocna de Jos și Ocna de Sus, com. Praid, jud. Harghita 2022

Primăria Comuna Praid

159 Proiect integrat pentru îmbunătățirea calității vieții în orașul Borsec 2022

Primăria Oraș Borsec

800000
160 Alimentare cu apă potabilă şi reţea de canalizare menajeră în localitatea Ocna de Jos, comuna Praid, jud. Harghita 2022

Primăria Comuna Praid

750000
161 Amenajare spații publice în comuna Sândominic, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Sândominic

162 Amenajare trotuar si accese la proprietăți in comuna lângă E578, in intravilanul comunei Sândominic 2022

Primăria Comuna Sândominic

163 Proiectare reabilitare energetica a cladirilor scolii Josika Miklos Atid 2022

Primăria Comuna Atid

130000
164 Proiectare Sala de sport scolara 2022

Primăria Comuna Atid

165 ,,Achiziționarea utilajului de utilitate publică, pentru întreținerea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Satu Mare, județul Harghita,, 2022

Primăria Comuna Satu Mare

250000
166 Lucrari de reparatii pe DJ 132A 2022

Primăria Comuna Mereşti

60000
167 Proiectare casa de sănătate în satul Mihăileni - Csíkszentmihályi egészségház tervezete 2022

Primăria Comuna Mihăileni

120000
168 REALIZARE SISTEM DE INCALZIRE PE BAZA DE BIOMASA LA CLADIRILE PUBLICE DIN ORASUL BORSEC JUDETUL HARGHITA 2022

Primăria Oraș Borsec

169 “Mansardarea apartamentului primăriei ” din Comuna Porumbeni, satul Porumbenii Mari 2022

Primăria Comuna Porumbeni

170 Înființare Cantină socială în clădirea existentă din Comuna Porumbeni - Dotarea cantinei și a bucătăriei cu echipamente profesionale 2022

Primăria Comuna Porumbeni

300000
171 Panouri solare la baia comunală Borsaros/ Napelemek a Borsáros fürdőhöz 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

172 Reabilitarea strandului exterior al băii comunale Borsaros/ Borsaros fürdő külső medencéjének a felújítása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

173 Reabilitarea exterioară și interioară a căminelor culturale și a școlii din comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

174 Amenajări locuri de joacă pentru copii,comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

175 Proiectarea și cumpărarea cazanelor de gaz pentru Sala Polivalentă și Școala Generală Nagy István din Misentea, comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

176 Proiectarea și modernizarea stațiilor de autobuz comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

150000
177 Reabilitarea a două străzi comunale asfaltate, aproximativ 1km din comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

178 Construirea de trotuare și șanțuri lângă drumul județean comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

179 Proiectarea și modernizarea parcării aferent "Sala Polivalentă Misentea" din comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

130000
180 Amenajare teren de sport aferent Complexului Sportiv, sat Misentea, comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

181 Restauraea Conacul Henter din Comuna Sântimbru 2022

Primăria Comuna Sântimbru

475000
182 Reabilitarea interioară a primăriei și proiectarea parcării primăriei, comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

183 Reabilitare și modernizare case de cultura, comuna Sânsimion 2022

Primăria Comuna Sânsimion

450000
184 Înființarea rețelelor inteligente de distribuție de gaze naturale și branșamente în comuna Sânsimion 2022

Primăria Comuna Sânsimion

185 Kászonjakabfalvi "Dr. Pataki József" általános iskola javítása - Reabilitare Școala Generală ”Dr. Pataki József" Iacobeni 2022

Primăria Comuna Plăieşii de Jos

200000
186 Amenajare teren prin realizare pistă de alergare și teren de joacă la baza sportivă din Sânsimion 2022

Primăria Comuna Sânsimion

187 Dotare cu piscină prefabricată - Zonă de agrement și turistic în Comuna Merești 2022

Primăria Comuna Mereşti

150000
188 Achiziționarea linii de fabricație pavaj, boltari, borduri - Útburkoló kövek, járdaszegélyek gyártásához alkalmas gép vásárlása 2022

Primăria Comuna Plăieşii de Jos

80000
189 Amenajare locuri de parcare la dispensarul medical din localitatea Sânsimion, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Sânsimion

190 Înființare gazon și amenajare incintă teren de sport și gradenă, Comuna Dealu 2022

Primăria Comuna Dealu

450000
191 CONSTRUIRE TEREN SPORT SAT TÂRNOVIȚA 2022

Primăria Comuna Brădeşti

150000
192 Extindere cămin cultural Văcărești cu terasa acoperită și amenajare exterioară - Vacsárcsi kúltúrotthon fedett terasszal való bővítése és környezetének területrendezése 2022

Primăria Comuna Mihăileni

40000
193 Reamenjare subolului casei de culturală Mihăileni și extinderea cu terasa acoperită - A csíkszentmihályi kultúrotthon alagsorának áttervezése és az épület bővítése egy födött terasszal 2022

Primăria Comuna Mihăileni

40000
194 Reabilitare acoperis la remiza PSI 2022

Primăria Comuna Ulieş

195 Amenajare exterioara Dispensar Medical Ulies 2022

Primăria Comuna Ulieş

240000
196 Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Lăzarea 2022

Primăria Comuna Lăzarea

500000
197 Reamenajare parc din comuna Lazarea 2022

Primăria Comuna Lăzarea

100000
198 Amenajare locul de parcare - Parkoló kiépítése 2022

Primăria Comuna Mihăileni

199 Finanțarea cheltuielilor neeligibile a proiectelor ADI Bogat / Önrész támogatási kérelem az ADI Bogát közös pályázathoz 2022

Primăria Comuna Mihăileni

200 Amenajare teren de sport si iluminat in comuna Atid, sat Criseni judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Atid

220000
201 „ALIMENTAREA CU APĂ ȘI EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA LUETA JUDEȚUL HARGHITA” 2022

Primăria Comuna Lueta

202 Reabilitarea și modernizarea parțială a drumurilor comunale 2022

Primăria Comuna Vărşag

390000
203 CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL VETERINAR DIN PANOURI MODULARE 2022

Primăria Comuna Brădeşti

100000
204 Reabilitare și modernizare DC 6 și DC 53 comuna Frumoasa, județul Harghita - rest de executat 2022

Primăria Comuna Frumoasa

1992000
205 MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, ADI DKSZ 2022

Primăria Comuna Cârţa

671000
206 Modernizarea drumurilor de interes local, ADI DKSZ 2022

Primăria Comunei Tomeşti

671000
207 MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, ADI DKSZ 2022

Primăria Comuna Dănești

671000
208 ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE-PUNCTE DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULELE ELECTRICE 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

209 Extindere sistem de securitate in comuna Racu 2022

Primăria Comuna Racu

210 Studiu geofizica Baile Homorod 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

150000
211 Modernizarea drumului comunal DC6A in comuna Racu 2022

Primăria Comuna Racu

212 Realizare Proiect Tehnic pentru EXTINDEREA SI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC DIN COMUNA RACU 2022

Primăria Comuna Racu

213 Elaborare Proiect Tehnic pentru creșterea eficienței energetice a sediului primariei comunei Racu 2022

Primăria Comuna Racu

50000
214 Reabilitare pardoseala Scoala Gimnaziala Cserei Mihály 2022

Primăria Comuna Racu

215 Ranforsarea străzilor de interes local-continuare lucrări/ Helyi utcák aszfaltozása-munkálatok folytatása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

216 Înfiintarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Subcetate , județul Harghita 2022

Primăria Comunei Subcetate

300000
217 Studiu de fezabilitate Canalizare Baile Homorod 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

218 Realizare Proiect Tehnic pentru AMENAJARE TEREN DE SPORT IN COMUNA RACU 2022

Primăria Comuna Racu

219 Reabiltare trecere la nivel peste cale farata Ignác útja- Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Racu 2022

Primăria Comuna Racu

220 ÎNFIINTARE INCUBATOR DE AFACERI ÎN ORAȘUL CRISTURU SECUIESC, LEADER CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA ȘI ASOCIAT ORAȘUL CRISTURU SECUIESC 2022

Primăria Oraș Cristuru Secuiesc

221 Studiu geofizica Baile Homorod 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

222 AMENAJARE PARCARE ȘI CALE DE ACCES ÎN ZONA BISERICILOR CATOLICĂ ȘI ORTODOXĂ DIN COMUNA TULGHEȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Tulgheş

250000
223 REPARAȚII ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIREA PRIMĂRIEI COMUNEI TULGHEȘ, JUDEȚUL HARGHITA (fără modificarea arhitecturii, suprafeței construite și a structurii de rezistență) 2022

Primăria Comuna Tulgheş

224 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic "Gábor Áron" Vlahita 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

150000
225 Achizitie Forja veche cu teren aferent 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

226 Proiect tehnic și detalii de execuție pentru investiția ”ÎNFIINȚARE SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ, SISTEMUL DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA SÂNTIMBRU - BĂI, JUDEȚUL HARGHITA” (Sâncrăieni, Sântimbru) 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

227 Amenajare parcare langa sediu primarie in orasul Vlahita, Judetul Harghita 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

228 Amenajare zonă turistică și reparare cladire Anexa Flotație / Turisztikai zóna létrehozása és a Flotáció épületének javítása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

229 Amenajare parc strada Republicii 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

230 „Reabilitare si moderrnizare aductiune de apa si sistem de alimentare cu apa a orasului Baile Tusnad,judetul Harghita „ prin subprogramul „Fose septice ,microstatii de epurare ,sisteme de alimentare cu apa si sisteme de canalizare" 2022

Primăria Oraș Băile Tuşnad

200000
231 Modernizare drumuri de interes local Dambul lui Balan, Paraul Savului, Plat - Comuna Corbu, Judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Corbu

300000
232 EXTINDERE REȚEA APĂ-CANAL ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

233 Amenajare trotuare in comuna Sâncrăieni, zona Kincseszeg și Poklonfalva-continuare lucrari / Járdák létrehozása a Kincseszegi és a Poklonfalvi falurészen-munkálatok folytatása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

200000
234 CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII ȘCOLII GIMNAZIALE DUMITRU GAFTON, CORP B, COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

235 MODERNIZARE DRUM PLATONEȘTI ȘES 2022

Primăria Comuna Sărmaş

236 Continuare elaborare planuri cadastrale/Kataszteri tervek készítésének folytatása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

237 MODERNIZARE DRUM DE LEGĂTURĂ NECLASIFICAT CIMITIR ROMANO-CATOLIC-SAT PRELUCĂ, COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

238 Amenajare teren de sport multifuncțional/ Műgyepes sportpálya létrehozása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

200000
239 AMENAJARE TROTUAR ÎN LOCALITATEA CORUND, ZONA DN 13A KM: 51+200 - KM 52+000 2022

Primăria Comuna Corund

350000
240 EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

241 „REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC CORUND, CLĂDIREA CU CLASELE I-VIII” 2022

Primăria Comuna Corund

242 Reabilitare și modernizare casa de cultura, com. Sâncrăieni-contributie proprie/ Kúlturház felújítása és modernizálása Csíkszentkirály községben -önrész bíztosítása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

110000
243 „Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Valea lui Pavel, județul Harghita" 2022

Primăria Comuna Corund

244 DOTAREA CABINETULUI MEDICAL DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

245 EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE SI APA POTABILA IN SATUL PLATONESTI COMUNA SARMAS 2022

Primăria Comuna Sărmaş

100000