Nr crt Denumirea investiţiei Suma repartizata
248
33588650
1 Cota parte la proiectul ” Extinderea, modernizarea și înființarea infrastructurii de apă și apă uzată în zona ADI BOGAT” 2022

Primăria Comuna Mihăileni

2 Amenajarea zonei caminului cultural Siculeni 2022

Comuna Siculeni

3 Servicii de proiectare pentru Extinderea rețelelor de apă și canalizare menajeră în localitatea Sâncrăieni/ Víz és szenyvízhálózat bővítésének tervezése Csíkszentkirályon 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

100000
4 RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNADATĂ LA BLOCURILE VECHI ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA, ETAPA A II-A 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

5 RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEL" DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

6 RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ LA CĂMINUL CULTURAL DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

7 Reabilitare și revizia podul bascul din satul Văcărești - Községi hídmérleg felújítása és digitalizálása Csíkvacsárcsiban 2022

Primăria Comuna Mihăileni

8 Modernizarea cabinetului de informatică a Școlii Gimnaziale ”Arany János" din Mihăileni 2022

Primăria Comuna Mihăileni

9 „Construire și modernizare trotuar adiacent DN12” 2022

Primăria Comuna Ciceu

10 Reabilitare acoperis la casa de cultura sat Cechesti, comuna Avramesti 2022

Primăria Comuna Avrămeşti

25000
11 Construire trotuar in sat Cechesti, Comuna Avramesti 2022

Primăria Comuna Avrămeşti

225000
12 Transformator de distributie pentru bazinul de inot 2022

Primăria Comuna Sândominic

250000
13 Extinderea retelei de apa potabila, infiintarea sistemului de apa uzata in comuna Lunca de Sus 2022

Primăria Comuna Lunca de Sus

400000
14 Cerere suplimentare fonduri pentru acoperirea sumelor neeligibile pentru proiectul Reabilitarea energetica a sediului primariei comunei Martinis, judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Mărtiniş

200000
15 Pentru finalizarea lucrarilor la proiectul MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI LOCALE DIN COMUNA LUPENI – STRADA CSERE, JUDETULHARGHITA 2022

Primăria Comuna Lupeni

100000
16 CONSTRUIRE CASA COMUNITARA TARNOVITA 2022

Primăria Comuna Brădeşti

30000
17 Finalizare zona de agrement si turistic in Comuna Meresti 2022

Primăria Comuna Mereşti

100000
18 Suplimentarea cerinței de apă racordare branșamente noi la sistemul de alimentare cu apă în Comuna Dârjiu 2022

Primăria Comuna Dârjiu

50000
19 Execuție lucrări - Extindere rețea electrică în zona Cartierul Tinerilor din Sub Cetate, com. Zetea, jud. Harghita 2022

Primăria Comuna Zetea

210000
20 Infiintarea Casei mestesugurilor in satul Dealu, comuna Dealu, judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Dealu

200000
21 Lucrări de reparații la drumul de acces la Zona de agrement Comuna Porumbeni 2022

Primăria Comuna Porumbeni

150000
22 CONSTRUIRE/ ACHIZITII SISTEM FOTOVOLTAIC CASA DE CULTURA TARNOVITA 2022

Primăria Comuna Brădeşti

70000
23 CONSTRUIRE CASA COMUNITARA TARNOVITA 2022

Primăria Comuna Brădeşti

24 Achizitionare microbus scolar pentru Scoala Generala Marton Ferenc Bancu 2022

Primăria Comuna Ciucsângeorgiu

271000
25 Cumpărarea clădirii CEC BANK S.A. din localitatea Corund, în vederea înființării Serviciului public de evidența populației 2022

Primăria Comuna Corund

200000
26 Achiziție imobil - teren 2022

Primăria Oraș Cristuru Secuiesc

450000
27 Prospectări geofizice cu scop de investigare geotehnică, hidrogeologică și geologică pe teritoriul Comunei Atid, judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Atid

200000
28 Modernizarea Caselor Culturale din Comuna Ciucsangeorgiu 2022

Primăria Comuna Ciucsângeorgiu

29 „REABILITAREA, MODERNIZAREA,DOTAREA CLADIRII SI AMENAJAREA CURTII LA SCOALA GIMNAZIALA KISS FERENC CLASELE V-VIII” 2022

Primăria Comuna Mădăraş

450000
30 Cheltuieli de proiectare - Modernizarea și dotarea clădirii căminului cultural din sat Lutița, nr. 194, comuna Mugeni, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Mugeni

31 Lucrări de reparații capitale în interiorul Căminului Cultural din satul Mugeni, comuna Mugeni 2022

Primăria Comuna Mugeni

150000
32 Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Cartierul Florilor, blocurile 45E, 49, 43, 44, 46, 51,Cartierul Bucin, blocurile 18,6,11,3 2022

33 Reabilitarea termică a unor blocuri de locuit din Municipiul Gheorgheni: Dr. Fejér Dávid nr.7, Miron Cristea nr. 8, Miron Cristea 9-11, Bulevardul Lacu Roșu nr. 5B, Cartierul Bucin, blocurile 10,20,23,24,12 2022

34 Reabilitarea grupurilor sanitare la Refugiu de utilitate publica /A Menedékház fürdőszobáionak a felujítása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

15000
35 Amenajare trotuare in comuna Sâncrăieni, zona Kincseszeg și Poklonfalva-continuare lucrari / Járdák létrehozása a Kincseszegi és a Poklonfalvi falurészen-munkálatok folytatása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

36 Reparatii curente la cladirea gradinitei cu program prelungit Rugyecske 2022

Primăria Comuna Lăzarea

37 Modernizarea drumului comunal DC23 între DJ131 - Teleac, din comuna Feliceni, județul Harghita - Etapa 1 2022

Primăria Comuna Feliceni

38 Anghel Saligny projektek megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése - Elaborarea studiilor de fezabilitate a proiectele Anghel Saligny 2022

Primăria Comuna Plăieşii de Jos

39 Construire Cabinet Medical cu Locuinta de serviciu, Comuna Cozmeni, jud. Harghita, Comuna Cozmeni, Sat. Cozmeni nr.213 2022

Primăria Comuna Cozmeni

40 Extindere Școala Generală "Boga Alajos" nr.2 2022

Primăria Comuna Cozmeni

120000
41 Reabilitare Energetică la Școala "Boga Alajos", Nr. 1, Comuna Cozmeni 2022

Primăria Comuna Cozmeni

130000
42 Achizitionare autogreder . 2022

Primăria Comuna Lunca de Jos

408000
43 Dotarea Grădiniței Cseperedo 2022

Primăria Orașul Bălan

20000
44 Amenajarea terenului la o serie de străzi laterale de pe raza localității Bălan 2022

Primăria Orașul Bălan

100000
45 Modernizare zonă centrală - demolare bloc degradat 2022

Primăria Orașul Bălan

220000
46 Achiztionare autobus transport copii 2022

Primăria Comuna Tușnad

280000
47 Modernizare și dotare clasă la Școala Gimnazială Dr. Boga Alajos 2022

Primăria Comuna Cozmeni

40000
48 Elaborare D.A.L.I. pentru modernizarea drumurilor comunale nr. 369-370 2022

Primăria Comuna Racu

33000
49 Reabilitare pardoseala Scoala Gimnaziala Cserei Mihály 2022

Primăria Comuna Racu

220000
50 Întocmire documentații tehnico-economice pentru obiective de investiții în Comuna Bilbor 2022

Primăria Comuna Bilbor

205000
51 Servicii de consultanță și proiectare pentru progranul de efitiencizare energetică și gestionare inteligentă a energiei pentru iluminatul public 2022

Primăria Comuna Bilbor

75000
52 Modernizarea drumurilor locale din comuna Sândominic 2022

Primăria Comuna Sândominic

300000
53 Contribuția proprie pentru proiectul „Înființarea distribuției de gaze naturale în comuna Remetea, sat Remetea si Sineu, judetul Harghita” 2022

Primăria Comuna Remetea

1000000
54 ”REABILITARE SI MODERNIZARE TEREN DE SPORT”-Liceul Tehnologic „Tivai Nagy Imre” Comuna Sânmartin 2022

Primăria Comuna Sânmartin

350000
55 Reparatii microbuze scolare, Liceul Tehnologic Corbu 2022

Primăria Comuna Corbu

30000
56 Înființarea sistemului de magazinare a apei potabile pentru comuna Suseni sat Valea -Strambă 2022

Primăria Comuna Suseni

600000
57 Achiziționare teren 2022

Comuna Siculeni

380000
58 Modernizarea de rețele de drumuri de interes local în comuna Mihăileni 2022

Primăria Comuna Mihăileni

59 Extindere cămin cultural Văcărești cu terasă acoperită și amenajare exterioară 2022

Primăria Comuna Mihăileni

60 Construire casă de sănătate în Mihăileni 2022

Primăria Comuna Mihăileni

120000
61 AMENAJARE TROTUAR ÎN LOCALITATEA CORUND, ZONA DN 13A 2022

Primăria Comuna Corund

150000
62 Elaborare PT pentru canalizare 2022

Primăria Comuna Feliceni

74000
63 Elaborare PUZ în localitățile Oțeni și Tăureni pentru stație de pompare și cămin cultural 2022

Primăria Comuna Feliceni

30000
64 Modernizare Piața Bisericii, comuna Feliceni, loc. Feliceni 2022

Primăria Comuna Feliceni

46000
65 Reabilitarea clădirii Dispensarului Medical din comuna Feliceni, satul Feliceni 2022

Primăria Comuna Feliceni

150000
66 Reabilitarea energetica a sediului primariei comunei Martinis, judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Mărtiniş

450000
67 REABILITAREA DC 46 , REABILITARE DE491 / A 46-os számú községi út ( DC46), illetve a 491-es számú mezei út (DE491) felújítása 2022

Primăria Comuna Avrămeşti

100000
68 Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita / Csalóka óvoda felújítása és felszerelése Gyergyócsomafalva községben, Hargita megyében 2022

Primăria Comuna Ciumani

900000
69 Achizitie sistem de supraveghere video 2022

Primăria Comuna Cozmeni

50000
70 Clădire administrativă cu cabinet medical 2022

Primăria Comuna Cozmeni

70000
71 “MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES AGRICOLE DIN COMUNA DITRĂU, JUDEȚUL HARGHITA” 2022

Primăria Comuna Ditrău

72 Lucrari de reparatii curente la cladirea Scolii Primare si a Gradinita de copii din satul Satu Nou, comuna Ocland 2022

Primăria Comuna Ocland

250000
73 Reamenajare si extindere scoala gimnaziala Kajoni Janos,Ciceu 2022

Primăria Comuna Ciceu

100000
74 COFINANȚARE PROIECT PNRR RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ LA BLOCURILE VECHI DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

70000
75 COFINANȚARE PROIECTE PNRR:1.REABILITARE MODERATĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRU GAFTON, CORP A, DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA, 2.REABILITARE MODERATĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI GĂLĂUȚAȘ 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

30000
76 Extinderea trotuarului pietonal zona Boteni în localitatea Izvoru Mureşului 2022

Primăria Comuna Voşlobeni

207000
77 SF pentru Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in Comuna Simonesti 2022

Primăria Comuna Şimoneşti

78 „Modernizarea parțială a rețelei de drumuri de interes local din satul Rugănești, Comuna Șimonești, Județul Harghita” 2022

Primăria Comuna Şimoneşti

320000
79 Reactualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Șimonești și Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia 2022

Primăria Comuna Şimoneşti

30000
80 EFICIENTIZAREA ENERGETICA A INTERNATULUI COLEGIULUI TEHNIC ”BATTHYÁNY IGNÁC” DIN MUNICIPIUL GHEORGHENI 2022

81 Reabilitarea drumului comunal DC32, Turdeni,sectorul intre DJ 135 ;i centrul satului, Comuna Simonesti, Judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Şimoneşti

500000
82 Amenajare Piață Multifuncțională, Comuna Tomești, Județul Harghita 2022

Primăria Comunei Tomeşti

83 Dezvoltarea Infrastructurii Educaționale Liceul Petofi Sandor, Comuna Dănești și reabilitare grajd/schimbare destinație în ferma educațională 2022

Primăria Comuna Dănești

84 Amenajare parcări și spații verzi pe strada Gát în Comuna Dârjiu 2022

Primăria Comuna Dârjiu

10000
85 Construire Trotuar Lângă DJ 133, KM 20+093-KM 22+071 2022

Primăria Comuna Dârjiu

160000
86 Reabilitare Officină Cămin Cultural Mujna 2022

Primăria Comuna Dârjiu

50000
87 Reabilitare Oficină Căminul Cultural Dârjiu 2022

Primăria Comuna Dârjiu

50000
88 Extinderea rețelei de canalizare în localitățile Mugeni, Lutița, Dejuțiu, Mătișeni și Aluniș ( inclusiv racorduri la rețeaua de canalizare) și retehnologizare stație de epurare, comuna Mugeni, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Mugeni

89 CHELTUIELI DE PROIECTARE- Reabilitarea școlii primare și căminului cultural din sat. Aluniș, nr.78, comuna Mugeni, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Mugeni

70000
90 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE - Reabilitarea clădirii căminului cultural din sat. Dobeni, nr.69, comuna Mugeni, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Mugeni

70000
91 Achizitie mese Teqball 2022

Primăria Comuna Ciucsângeorgiu

30000
92 Achizitionare transformator kVa 160 cu circuit LEA JT cu lungime de 240 m 2022

Primăria Comuna Ciucsângeorgiu

50000
93 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE - Reabilitarea clădirii din satul Lutița nr. 184, comuna Mugeni, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Mugeni

40000
94 Reparații capitale la clădirea Primăriei 2022

Primăria Comuna Mugeni

100000
95 Amenajarea pieței agroalimentare și construirea hala producătorilor în comuna Ciumani, județul Harghita / Termelői piac és piaccsarnok létrehozása Gyergyócsomafalva községben, Hargita megyében 2022

Primăria Comuna Ciumani

96 Achizitie Forja veche cu teren aferent 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

150000
97 Modernizarea drumurilor agricole in zona ADI Középcsík 2022

Primăria Comuna Racu

60000
98 Modernizarea drumurilor agricole in zona ADI Forest 2022

Primăria Comuna Racu

60000
99 Reamenajare si extindere scoala gimnaziala Kajoni Janos,Ciceu 2022

Primăria Comuna Ciceu

100 Modernizarea drumurilor agricole prin AFIR Masura 4.3, prin ADI KÖZEPCSÍK si ADI FOREST 2022

Comuna Siculeni

120000
101 Modernizarea drumurilor agricole in zona Adi Kozepcsik 2022

Primăria Comuna Ciceu

70000
102 Modernizarea drumurilor agricole in zona Adi Forest 2022

Primăria Comuna Ciceu

50000
103 Extinderea, modernizarea si infiintarea infrastructurii de apa uzata in zona Adi Bogat 2022

Primăria Comuna Ciceu

100000
104 "Construire şi dotare grădiniţă cu utilităţile aferente în Comuna Ciceu, judeţul Harghita" 2022

Primăria Comuna Ciceu

105 Extindere și reabilitare Sediul Comunei Cârța - A Karcfalvi Polgármesteri Hivatal épületének bővítése és felújítása 2022

Primăria Comuna Cârţa

106 MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES AGRICOLE DIN COMUNA DITRAU , JUDETUL HARGHITA-CHELTUIELI NEELIGIBILE 2022

Primăria Comuna Ditrău

700000
107 Amenajarea curții Liceului teoretic Sfântu Nicolae, bulevardul Lacu Roșu, nr. 3-5, Gheorgheni 2022

350000
108 Amenajare Trotuar si Parcare in Comuna Cârța sat Cârta - Járda és parkoló kialakítása Karcfalva községben, Karcfalván 2022

Primăria Comuna Cârţa

109 (Corectat) Racordare sistem de canalizare menajeră al comunei Feliceni, satele Feliceni, Tăureni, Oțeni, Forțeni la stația de epurare a apelor uzate a municipiului Odorheiu Secuiesc 2022

Primăria Comuna Feliceni

300000
110 Racordare sistem de canalizare menajeră al comunei Feliceni, satele Feliceni, Tăureni, Oțeni, Forțeni la stația de epurare a apelor uzate a municipiului Odorheiu Secuiesc 2022

Primăria Comuna Feliceni

111 Reconfigurarea infrastructurii urbane în Municipiul Gheorgheni 2022

350000
112 Echipament de încălzire termocentrală - Liceul Teologic Romano Catolic ”Segítő Mária” 2022

Primăria Municipiul Miercurea Ciuc

200000
113 Canalizare menajeră în comuna Secuieni și satele aparținătoare județul Harghita 2022

Primăria Comuna Secuieni

114 Modernizarea drumului comunal Bodogaia-Eliseni județul Harghita 2022

Primăria Comuna Secuieni

200000
115 Extinderea trotuarului pietonal în localitatea Izvoru Mureşului 2022

Primăria Comuna Voşlobeni

116 Extindere rețea de apă a satelor Mihăileni, Bențid din Comuna Șimonești 2022

Primăria Comuna Şimoneşti

117 Elaborare Studiu de fezabilitate si proiect tehic pentru drumurile calamitate din localitatea Voslabeni si Izvoru Muresului. 2022

Primăria Comuna Voşlobeni

120000
118 Reabilitarea locuințe de serviciu în comuna Căpâlnița, județul Harghita / Szolgálati lakások tetőszerkezetének a felújítása Kápolnásfalu községben, Hargita megyében 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

119 Dotarea centrului social cu mobilier și extinderea încălzirii cu panouri solare în comuna Căpâlnița, județul Harghita / A szociális központ bútorozása, és a fűtés napkollektorokkal történő bővítése. 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

120 Modernizarea străzilor în comuna Satu Mare, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Satu Mare

121 Finalizarea rețelei de iluminat public la Harghita Mădăraș / Madarasi Hargita közvilágításának a befejezése 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

122 Reabilitarea rețelei de apă potabilă și extinderea rețelei de canalizare în Comuna Căpâlnița / Ivóvíz hálózat felújítása és szennyvízhálózat bővítése Kápolnásfaluban 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

300000
123 Reabilitare zonă centrală în Comuna Căpâlnița / Kápolnásfalu Község központjának felújítása 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

124 Reabilitare și reamenajare punctele PSI din Comuna Păuleni-Ciuc 2022

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

118000
125 Dotarea Căminele Culturale din Comuna Păuleni-Ciuc 2022

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

30000
126 Amenajare centrele satelor în incinta comunei Păuleni-Ciuc 2022

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

127 SF - Înființarea sistemului inteligent de distribuție de gaze naturale în Comuna Zetea, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Zetea

128 Modernizarea drumurilor agricole în comuna Păuleni-Ciuc 2022

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

129 Modernizarea drumurilor locale din comuna Păuleni-Ciuc, Județul Harghita/Csíkpálfalva község 2022

Primăria Comuna Păuleni Ciuc

102000
130 DOTAREA S.V.S.U. JOSENI-BORZONT CU ECHIPAMENTE SPECIFICE FOLOSITE LA STINGEREA INCENDII LOR,SALVARE SI CAUTARE ACHIZITIONARE UNEI DRONE 2022

Primăria Comuna Joseni

131 EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ STRAZILE GARII SI MAROSBUKK, DIN LOCALITATEA IZVORU MURESULUI 2022

Primăria Comuna Voşlobeni

132 Reabilitarea și dotarea dispensar medical în comuna Căpâlnița județul Harghita/ A családorvosi rendelő rehabilitációja és felszerelése eszközökkel, Kápolnásfalu községben 2022

Primăria Comuna Căpâlniţa

133 Eficientizarea energetică a Casei de cultură din municipiul Gheorgheni 2022

350000
134 Eficientizarea energetică a Casei de cultură din municipiul Gheorgheni 2022

135 Lucrări de amenajare a pădurilor, inclusiv activitățile conexe acestora pentru fondul forestier proprietate publică și privată a Municipiului Toplița, administrat de Ocolul Silvic Toplița 2022

Primăria Municipiul Topliţa

136 SF/DALI reabilitarea Centru balnear la Băile Szejke 2022

Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

137 Execuție lucrări - Realizarea infrastructurii pentru cartierul tinerilor din Sub Cetate, Comuna Zetea 2022

Primăria Comuna Zetea

657000
138 Amenajare remiza pentru S.V.S.U și Protecție Civila 2022

Primăria Municipiul Topliţa

139 Dotarea și echiparea S.V.S.U Toplita în vederea interventiei rapide în situatii de urgenta pe raza UAT Toplita 2022

Primăria Municipiul Topliţa

140 SF Construire Bazin de înot în Municipiul Odorheiu Secuiesc 2022

Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

141 Servicii de intocmire Plan Urbanistic General 2022

Primăria Municipiul Topliţa

142 Elaborare documente tehnico-economice (DALI, studii, PT) pentru Modernizare drum comunal DC 27 Odorheiu Secuiesc - Călugăreni 2022

Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

143 Reabilitarea centralei termice și schimbarea destinației în locuințe de serviciu în Municipiul Toplița, județul Harghita 2022

Primăria Municipiul Topliţa

144 Infiintare retea de gaz in municipiul Toplița 2022

Primăria Municipiul Topliţa

907650
145 Tribuna 50 locuri la terenul de sport în Comuna Merești 2022

Primăria Comuna Mereşti

40000
146 Camere de supraveghere si echipamente IT pentru Scoala Gimnazială David Ferenc 2022

Primăria Comuna Mereşti

30000
147 Modernizarea drumurilor și străzilor de interes local Comuna Săcel 2022

Primăria Comuna Săcel

250000
148 Sprijinirea funcționării Serviciului de Ambulanță din Remetea 2022

Primăria Comuna Remetea

149 Reabilitarea clădirii Bazei Sportive Dealu 2022

Primăria Comuna Dealu

150 Amenajarea pieței agroalimentare și construirea hala producătorilor în comuna Ciumani, județul Harghita - proiectare / Termelői piac és piaccsarnok létrehozása Gyergyócsomafalva községben, Hargita megyében 2022

Primăria Comuna Ciumani

151 Reabilitarea și dotarea grădiniței Csalóka, comuna Ciumani, județul Harghita / Csalóka óvoda felújítása és felszerelése Gyergyócsomafalva községben, Hargita megyében 2022

Primăria Comuna Ciumani

152 Înfiinţare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Lupeni,judetul Harghita cu satele aparţinătoare Lupeni, Bisericani, Morăreni, Bulgăreni,Păltiniş şi Satu Mic 2022

Primăria Comuna Lupeni

153 MODERNIZAREA DRUMULUI JUDEȚEAN 134C DIN COMUNA LUPENI, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Lupeni

200000
154 MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ DIN COMUNA LUPENI, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Lupeni

155 MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI LOCALE DIN COMUNA LUPENI – STRADA CSERE, JUDETUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Lupeni

500000
156 Amenajare piata comunala 2022

Primăria Comuna Sândominic

157 Actualizare SF Construire variantă drum ocolire cu statut de stradă urbană Nord-Vest a Municipiului Odorheiu Secuiesc 2022

Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc

1000000
158 Construire garaj pentru utilaje 2022

Primăria Comuna Joseni

900000
159 ”Construire centru PSI cu săli de funcţionare în Comuna Satu Mare, Judeţul Harghita” 2022

Primăria Comuna Satu Mare

160 Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale in comuna Praid, județul Harghita cu satele aparținătoare Praid, Ocna de Sus, Ocna de Jos 2022

Primăria Comuna Praid

161 Modernizarea unor străzi din loc. Ocna de Jos și Ocna de Sus, com. Praid, jud. Harghita 2022

Primăria Comuna Praid

162 Proiect integrat pentru îmbunătățirea calității vieții în orașul Borsec 2022

Primăria Oraș Borsec

800000
163 Alimentare cu apă potabilă şi reţea de canalizare menajeră în localitatea Ocna de Jos, comuna Praid, jud. Harghita 2022

Primăria Comuna Praid

750000
164 Amenajare spații publice în comuna Sândominic, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Sândominic

165 Amenajare trotuar si accese la proprietăți in comuna lângă E578, in intravilanul comunei Sândominic 2022

Primăria Comuna Sândominic

166 Proiectare reabilitare energetica a cladirilor scolii Josika Miklos Atid 2022

Primăria Comuna Atid

130000
167 Proiectare Sala de sport scolara 2022

Primăria Comuna Atid

168 ,,Achiziționarea utilajului de utilitate publică, pentru întreținerea infrastructurii rutiere de interes local în comuna Satu Mare, județul Harghita,, 2022

Primăria Comuna Satu Mare

250000
169 Lucrari de reparatii pe DJ 132A 2022

Primăria Comuna Mereşti

60000
170 Proiectare casa de sănătate în satul Mihăileni - Csíkszentmihályi egészségház tervezete 2022

Primăria Comuna Mihăileni

120000
171 REALIZARE SISTEM DE INCALZIRE PE BAZA DE BIOMASA LA CLADIRILE PUBLICE DIN ORASUL BORSEC JUDETUL HARGHITA 2022

Primăria Oraș Borsec

172 “Mansardarea apartamentului primăriei ” din Comuna Porumbeni, satul Porumbenii Mari 2022

Primăria Comuna Porumbeni

173 Înființare Cantină socială în clădirea existentă din Comuna Porumbeni - Dotarea cantinei și a bucătăriei cu echipamente profesionale 2022

Primăria Comuna Porumbeni

300000
174 Panouri solare la baia comunală Borsaros/ Napelemek a Borsáros fürdőhöz 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

175 Reabilitarea strandului exterior al băii comunale Borsaros/ Borsaros fürdő külső medencéjének a felújítása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

176 Reabilitarea exterioară și interioară a căminelor culturale și a școlii din comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

177 Amenajări locuri de joacă pentru copii,comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

178 Proiectarea și cumpărarea cazanelor de gaz pentru Sala Polivalentă și Școala Generală Nagy István din Misentea, comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

179 Proiectarea și modernizarea stațiilor de autobuz comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

150000
180 Reabilitarea a două străzi comunale asfaltate, aproximativ 1km din comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

181 Construirea de trotuare și șanțuri lângă drumul județean comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

182 Proiectarea și modernizarea parcării aferent "Sala Polivalentă Misentea" din comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

130000
183 Amenajare teren de sport aferent Complexului Sportiv, sat Misentea, comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

184 Restauraea Conacul Henter din Comuna Sântimbru 2022

Primăria Comuna Sântimbru

475000
185 Reabilitarea interioară a primăriei și proiectarea parcării primăriei, comuna Leliceni 2022

Primăria Comuna Leliceni

186 Reabilitare și modernizare case de cultura, comuna Sânsimion 2022

Primăria Comuna Sânsimion

450000
187 Înființarea rețelelor inteligente de distribuție de gaze naturale și branșamente în comuna Sânsimion 2022

Primăria Comuna Sânsimion

188 Kászonjakabfalvi "Dr. Pataki József" általános iskola javítása - Reabilitare Școala Generală ”Dr. Pataki József" Iacobeni 2022

Primăria Comuna Plăieşii de Jos

200000
189 Amenajare teren prin realizare pistă de alergare și teren de joacă la baza sportivă din Sânsimion 2022

Primăria Comuna Sânsimion

190 Dotare cu piscină prefabricată - Zonă de agrement și turistic în Comuna Merești 2022

Primăria Comuna Mereşti

150000
191 Achiziționarea linii de fabricație pavaj, boltari, borduri - Útburkoló kövek, járdaszegélyek gyártásához alkalmas gép vásárlása 2022

Primăria Comuna Plăieşii de Jos

80000
192 Amenajare locuri de parcare la dispensarul medical din localitatea Sânsimion, județul Harghita 2022

Primăria Comuna Sânsimion

193 Înființare gazon și amenajare incintă teren de sport și gradenă, Comuna Dealu 2022

Primăria Comuna Dealu

450000
194 CONSTRUIRE TEREN SPORT SAT TÂRNOVIȚA 2022

Primăria Comuna Brădeşti

150000
195 Extindere cămin cultural Văcărești cu terasa acoperită și amenajare exterioară - Vacsárcsi kúltúrotthon fedett terasszal való bővítése és környezetének területrendezése 2022

Primăria Comuna Mihăileni

40000
196 Reamenjare subolului casei de culturală Mihăileni și extinderea cu terasa acoperită - A csíkszentmihályi kultúrotthon alagsorának áttervezése és az épület bővítése egy födött terasszal 2022

Primăria Comuna Mihăileni

40000
197 Reabilitare acoperis la remiza PSI 2022

Primăria Comuna Ulieş

198 Amenajare exterioara Dispensar Medical Ulies 2022

Primăria Comuna Ulieş

240000
199 Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Lăzarea 2022

Primăria Comuna Lăzarea

500000
200 Reamenajare parc din comuna Lazarea 2022

Primăria Comuna Lăzarea

100000
201 Amenajare locul de parcare - Parkoló kiépítése 2022

Primăria Comuna Mihăileni

202 Finanțarea cheltuielilor neeligibile a proiectelor ADI Bogat / Önrész támogatási kérelem az ADI Bogát közös pályázathoz 2022

Primăria Comuna Mihăileni

203 Amenajare teren de sport si iluminat in comuna Atid, sat Criseni judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Atid

220000
204 „ALIMENTAREA CU APĂ ȘI EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA LUETA JUDEȚUL HARGHITA” 2022

Primăria Comuna Lueta

100000
205 Reabilitarea și modernizarea parțială a drumurilor comunale 2022

Primăria Comuna Vărşag

390000
206 CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL VETERINAR DIN PANOURI MODULARE 2022

Primăria Comuna Brădeşti

100000
207 Reabilitare și modernizare DC 6 și DC 53 comuna Frumoasa, județul Harghita - rest de executat 2022

Primăria Comuna Frumoasa

1992000
208 MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, ADI DKSZ 2022

Primăria Comuna Cârţa

671000
209 Modernizarea drumurilor de interes local, ADI DKSZ 2022

Primăria Comunei Tomeşti

671000
210 MODERNIZAREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, ADI DKSZ 2022

Primăria Comuna Dănești

671000
211 ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE-PUNCTE DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULELE ELECTRICE 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

212 Extindere sistem de securitate in comuna Racu 2022

Primăria Comuna Racu

213 Studiu geofizica Baile Homorod 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

150000
214 Modernizarea drumului comunal DC6A in comuna Racu 2022

Primăria Comuna Racu

215 Realizare Proiect Tehnic pentru EXTINDEREA SI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC DIN COMUNA RACU 2022

Primăria Comuna Racu

216 Elaborare Proiect Tehnic pentru creșterea eficienței energetice a sediului primariei comunei Racu 2022

Primăria Comuna Racu

50000
217 Reabilitare pardoseala Scoala Gimnaziala Cserei Mihály 2022

Primăria Comuna Racu

218 Ranforsarea străzilor de interes local-continuare lucrări/ Helyi utcák aszfaltozása-munkálatok folytatása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

219 Înfiintarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Subcetate , județul Harghita 2022

Primăria Comunei Subcetate

300000
220 Studiu de fezabilitate Canalizare Baile Homorod 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

221 Realizare Proiect Tehnic pentru AMENAJARE TEREN DE SPORT IN COMUNA RACU 2022

Primăria Comuna Racu

222 Reabiltare trecere la nivel peste cale farata Ignác útja- Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Racu 2022

Primăria Comuna Racu

223 ÎNFIINTARE INCUBATOR DE AFACERI ÎN ORAȘUL CRISTURU SECUIESC, LEADER CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA ȘI ASOCIAT ORAȘUL CRISTURU SECUIESC 2022

Primăria Oraș Cristuru Secuiesc

224 Studiu geofizica Baile Homorod 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

225 AMENAJARE PARCARE ȘI CALE DE ACCES ÎN ZONA BISERICILOR CATOLICĂ ȘI ORTODOXĂ DIN COMUNA TULGHEȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Tulgheş

250000
226 REPARAȚII ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIREA PRIMĂRIEI COMUNEI TULGHEȘ, JUDEȚUL HARGHITA (fără modificarea arhitecturii, suprafeței construite și a structurii de rezistență) 2022

Primăria Comuna Tulgheş

227 Reabilitarea si modernizarea Liceului Tehnologic "Gábor Áron" Vlahita 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

150000
228 Achizitie Forja veche cu teren aferent 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

229 Proiect tehnic și detalii de execuție pentru investiția ”ÎNFIINȚARE SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ, SISTEMUL DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA SÂNTIMBRU - BĂI, JUDEȚUL HARGHITA” (Sâncrăieni, Sântimbru) 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

230 Amenajare parcare langa sediu primarie in orasul Vlahita, Judetul Harghita 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

231 Amenajare zonă turistică și reparare cladire Anexa Flotație / Turisztikai zóna létrehozása és a Flotáció épületének javítása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

232 Amenajare parc strada Republicii 2022

Primăria Oraș Vlăhiţa

233 „Reabilitare si moderrnizare aductiune de apa si sistem de alimentare cu apa a orasului Baile Tusnad,judetul Harghita „ prin subprogramul „Fose septice ,microstatii de epurare ,sisteme de alimentare cu apa si sisteme de canalizare" 2022

Primăria Oraș Băile Tuşnad

200000
234 Modernizare drumuri de interes local Dambul lui Balan, Paraul Savului, Plat - Comuna Corbu, Judetul Harghita 2022

Primăria Comuna Corbu

300000
235 EXTINDERE REȚEA APĂ-CANAL ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

236 Amenajare trotuare in comuna Sâncrăieni, zona Kincseszeg și Poklonfalva-continuare lucrari / Járdák létrehozása a Kincseszegi és a Poklonfalvi falurészen-munkálatok folytatása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

200000
237 CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII ȘCOLII GIMNAZIALE DUMITRU GAFTON, CORP B, COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

238 MODERNIZARE DRUM PLATONEȘTI ȘES 2022

Primăria Comuna Sărmaş

239 Continuare elaborare planuri cadastrale/Kataszteri tervek készítésének folytatása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

240 MODERNIZARE DRUM DE LEGĂTURĂ NECLASIFICAT CIMITIR ROMANO-CATOLIC-SAT PRELUCĂ, COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

241 Amenajare teren de sport multifuncțional/ Műgyepes sportpálya létrehozása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

200000
242 AMENAJARE TROTUAR ÎN LOCALITATEA CORUND, ZONA DN 13A KM: 51+200 - KM 52+000 2022

Primăria Comuna Corund

350000
243 EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

244 „REABILITARE ȘI EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC CORUND, CLĂDIREA CU CLASELE I-VIII” 2022

Primăria Comuna Corund

245 Reabilitare și modernizare casa de cultura, com. Sâncrăieni-contributie proprie/ Kúlturház felújítása és modernizálása Csíkszentkirály községben -önrész bíztosítása 2022

Primăria Comuna Sâncrăieni

110000
246 „Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Valea lui Pavel, județul Harghita" 2022

Primăria Comuna Corund

247 DOTAREA CABINETULUI MEDICAL DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA 2022

Primăria Comuna Gălăuţaş

248 EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE SI APA POTABILA IN SATUL PLATONESTI COMUNA SARMAS 2022

Primăria Comuna Sărmaş

100000