Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Nota de fundamentare CJH / Beruházási adatlapok HMT - 2018

Nr crt Denumirea Denumirea Entitatii
1 Achiziționarea unui aparat foto de mare rezoluție ( minim 24 MP) Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea
2 Achiziționarea unui proiector video 4k si pânză de proiecție Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea
3 Achiziționarea unei camere video 4k Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea
4 Achizitionarea unui televizor 4k ,diagonala 123-138 cm Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea
5 Achiziționarea unui Laptop I7 Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea
6 Dezvoltare site-uri de specialitate www.patrimoniuconstruit.ro, www.tinutulsecuiesc-360.ro Arhitect Şef
7 Studii privind patrimoniul construit tradițional al localităților Arhitect Şef
8 Reabilitarea DJ128-Lot 4 Km 0+000-19+650 intersectie E578-Km 020+864 Direcția Generală Tehnică
9 Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli infecțioase Direcția Generală Tehnică
10 Eficientizare prin racordare sursă de apă și extindere rețea de apă potabilă în localitățile Cehețel, Tărcești Direcția Generală Tehnică
11 Corturi pentru evenimente Direcția Generală Patrimoniu
12 „Refacere parte carosabilă pe DJ 134C, km 19+400-20+300” (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
13 APARAT DE DISTILAT APĂ Spitalul Judeţean de Urgenţă
14 VIDEOGASTROSCOP Spitalul Judeţean de Urgenţă
15 VIDEOCOLONOSCOP Spitalul Judeţean de Urgenţă
16 APARAT DE VENTILAȚIE MECANICĂ Spitalul Judeţean de Urgenţă
17 Aparate de aer conditionat Direcția Generală Patrimoniu
18 Programe informatice Direcția Generală Patrimoniu
19 Plan de acțiune locală Direcţia Generală Programe, Proiecte Și Achiziții Publice
20 BARIERĂ ELECTROMECANICĂ Spitalul Judeţean de Urgenţă
21 APARAT DE VENTILAȚIE NEINVAZIVĂ TIP CPAP PENTRU NOU-NĂSCUT Spitalul Judeţean de Urgenţă
22 APARAT DE RESUSCITARE CU PIESĂ ÎN T Spitalul Judeţean de Urgenţă
23 PULSOXIMETRU CU SENZORI DE UZ NEONATAL Spitalul Judeţean de Urgenţă
24 REȚEA DE OXIGEN ȘI AER COMPRIMAT (OXITERAPIE ȘI ASPIRAȚIE) SECȚIA MEDICINA INTERNĂ Spitalul Judeţean de Urgenţă
25 MASĂ RADIANTĂ CU UNITATE DE REANIMARE NOU-NĂSCUȚI Spitalul Judeţean de Urgenţă
26 REABILITARE REZERVOR APĂ Spitalul Judeţean de Urgenţă
27 LICENȚĂ SISTEM OPERARE SERVER Spitalul Judeţean de Urgenţă
28 Mașină de spălat rufe Spitalul Judeţean de Urgenţă
29 CENTRIFUGA CU VITEZA MARE CU ROTOARE SCHIMBABILE Spitalul Judeţean de Urgenţă
30 CONGELATOR BIOMEDICAL Spitalul Judeţean de Urgenţă
31 MOBILIER DE LABORATOR Spitalul Judeţean de Urgenţă
32 MASĂ DE PUS ÎN LUCRU CU ASPIRAȚIE Spitalul Judeţean de Urgenţă
33 PLITĂ CALDĂ Spitalul Judeţean de Urgenţă
34 STATIE AUTOMATĂ DE COLORARE Spitalul Judeţean de Urgenţă
35 Sistem de verificare/auditare rapidă a gradului de igienă Spitalul Judeţean de Urgenţă
36 Mașină de spălat rufe industrială Spitalul Judeţean de Urgenţă
37 Analiză de risc la securitatea fizică Spitalul Judeţean de Urgenţă
38 Reabilitare DJ 136, km 17+925-18+550 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
39 Refacere DJ 136B - 0,13 km, satul Firtușu, la km 15+900 și km 18+950, afectat de alunecare de teren (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
40 Modernizare drum județean pe DJ 131A, Comănești - Mărtiniș, km 10+150-16+775 (actualizare proiect) Direcția Generală Tehnică
41 Aport la constituirea patrimoniului initial al Asociației Microregionale Poganyhavas Direcţia Generală Economică
42 Achiziționarea unui program de programare online a locuitorilor din județul Harghita în instituțiile din județ Direcția Generală Management
43 privind necesitatea și oportunitatea includerii elaborării studiului de fezabilitate "Reabilitarea unui imobil pentru înființare Incubator de afaceri în Orașul Miercurea Ciuc” pentru proiectul: ”POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B – Inc Direcția Generală Tehnică
44 APARATURA MEDICALA Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
45 Apartament pentru medici Spitalul Judeţean de Urgenţă
46 Modul streaming online Direcția Generală Patrimoniu
47 Extindere galerie de artă și expoziții la sediul Consiliului Județean Harghita – expertiza tehnică Direcția Generală Tehnică
48 Aparat de fotografiat cu obiectiv Direcția Generală Patrimoniu
49 Cameră video Direcția Generală Patrimoniu
50 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 24 în localitatea Băile Homorod (DALI) Direcția Generală Patrimoniu
51 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 16 în localitatea Băile Homorod (DALI) Direcția Generală Patrimoniu
52 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod (DALI) Direcția Generală Patrimoniu
53 Aparat laser Spitalul Judeţean de Urgenţă
54 Generator curent electric Spitalul Judeţean de Urgenţă
55 Aplicația P.A.A.P. Direcţia Generală Economică
56 Produse informative și de promovare - aplicație smartphone în cadrul proiectului Insights Direcţia Generală Programe, Proiecte Și Achiziții Publice
57 Lucrări necesare finalizării proiectului ”Modernizarea și reabilitarea Băilor Tradiționale din Comuna Sântimbru”– proiect tehnic revizuit (PT+ PAC) Direcția Generală Tehnică
58 Software pentru constituire, administrare şi publicare baze de date Biblioteca Judeţeană Kájoni János
59 Lucrări de remediere aferente obiectivului Reabilitare DJ 132– elaborare PAC+PTE Direcția Generală Tehnică
60 ”Drum de legătură și acces la Centrul de Management al Deșeurilor (CMD) Remetea” (S.F.+P.T.) Direcția Generală Tehnică
61 Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc – elaborare DALI Direcția Generală Tehnică
62 Amenajare Heliport în curtea Spitalul Județean Miercurea Ciuc – elaborare SF Direcția Generală Tehnică
63 Extindere-modernizare și dotare UPU (inclusiv amenajare teren cu drumuri și platforme) - elaborare SF Direcția Generală Tehnică
64 Studii privind patrimoniul construit tradițional al localităților Arhitect Şef
65 Achizitionarea de corturi comandament complet echipate Inspectoratul pentru Situații de Urgență
66 Dronă cu cameră 4k și telecomandă Direcția Generală Tehnică
67 Extinderea retelei de canalizare menajera in Colonia III si Bazin, comuna Galautas, judetul Harghita Direcția Generală Tehnică
68 Cofinanțare de 1% pentru proiectul ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita în perioada 2014-2020” UIP SMID Harghita
69 Modernizare drum județean DJ174A- Bilbor- DJ174C- lim. jud. Suceava (asistenta tehnica din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
70 Duș subacval Spitalul Judeţean de Urgenţă
71 Pensă pentru corp străin Spitalul Judeţean de Urgenţă
72 Pensă pentru biopsie Spitalul Judeţean de Urgenţă
73 Reabilitare Bloc operator temporar Spitalul Judeţean de Urgenţă
74 Trusă chirurgicală Spitalul Judeţean de Urgenţă
75 Cărucior tratament Spitalul Judeţean de Urgenţă
76 Aspirator chirurgical Spitalul Judeţean de Urgenţă
77 Cărucior universal multifuncțional pentru urgențe Spitalul Judeţean de Urgenţă
78 Cardiotocograf Spitalul Judeţean de Urgenţă
79 Casolete de sterilizare mare Spitalul Judeţean de Urgenţă
80 Casolete de sterilizare mediu Spitalul Judeţean de Urgenţă
81 Autoclav Spitalul Judeţean de Urgenţă
82 Developeză umedă Spitalul Judeţean de Urgenţă
83 Aparat de încălzire fluide Spitalul Judeţean de Urgenţă
84 Rampă de gaze Spitalul Judeţean de Urgenţă
85 Monitor funcții vitale - cu conexiune la sistemul din dotare Spitalul Judeţean de Urgenţă
86 Realizarea sistemului on-line integrat de informații al Consiliului Județean Harghita Direcția Generală Management
87 Furnizare server, suport pentru sistemul online de informații al Consiliului Județean Harghita Direcția Generală Management
88 R.K. REȚEA DE CANALIZARE DIN INCINTA SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHEȘ Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
89 R.K.- REABILITAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A PAVILIOANELOR DIN INCINTA SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHEȘ Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
90 R.K. ÎNVELITOARE LA PAVILONUL NR.3 ( SPAȚIU DE SPITALIZARE) Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
91 Complex de servicii Cristuru Secuiesc (studiu de fezabilitate) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
92 Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I. Lacu Roșu Direcţia Generală Economică
93 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K. ACOPERIȘURI PENTRU : UZINA DE APĂ, UZINA ELECTRICĂ, MAGAZIA DE ALIMENTE, PAVILIONUL NR.27, PAVILIONUL NR.28 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
94 Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I Kozepcsik Direcţia Generală Economică
95 ÎNTOCMIRE EXPERTIZĂ TEHNICĂ PENTRU : BRUTĂRIE, BECI DE IARNĂ, CABANA NR.34, PAVILONUL NR.10 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
96 Centru de recuperare și 2 case de tip familial in comuna Bilbor (Studiu de fezabilitate) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
97 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND REPARAȚII LA ALEI, PODEȚE, RIGOLE ȘI MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
98 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.10 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
99 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND CONSTRUIREA SCĂRII METALICE EXTERIOARE, REPARAȚII ȘI AMENAJĂRI LA PAVILIONUL NR.9 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
100 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.3 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
101 Proiectarea lucrărilor de intervenție la C.S.E.I. Ocland (faza Proiect tehnic de execuție) Şcoala Specială Ocland
102 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.1 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
103 Achizitionare de echipamente si aparatura IT Inspectoratul pentru Situații de Urgență
104 Achizitionarea de autospeciala transport caine de cautare salvare Inspectoratul pentru Situații de Urgență
105 Construire trotuar langa drumul judetean DJ 126 in comuna Joseni Direcția Generală Tehnică
106 PACHETE SOFTWARE PENTRU CREARE DOCUMENTE Centrul Judetean Militar
107 Reabilitare DJ 134 Lim jud Mures - Uilac - lim jud Mures, km 18+400-21+240 și km 22+640-24+550 Direcția Generală Tehnică
108 Computere de birou (stații de lucru) Direcția Generală Patrimoniu
109 Sursă neîntreruptibilă de curent electric (UPS) Direcția Generală Patrimoniu
110 Switch Direcția Generală Patrimoniu
111 Server Direcția Generală Patrimoniu
112 Sistem de acces în clădirea și parcarea Palatului Administrativ al Județului Harghita Direcția Generală Patrimoniu
113 Sistem de supraveghere video al Palatului Administrativ al Județului Harghita Direcția Generală Patrimoniu
114 Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071 inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea a lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică
115 Plan de acțiune locală Direcţia Generală Programe, Proiecte Și Achiziții Publice
116 Crearea site-ului web al Centrului Cultural si de Arte Lăzarea Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea
117 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ153D,km1+000 - 4+500 ( elaborare DALI +PT ) Direcția Generală Tehnică
118 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ153D,km1+000 - 4+500 Direcția Generală Tehnică
119 REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000 Direcția Generală Tehnică
120 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 25 în localitatea Băile Homorod (DALI) Direcția Generală Patrimoniu
121 Modernizare sistem rutier pe DJ131A,Comănești-Mărtiniș, km 10+150 - 16+775 Direcția Generală Tehnică
122 Înlăturarea efectelor calamităților naturale la podurile de DJ127A, km 48+910, km 50+316 și 51+149 Direcția Generală Tehnică
123 ,,Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” – continuarea lucrărilor necesare finalizării proiectului Direcția Generală Tehnică
124 Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea-Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, judeţul Harghita, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita Direcția Generală Tehnică
125 Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100-74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghita (asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
126 Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093 Direcția Generală Tehnică
127 Proiectare DJ134A Șoimușu Mic- Cristuru Secuiesc (asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
128 Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100 – 74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghita Direcția Generală Tehnică
129 Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane Direcția Generală Tehnică
130 „Modernizare DJ 125A, km 8+900-11+500” Direcția Generală Tehnică
131 Proiectare pod pe DJ123F peste râul Olt,Ciba - Ciceu (asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
132 Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ131, la km 70+050-70+150 Direcția Generală Tehnică
133 Achiziționarea unui echipament: burghiu de săpat pentru tractoare, necesar pentru intervenția rapidă pe drumurile județene din județul Harghita Direcția Generală Patrimoniu
134 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic - Cristuru Secuiesc, km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+020-12+631 Direcția Generală Tehnică
135 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 134/A KM 5+700 – 7+000 Direcția Generală Tehnică
136 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 23 în localitatea Băile Homorod ( DALI) Direcția Generală Patrimoniu
137 Amenajare trotuare in comuna Zetea Direcția Generală Tehnică
138 Elaborare Plan Urbanistic Zonal Munții Harghita Arhitect Şef
139 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 134C, la km 0+000 – 1+101 Direcția Generală Tehnică
140 Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, pe sectorul km 3+032- 7+500 Direcția Generală Tehnică
141 Achiziția unui dispozitiv pentru încălzirea suprafețelor zonei de drum aferentă defectului și repararea prin plombare Direcția Generală Patrimoniu
142 Elaborarea studiului de evaluare adecvată și a raportului de mediu,Planul Urbanistic Zonal Munții Harghita Arhitect Şef
143 Proiectare DJ131A,Comănești - Mărtiniș ( 25% PT, conform contract și asistență tehnică din partea proiectantului ) Direcția Generală Tehnică
144 Modernizare drum județean DJ174A- Bilbor- DJ174C- lim. jud. Suceava Direcția Generală Tehnică
145 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic - Cristuru Secuiesc, km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+631-15+484 Direcția Generală Tehnică
146 Reabilitare DJ 138A, sectorul km 0+000-5+250 Direcția Generală Tehnică
147 Servicii de elaborare Studiului și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menţinere a calităţii aerului la nivelul judeţului Harghita Arhitect Şef
148 Modernizare drum județean DJ 132A Mărtiniș- Merești, km 0+000 – 6+135 Direcția Generală Tehnică
149 Achiziția unui Buldoexcavator Direcția Generală Patrimoniu
150 Achiziția unei remoci auto cu obloane Direcția Generală Patrimoniu
151 Sistem de conferință și de votare Direcția Generală Patrimoniu
152 Achiziția a trei bucăți autovehicule noi Direcția Generală Patrimoniu
153 Generator de curent electric Direcția Generală Patrimoniu
154 Achiziția unei autoutilitare cu cabină dublă și benă basculabilă Direcția Generală Patrimoniu
155 Imprimante multifuncționale Direcția Generală Patrimoniu
156 Elaborare studiu de fezabilitate "Reabilitarea unor imobile pentru inființare Incubator de afaceri în orașul Cristuru Secuiesc” POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B – Incubatoare de afaceri" Direcția Generală Tehnică
157 Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7-900-7-940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie- 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică
158 Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930 Direcția Generală Tehnică
159 Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și boli infecțioase Direcția Generală Tehnică
160 Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100-74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), jud. harghita (proiectare și execuție)” Direcția Generală Tehnică
161 Modernizare sistem rutier pe DJ123E, Miercurea Ciuc-Păuleni DN12A, km 2+200-7+500, județul Harghita, actualizare proiect Direcția Generală Tehnică
162 Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
163 Modernizare sistem sutier pe DJ135, limita jud. Mureș-Atid, km 45+400-57+500 Direcția Generală Tehnică
164 Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km Direcția Generală Tehnică
165 Reabilitare DJ123C, km 1+856 - 7+000 - ieșire sat Hosasău (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
166 Reabilitare DJ 113B, km 2+600 intrare sat Lăzărești -13+500 intersecție DJ 113A Direcția Generală Tehnică
167 Reabilitare DJ 134 lim. Jud. Mures - Uilac - lim. Jud. Mures, km 18+400-21+240 și km 22+640-24+550 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
168 Servicii de elaborare a Planului urbanistic Zonal - zona Spitalului de Urgență Arhitect Şef
169 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800 - 8+588, lim. Jud. Mureș - satul Crișeni (actualizare proiect, faza DALI) Direcția Generală Tehnică
170 Proiect Tehnic privind continuarea lucrărilor de ,,Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” (necesare finalizării proiectului) Direcția Generală Tehnică
171 Presă hidraulică Spitalul Judeţean de Urgenţă
172 Set scule reparatii auto Spitalul Judeţean de Urgenţă
173 Elevator auto Spitalul Judeţean de Urgenţă
174 Compresor aer profesional Spitalul Judeţean de Urgenţă
175 Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor corp spital Vlăhița Spitalul Judeţean de Urgenţă
176 Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor pentru clădirile situate pe str. N.Bălcescu nr 1 Spitalul Judeţean de Urgenţă
177 Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor, pentru clădirea spitalului situată pe str. Szász Endre Spitalul Judeţean de Urgenţă
178 Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor pentru clădirile situate pe str. Dr Dénes László nr. 2 Spitalul Judeţean de Urgenţă
179 Aparat de oxigen Spitalul Judeţean de Urgenţă
180 Set instrumente Spitalul Judeţean de Urgenţă
181 Cauter mono și bipolar Spitalul Judeţean de Urgenţă
182 Aparat rontgen mobil digital Spitalul Judeţean de Urgenţă
183 Incubator pentru nou-născuți Spitalul Judeţean de Urgenţă
184 Lampă de fototerapie Spitalul Judeţean de Urgenţă
185 Injectomat pediatrie Spitalul Judeţean de Urgenţă
186 Pătuț încălzit nou-născuți/Masă radiantă resuscitare Spitalul Judeţean de Urgenţă
187 Targă transport pacient Spitalul Judeţean de Urgenţă
188 Set instrumentar ortopdie-traumatologie Spitalul Judeţean de Urgenţă
189 Sistem de instrumente pentru alezaj centromedular Spitalul Judeţean de Urgenţă
190 Lampă frontală Spitalul Judeţean de Urgenţă
191 Timpanometru Spitalul Judeţean de Urgenţă
192 Masă de operație Spitalul Judeţean de Urgenţă
193 Lampă de operație Spitalul Judeţean de Urgenţă
194 Trusă bronhoscopie Spitalul Judeţean de Urgenţă
195 Trusă pentru endoscopia sinusului maxilar Spitalul Judeţean de Urgenţă
196 Microscop operator Spitalul Judeţean de Urgenţă
197 Trusă de microchirurgie laringiană Spitalul Judeţean de Urgenţă
198 Accesoriu - Sistem de videomonitorizare pentru microscopul din dotare Spitalul Judeţean de Urgenţă
199 Aparat de sterilizare Spitalul Judeţean de Urgenţă
200 Biometru Spitalul Judeţean de Urgenţă
201 Trusă histerectomie abdominală Spitalul Judeţean de Urgenţă
202 Retractor chirurgical Spitalul Judeţean de Urgenţă
203 “Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135” (asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
204 Pod peste râul Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, comuna Porumbenii Mari Direcția Generală Tehnică
205 Sistem de videomonitorizare Spitalul Judeţean de Urgenţă
206 Achiziționare de stabilizator tensiune trifazic UPS 10 KVA. Direcția Generală Patrimoniu
207 Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093 (proiectare) Direcția Generală Tehnică
208 Spirometru Spitalul Judeţean de Urgenţă
209 „Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km” (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
210 Trusă de videoendoscopie Spitalul Judeţean de Urgenţă
211 Lucrări necesare eliminării efectelor inundantiei pe DJ 131, la Km 70+050-70+150, proiectare fază DALI Direcția Generală Tehnică
212 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic-Cristuru Secuiesc, Km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+020 – 12+631” (actualizare si completare PT) Direcția Generală Tehnică
213 Electrocauter cu plasma argon Spitalul Judeţean de Urgenţă
214 "Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500“ (inclusiv reparația/refacerea a drumului/lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 30 mai – 3 iunie 2016) - elaborare DALI+PT Direcția Generală Tehnică
215 Construire trotuare in comuna Suseni, judetul Harghita Direcția Generală Tehnică
216 Extinderea și modificarea construcției ,,Depozit hârtie” situat în Miercurea Ciuc, str. Leliceni, nr.45 într-o construcție cu destinație de Arhivă" (D.A.L.I.) Direcția Generală Patrimoniu
217 Proiect tehnic pentru obiectivul de investiție: „REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000” Direcția Generală Tehnică
218 Lampă de examinare Spitalul Judeţean de Urgenţă
219 Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650 Direcția Generală Tehnică
220 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+816-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund Direcția Generală Tehnică
221 Trusă de mică chirurgie Spitalul Judeţean de Urgenţă
222 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800-8+588, lim jud. Mureș- satul Crișeni (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
223 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 131 - DJ 133 – DJ 137A” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
224 Schimbarea geamurilor aflate în incinta imobilului Dispensar medical Patinoar, cu geamuri termopane cu tâmplărie din PVC (EXECUȚIE) Direcția Generală Patrimoniu
225 Laptopuri Direcția Generală Patrimoniu
226 Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396 Direcția Generală Tehnică
227 Aparat test de efort covor rulant Spitalul Judeţean de Urgenţă
228 Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor electrice la Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 (proiectare și execuție) Direcția Generală Patrimoniu
229 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 128” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
230 Injectomat Spitalul Judeţean de Urgenţă
231 Construire trotuare lângă drumurile județene din comuna Ditrau Direcția Generală Tehnică
232 Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică
233 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 125” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
234 Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500 Direcția Generală Tehnică
235 Reabilitare DJ 138A, km 0+000-5+250 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
236 Protejarea conductelor de transport gaze naturale Transgaz/Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484”, pe tronsonul km 12+020-12+631 (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
237 Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
238 Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, județul Harghita, km 13+100-21+200 Direcția Generală Tehnică
239 REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000” SMIS 115755 (realizare si montare panouri de informare temporare și permanente) Direcția Generală Tehnică
240 Pod pe drumul județean DJ123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba - Ciceu Direcția Generală Tehnică
241 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 137 (Odorheiu Secuiesc - Cristuru Secuiesc) prin DN 13C și E60” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
242 Reabilitare DJ 113B, km 2+600 intrare sat Lăzărești -13+500 intersecție DJ 113A (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
243 Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484” (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
244 Sisteme de supraveghere video pe drumurile județene Direcția Generală Patrimoniu
245 „Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500“ (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
246 Elaborare Plan Urbanistic Zonal Ciomatu Mare - Lacul Sf. Ana Județul Harghita Arhitect Şef
247 Achiziționarea unui teren cu o suprafață de 3.500 mp. în vederea construirii unei Şcoli Speciale de Arte şi Meserii „Sfânta Ana” din Miercurea Ciuc” Direcția Generală Patrimoniu
248 Amenajare trotuar in satul Sancrai, comuna Dealu Direcția Generală Tehnică
249 Lucrări de demolare a imobilelor în localitatea Băile Homorod aparținătoare patrimoniului județului Harghita care nu prezintă siguranță în exploatare (proiectare + execuție ) Direcția Generală Patrimoniu
250 Construire trotuar pe lângă drumul județean, în comuna Ciumani, județul Harghita Direcția Generală Tehnică
251 „Modernizare DJ 125A, km 8+900-11+500” (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
252 Pod pe DJ134C, km 15+280, Sâncrai, comuna Dealu, jud. Harghita Direcția Generală Tehnică
253 Telefoane mobile Direcția Generală Patrimoniu
254 Modernizare DJ 126, km 0+000 - 5+650 (elaborare DALI +PT) Direcția Generală Tehnică
255 Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimușu Mic-Cristuru Secuiesc, km 7+518-12+362, sectorul km 8+478-12+362 Direcția Generală Tehnică
256 Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, Județul Harghita, Km 13+100 – 21+200“ (actualizare proiect , faza DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
257 Monitor funcții vitale Spitalul Judeţean de Urgenţă
258 servicii de proiectare pentru „Pod pe DJ 153D km 11+795, Subcetate, comuna Subcetate, judeţul Harghita” Direcția Generală Tehnică
259 Construire locuințe de serviciu pentru medici Direcția Generală Tehnică
260 Pat terapie intensivă Spitalul Judeţean de Urgenţă
261 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+200-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
262 Turn de laparoscopie Spitalul Judeţean de Urgenţă
263 Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396 (elaborare DALI+PAC+PT) Direcția Generală Tehnică
264 Aparat de dezinfectat aer, suprafețe cu raze UV Spitalul Judeţean de Urgenţă
265 Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
266 „Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500“ (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
267 Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita UIP SMID Harghita
268 Mașină de spălat și dezinfectat ploști și urinare Spitalul Judeţean de Urgenţă
269 Microtom rotativ Spitalul Judeţean de Urgenţă
270 Procesator automat de țesuturi Spitalul Judeţean de Urgenţă
271 Drenaj și hidroizolație subsol la Baza Salvamont din Harghita-Băi (lucrari de constructie) Serviciul Public Salvamont
272 Doua rucsacuri cu airbag și cu pips Serviciul Public Salvamont
273 Camera foto-video de 360⁰ Serviciul Public Salvamont
274 Realizare foraj de alimentare cu apă la baza Salvamont din Harghita Mădăraș (executare lucrari) Serviciul Public Salvamont
275 Achiziționarea a două refugii montane Serviciul Public Salvamont