Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Nota de fundamentare CJH / Beruházási adatlapok HMT

Nr crt Denumirea Denumirea Entitatii Aprobat Suma aprobată pt anul in curs (mii lei)
1 Strategia de dezvoltare generala a judetului Harghita Direcţia Generală Economică 25.92
2 Portofoliu de proiecte Direcţia Generală Economică 85.00
3 Expertiză tehnică pentru lucrările executate în cadrul investiției „Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc” Direcția Generală Tehnică 160.00
4 Reabilitare DJ 132 Direcția Generală Tehnică 600.00
5 Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, județul Harghita, km 13+100-21+200 (actualizare proiect, faza DALI + PT) Direcția Generală Tehnică 113.74
6 Aparatură medicală Spitalul de Psihiatrie Tulgheş 365.58
7 Club Sportiv Judetean Harghita Direcţia Generală Economică 2.00
8 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Lacul Rosu - Gyilkosto Kozosegi Fejlesztesi Tarsulas Direcţia Generală Economică 5.00
9 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Kozepcsik Direcţia Generală Economică 2.00
10 Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Hasmasul Mare Direcţia Generală Economică 0.30
11 Scaner de carte Biblioteca Judeţeană Kájoni János 150.00
12 Drenaj și hidroizolație subsol la Baza Salvamont din Harghita-Băi (expertiza si proiectare) Serviciul Public Salvamont 8.00
13 Grup electrogen Spitalul de Psihiatrie Tulgheş 400.00
14 Sistem de filtrare apă Spitalul de Psihiatrie Tulgheş 7.11
15 Proiect R.K. la uzina de apă și uzina electrică Spitalul de Psihiatrie Tulgheş 30.00
16 Proiect reparatii si amenajare Pavilion nr 9 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş 15.00
17 Intocmire proiect de reparații curente la Pavilionul 10 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş 12.00
18 Achizitia unui cazan si boiler la centrala termica Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea 29.35
19 Intocmire proiect privind” Reparații la alei, podete, rigole și modernizarea parcului central” Spitalul de Psihiatrie Tulgheş 16.00
20 Intocmire proiect tehnic și detalii de execuție pentru Reparații capitale la Pavilionul nr. 3 ( spațiu spitalizare) Spitalul de Psihiatrie Tulgheş 20.00
21 Proiect privind “ Reparații la Pavilionul nr. 1, în vederea amenajarii unui spațiu de spitalizare” Spitalul de Psihiatrie Tulgheş 30.00
22 Achizitia unui colector de energie solara Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea 10.00
23 Proiect privind “Realizare scara metalică exterioară la Pavilionul nr. 9” Spitalul de Psihiatrie Tulgheş 8.00
24 Amenajare Centru de conducere și coordonare a intervenției din județul Harghita Inspectoratul pentru Situații de Urgență 100.00
25 Sprijin financiar pentru reabilitarea instalațiilor electrice de alimentare cu energie electrică a clădirilor din incinta Spitalului de Psihiatrie Tulgheș Spitalul de Psihiatrie Tulgheş 24.00
26 R.K. ÎNvelitore la Pavilioanele 12,18,19,20,23 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş 422.00
27 R.K. Învelitoare la Pavilionul nr.3 ( spațiu de spitalizare) Spitalul de Psihiatrie Tulgheş 98.00
28 Film de animație despre legenda Sfântului Ladislau Arhitect Şef 13.00
29 Software (pachete de protecţie antivirus reţea) Centrul Judetean Militar 3.60
30 Software (pachete software pentru reţele internet şi intranet sistem de operare Windows 10 PRO) Centrul Judetean Militar 3.60
31 ACHIZIŢIONARE AUTOTURISM Centrul Judetean Militar 61.68
32 Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Bilbor Şcoala specială Bilbor 19.00
33 Modernizare drum județean DJ 174A – Bilbor – DJ 174C – lim jud Suceava Direcția Generală Tehnică 15.00
34 Achizitionarea unui autoturism Dacia prin programul rabla Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor al Judeţului Harghita 60.00
35 Achizitia de imprimante Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor al Judeţului Harghita 10.00
36 Masă ginecologică Spitalul Judeţean de Urgenţă 20.00
37 Trusă de instrumente operație cezariană Spitalul Judeţean de Urgenţă 35.50
38 Reamenajarea și dotarea compartimentului Oncologie. Spitalul Judeţean de Urgenţă 80.00
39 Reabilitare Bloc Operator temporar Spitalul Judeţean de Urgenţă 100.00
40 Lucrări de igienizare Secțiile Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Spitalul Judeţean de Urgenţă 160.00
41 DALI în vederea creșterii eficienței energetice a clădirilor situate pe str. Dr. Dénes László nr. 2 și str Mikó nr. 2 și schimb de destinație clădirea Policlinicii, str. Mikó nr. 2 Spitalul Judeţean de Urgenţă 155.00
42 Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc Direcția Generală Tehnică 3787.00
43 ,, Audit de siguranță rutieră pentru proiecte POR” - LOT 1, LOT 2, LOT3 și LOT 4 Direcția Generală Tehnică 236.00
44 Proiect Tehnic revizuit privind lucrările necesare finalizării obiectivului Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc Direcția Generală Tehnică 150.00
45 Autovehicul Direcția Generală Patrimoniu 70.00
46 Proiectare și execuție stație de epurare nouă tip SBR pentru localitatea Homorod – Băi UIP SMID Harghita 83.30
47 Sistem video artroscopic HDTV Spitalul Judeţean de Urgenţă 360.00
48 Autoutilitară Spitalul Judeţean de Urgenţă 153.00
49 Injectomat Spitalul Judeţean de Urgenţă 21.20
50 Trusă chirurgicală Spitalul Judeţean de Urgenţă 135.00
51 Microscop operator Spitalul Judeţean de Urgenţă 378.00
52 Shaver chirurgie endoscopică rinosinusală Spitalul Judeţean de Urgenţă 150.80
53 Aparat de distilat apă Spitalul Judeţean de Urgenţă 7.20
54 Monitor funcții vitale Spitalul Judeţean de Urgenţă 71.64
55 Lampă scialitică Spitalul Judeţean de Urgenţă 9.60
56 Aparat de ventilație mecanică Spitalul Judeţean de Urgenţă 216.00
57 Fotolii pentru administrarea chimioterapiei Spitalul Judeţean de Urgenţă 30.00
58 Pătuț încălzit nou-născuți Spitalul Judeţean de Urgenţă 14.40
59 Lampă de operație Spitalul Judeţean de Urgenţă 125.00
60 Stație de includere în parafină Spitalul Judeţean de Urgenţă 42.00
61 Aspirator chirurgical portabil Spitalul Judeţean de Urgenţă 13.20
62 Set chirurgical pentru endoscopia urechii și instrumente pentru nas Spitalul Judeţean de Urgenţă 55.00
63 Ecograf portabil Spitalul Judeţean de Urgenţă 60.00
64 Sistem de stingere incendii Spitalul Judeţean de Urgenţă 42.00
65 Aparat de electroterapie Spitalul Judeţean de Urgenţă 60.00
66 Piezotom Spitalul Judeţean de Urgenţă 86.00
67 Fiziodispenser Spitalul Judeţean de Urgenţă 31.00
68 Electrocauter Spitalul Judeţean de Urgenţă 51.75
69 Unit stomatologic Spitalul Judeţean de Urgenţă 34.60
70 Instrumentar chirurgie maxilo-facială Spitalul Judeţean de Urgenţă 81.00
71 Biomicroscop Spitalul Judeţean de Urgenţă 75.60
72 elaborare a studiului de evaluare adecvată și a raportului de mediu necesar obținerii avizului de mediu Planul Urbanistic Zonal Munții Harghita (Contract în curs Arhitect Şef 21.42
73 Elaborare plan urbanistic zonal Munții Harghita Arhitect Şef 17.98
74 Elaborare plan urbanistic zonal Ciomatu Mare- Lacu Sfânta Ana investiție în curs Arhitect Şef 95.11
75 Studii privind patrimoniul construit tradițional al localităților Arhitect Şef 132.00
76 Aparat de anestezie Spitalul Judeţean de Urgenţă 234.00
77 Apartamente pentru medici Spitalul Judeţean de Urgenţă 290.00
78 Realizarea sistemului on-line integrat de informații al Consiliului Județean Harghita Direcția Generală Management 244.00
79 Plan de acțiune locală în cadrul proiectului RuralGrowth finanțat din Programul Interreg Europe Direcţia Generală Programe, Proiecte Și Achiziții Publice 67.50
80 Server pentru sistemul online de informații Direcția Generală Management 20.00
81 Servicii de elaborare studiu și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menținere a calității aerului la nivelul județului Harghita Arhitect Şef 55.00
82 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 153D, km 1+000 – 4+500 (elaborare DALI + PT) Direcția Generală Tehnică 63.19
83 Executarea lucrărilor aferente investiției ”Racordarea la rețeaua exterioară de distribuție a apei potabile a Centrului inovativ de dezvoltare economica- Harghita Business Center, incubator de afaceri, centru de sprijinire a afacerilor în municipiul Odorh Direcția Generală Tehnică 22.68
84 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 136A, km 14+816 – 22+390” (elaborare DALI + PT) Direcția Generală Tehnică 106.35
85 Executarea lucrărilor aferente investiției ” Racordarea rețelei interioare de apă potabilă și de stingere a incendiilor (inclusiv instalații cu hidranți exteriori de incendiu) la rețeaua de distribuție a apei potabile la Centrul inovativ de dezvoltare eco Direcția Generală Tehnică 44.40
86 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800 -8+588, lim. jud. Mureș - satul Crișeni” (actualizare proiect, faza DALI) Direcția Generală Tehnică 30.46
87 Modernizarea sistemului rutier pe DJ 153D, între km 2+000 - 4+200” (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică 635.50
88 Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km Direcția Generală Tehnică 2070.00
89 Refacere DJ 134A, km 55+300-55+800 (DJ 134C, km 19+753-20+253) Direcția Generală Tehnică 282.00
90 Terminare obiectivului: “Pod pe drumul județean DJ 123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba-Ciceu” Direcția Generală Tehnică 362.00
91 Refacere lucrări și infrastructură apărare pa DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică 500.00
92 Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km, (proiectare) Direcția Generală Tehnică 41.70
93 Achiziționarea de DOTĂRI ȘI ACTIVE IMOBILIZATE – ECHIPAMENTE IT ȘI BIROTICĂ, aferente proiectului ”CENTRU INOVATIV DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ÎN JUDEȚUL HARGHITA – «HARGHITA BUSINESS CENTER» - INCUBA Direcția Generală Tehnică 395.20
94 Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071 (inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea a lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016) Direcția Generală Tehnică 17432.20
95 Modernizarea sistemului rutier pe DJ 153D, între km 2+000 - 4+200” etapa II Direcția Generală Tehnică 1970.17
96 Asistenta PT "Modernizare drum județean DJ 136A, loc. Atia – DN 13A, km 21+900-27+960" Direcția Generală Tehnică 7.63
97 Racordare la rețeaua de alimentare cu energie electrica a Centrului inovativ de dezvoltare economică - Harghita Business Center - incubator de afaceri, Centru de spijinire a afacerilor in municipiul Odorheiu Secuiesc (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică 157.65
98 Router Direcția Generală Patrimoniu 6.00
99 Reabilitare DJ 134, limita județului Mureș – Uilac – limita județului Mureș, km 18+400 -21+240 și km 22+640 – 24+550” (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică 66.70
100 Cofinanţare proiect "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita" Direcția Generală Tehnică 30.41
101 Lucrări de consolidare a podului spre Vila nr. 6 în localitatea Băile Homorod Direcția Generală Patrimoniu 25.00
102 Server Direcția Generală Patrimoniu 30.00
103 Switch-uri cu management pentru rețea Direcția Generală Patrimoniu 6.00
104 Lucrări de canalizare a Vilei nr. 6 în localitatea Băile Homorod Direcția Generală Patrimoniu 30.00
105 Surse neintreruptibile de curent electric Direcția Generală Patrimoniu 15.00
106 Lucrările de amenajarea parcării și a zonei verzi din jurul Policlinicii Miercurea Ciuc Direcția Generală Tehnică 5.95
107 Achiziţionarea a două calculatoare cu sistemul de operare Windows Serviciul Public Salvamont 7.00
108 Sistem de conferință și votare Direcția Generală Patrimoniu 150.00
109 Asistență proiectare la “Pod pe drumul județean DJ 123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba-Ciceu” Direcția Generală Tehnică 2.75
110 Realizare foraj de alimentare cu apă la baza Salvamont din Harghita Mădăraşi (proiectare şi execuţie) Serviciul Public Salvamont 40.00
111 Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc-Păuleni DN12A, km 2+200-7+500, judeţul Harghita” pe sectorul km 3+032 – 7+500 Direcția Generală Tehnică 5451.14
112 Lucrări de demolare a imobilelor în localitatea Băile Homorod aparținătoare patrimoniului județului Harghita care nu prezintă siguranță în exploatare Direcția Generală Patrimoniu 30.00
113 Reabilitare DJ 133 între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000-16+236 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică 17.36
114 Imprimante multifuncționale Direcția Generală Patrimoniu 50.00
115 Două refugii montane Serviciul Public Salvamont 30.00
116 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484 pe tronsonul km 12+020 – 12+631” (actualizare și completare PT) Direcția Generală Tehnică 31.44
117 Corturi pentru evenimente Direcția Generală Patrimoniu 18.00
118 Achizitionarea, furnizarea si instalarea unui ascensor pentru maximum 10 persoane in Palatul Administrativ al judeţului Harghita Direcția Generală Patrimoniu 100.00
119 Înlăturarea efectelor calamităților naturale la podurile pe DJ 127A, km 48+910, km 50+316 și km 51+149” (proiectare şi execuţie) Direcția Generală Tehnică 1601.00
120 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 ÷ 15+484,sectorul km 12+631 – 15+484 Direcția Generală Tehnică 5000.00
121 Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ 132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică 687.15
122 Videoproiector cu ecran de proiecție Direcția Generală Patrimoniu 7.50
123 Cumpărare unor imobile aflate în proprietatea S. C. Drumuri și Poduri Miercurea Ciuc S. A. Direcția Generală Patrimoniu 15.00
124 Imprimantă multifuncţională Serviciul Public Salvamont 5.00
125 Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ 131, la Km 70+050-70+150” (proiectare și execuție ) Direcția Generală Tehnică 980.13
126 Achiziția a două buc. automate cafea profesional Direcția Generală Patrimoniu 8.00
127 Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor interioare (inclusiv centrală termică proprie) la Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 Direcția Generală Patrimoniu 20.00
128 Tărgi de salvare pentru pârtii de schi Serviciul Public Salvamont 55.00
129 Televizoare inteligente cu suport mobil Direcția Generală Patrimoniu 11.00
130 ”Reabilitare sistem rutier pe DJ 123F, km 1+348 -3+035 (elaborare DALI+PT)” Direcția Generală Tehnică 23.90
131 Server salvamont Serviciul Public Salvamont 12.00
132 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 ÷ 12+362, din care în anul 2015, sectorul de drum km 8+478 -12+362 Direcția Generală Tehnică 2460.00
133 Schimbarea unor geamuri simple și deteriorate, aflate în incinta imobilului Spitalul Policlinic Bălan, cu geamuri termopane cu tâmplărie din PVC" (EXECUȚIE) Direcția Generală Patrimoniu 9.00
134 Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor electrice la Spitalul Policlinic Bălan partea Policlinică” (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică 71.00
135 Laptopuri Direcția Generală Patrimoniu 15.00
136 Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B, km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică 35.11
137 Reparații capitale la împrejmuire la Centrul de Plasament Ocland Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 20.00
138 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 137 (Odorheiu Secuiesc - Cristuru Secuiesc) prin DN 13C și E60” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică 69.02
139 Refacere 2 podeţe pe DJ 127, de la km 18+200 şi km 21+700, comuna Tulgheş, judeţul Harghita” (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică 129.00
140 Protejarea conductelor de gaze naturale din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Șoimoșu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 ÷ 15+484” (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică 385.56
141 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 131 - DJ 133 – DJ 137A” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică 80.92
142 Instalații de detecție și semnalizare/avertizare incendiu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 177.00
143 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 128” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică 66.64
144 Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică 259.58
145 Reabilitare podeț pe DJ 123C, de la km 1+856, satul Fitod, judeţul Harghita” (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică 221.50
146 Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ 132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane (elaborare expertiză tehnică și DALI) Direcția Generală Tehnică 24.99
147 Reabilitare DJ 138A, km 0+000-5+250 Direcția Generală Tehnică 73.73
148 ”Proiectarea lucrărilor de intervenție la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland (proiectare faza DALI + Audit energetic)” Şcoala Specială Ocland 36.49
149 “RK reabilitare rețele de canalizare la Spitalul de Psihiatrie Tulgheș” Direcția Generală Tehnică 8.40
150 Protejarea/devierea conductelor de gaze naturale din zona obiectivului de investiţii „Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C – Şoimoşu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484” (proiectare) Direcția Generală Tehnică 117.81
151 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 125” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică 65.45
152 Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ 131, km 70+050 – 70+150 (elaborare DALI) Direcția Generală Tehnică 19.90
153 Instalații de detecție și semnalizare/avertizare incendiu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 9.70
154 Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică 303.03
155 Modernizare sistem rutier pe DJ123E, Miercurea Ciuc – Păuleni - DN12A, Km 2+200-7+500, județul Harghita” (actualizare proiect) Direcția Generală Tehnică 23.57
156 „Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“ Direcția Generală Tehnică 79.34
157 Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930 Direcția Generală Tehnică 35.15
158 Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita UIP SMID Harghita 25613.74
159 Protejarea conductelor de gaze naturale din zona obiectivului de investiții ”Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100 – 74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică 819.61
160 Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-74+210, de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita Direcția Generală Tehnică 500.00
161 Amenajarea trotuarelor în zona centrală a comunei Joseni Direcția Generală Tehnică 77.50
162 Modernizare drum județean DJ 136A, loc. Atia – DN 13A, km 21+900-27+960, sector km 22+90-27+960 Direcția Generală Tehnică 4555.00
163 ”Reabilitare sistem rutier pe DJ 135, km 63+100-74+210,de la DJ 136B până la Cobătești (DN 13C), județul Harghita Direcția Generală Tehnică 58.20
164 Amenajare trotuare în comuna Zetea Direcția Generală Tehnică 965.30
165 „Modernizare DJ 125A, km 8+900 - 11+500 (elaborare DALI+PT) ” Direcția Generală Tehnică 30.68
166 Construire locuințe de serviciu pentru medici Direcția Generală Tehnică 530.00
167 Pod pe DJ 153D km 11+795 Subcetate, comuna Subcetate, județul Harghita, (proiectare) Direcția Generală Tehnică 30.50
168 „Modernizare drum județean DJ 123D, Sâncrăieni – Sântimbru Băi, km 4+200-16+200” din care sectorul de drum km 10+000 -13+850 în Lista obiective Direcția Generală Tehnică 3269.00
169 Reabilitare DJ 123, km 7+000 -21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7+900-7+940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică 3500.00
170 „Modernizare drum județean DJ 123D, Sâncraieni – Sântimbru Băi, km 4+200 -16+200” în Lista obiectivelor -Asistenta Direcția Generală Tehnică 7.63
171 Sistem de supraveghere video pe drumurile județene Direcția Generală Patrimoniu 157.68
172 Cresterea eficientei energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc , Piața Libertății, nr.5, județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita Direcția Generală Patrimoniu 400.00
173 Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-59+300 (elaborare DALI + PT) Direcția Generală Tehnică 195.18
174 Reabilitare DJ 123, km 7+000 -21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7+900-7+940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică 203.61