Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Nota de fundamentare CJH / Beruházási adatlapok HMT - 2018

Nr crt Denumirea Denumirea Entitatii
1 Plan de acțiune locală Direcţia Generală Programe, Proiecte Și Achiziții Publice
2 Plan de acțiune locală Direcţia Generală Programe, Proiecte Și Achiziții Publice
3 Plan de acțiune locală Direcţia Generală Programe, Proiecte Și Achiziții Publice
4 Plan de acțiune locală Direcţia Generală Programe, Proiecte Și Achiziții Publice
5 Plan de acțiune locală Direcţia Generală Programe, Proiecte Și Achiziții Publice
6 BARIERĂ ELECTROMECANICĂ Spitalul Judeţean de Urgenţă
7 APARAT DE VENTILAȚIE NEINVAZIVĂ TIP CPAP PENTRU NOU-NĂSCUT Spitalul Judeţean de Urgenţă
8 APARAT DE RESUSCITARE CU PIESĂ ÎN T Spitalul Judeţean de Urgenţă
9 PULSOXIMETRU CU SENZORI DE UZ NEONATAL Spitalul Judeţean de Urgenţă
10 REȚEA DE OXIGEN ȘI AER COMPRIMAT (OXITERAPIE ȘI ASPIRAȚIE) SECȚIA MEDICINA INTERNĂ Spitalul Judeţean de Urgenţă
11 MASĂ RADIANTĂ CU UNITATE DE REANIMARE NOU-NĂSCUȚI Spitalul Judeţean de Urgenţă
12 REABILITARE REZERVOR APĂ Spitalul Judeţean de Urgenţă
13 LICENȚĂ SISTEM OPERARE SERVER Spitalul Judeţean de Urgenţă
14 Mașină de spălat rufe Spitalul Judeţean de Urgenţă
15 CENTRIFUGA CU VITEZA MARE CU ROTOARE SCHIMBABILE Spitalul Judeţean de Urgenţă
16 CONGELATOR BIOMEDICAL Spitalul Judeţean de Urgenţă
17 MOBILIER DE LABORATOR Spitalul Judeţean de Urgenţă
18 MASĂ DE PUS ÎN LUCRU CU ASPIRAȚIE Spitalul Judeţean de Urgenţă
19 PLITĂ CALDĂ Spitalul Judeţean de Urgenţă
20 STATIE AUTOMATĂ DE COLORARE Spitalul Judeţean de Urgenţă
21 Sistem de verificare/auditare rapidă a gradului de igienă Spitalul Judeţean de Urgenţă
22 Mașină de spălat rufe industrială Spitalul Judeţean de Urgenţă
23 Analiză de risc la securitatea fizică Spitalul Judeţean de Urgenţă
24 Reabilitare DJ 136, km 17+925-18+550 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
25 Refacere DJ 136B - 0,13 km, satul Firtușu, la km 15+900 și km 18+950, afectat de alunecare de teren (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
26 Modernizare drum județean pe DJ 131A, Comănești - Mărtiniș, km 10+150-16+775 (actualizare proiect) Direcția Generală Tehnică
27 Aport la constituirea patrimoniului initial al Asociației Microregionale Poganyhavas Direcţia Generală Economică
28 Achiziționarea unui program de programare online a locuitorilor din județul Harghita în instituțiile din județ Direcția Generală Management
29 privind necesitatea și oportunitatea includerii elaborării studiului de fezabilitate "Reabilitarea unui imobil pentru înființare Incubator de afaceri în Orașul Miercurea Ciuc” pentru proiectul: ”POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B – Inc Direcția Generală Tehnică
30 APARATURA MEDICALA Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
31 Apartament pentru medici Spitalul Judeţean de Urgenţă
32 Modul streaming online Direcția Generală Patrimoniu
33 Extindere galerie de artă și expoziții la sediul Consiliului Județean Harghita – expertiza tehnică Direcția Generală Tehnică
34 Aparat de fotografiat cu obiectiv Direcția Generală Patrimoniu
35 Cameră video Direcția Generală Patrimoniu
36 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 24 în localitatea Băile Homorod (DALI) Direcția Generală Patrimoniu
37 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 16 în localitatea Băile Homorod (DALI) Direcția Generală Patrimoniu
38 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod (DALI) Direcția Generală Patrimoniu
39 Aparat laser Spitalul Judeţean de Urgenţă
40 Generator curent electric Spitalul Judeţean de Urgenţă
41 Aplicația P.A.A.P. Direcţia Generală Economică
42 Produse informative și de promovare - aplicație smartphone în cadrul proiectului Insights Direcţia Generală Programe, Proiecte Și Achiziții Publice
43 Lucrări necesare finalizării proiectului ”Modernizarea și reabilitarea Băilor Tradiționale din Comuna Sântimbru”– proiect tehnic revizuit (PT+ PAC) Direcția Generală Tehnică
44 Software pentru constituire, administrare şi publicare baze de date Biblioteca Judeţeană Kájoni János
45 Lucrări de remediere aferente obiectivului Reabilitare DJ 132– elaborare PAC+PTE Direcția Generală Tehnică
46 ”Drum de legătură și acces la Centrul de Management al Deșeurilor (CMD) Remetea” (S.F.+P.T.) Direcția Generală Tehnică
47 Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc – elaborare DALI Direcția Generală Tehnică
48 Amenajare Heliport în curtea Spitalul Județean Miercurea Ciuc – elaborare SF Direcția Generală Tehnică
49 Extindere-modernizare și dotare UPU (inclusiv amenajare teren cu drumuri și platforme) - elaborare SF Direcția Generală Tehnică
50 Studii privind patrimoniul construit tradițional al localităților Arhitect Şef
51 Achizitionarea de corturi comandament complet echipate Inspectoratul pentru Situații de Urgență
52 Dronă cu cameră 4k și telecomandă Direcția Generală Tehnică
53 Extinderea retelei de canalizare menajera in Colonia III si Bazin, comuna Galautas, judetul Harghita Direcția Generală Tehnică
54 Cofinanțare de 1% pentru proiectul ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita în perioada 2014-2020” UIP SMID Harghita
55 Modernizare drum județean DJ174A- Bilbor- DJ174C- lim. jud. Suceava (asistenta tehnica din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
56 Duș subacval Spitalul Judeţean de Urgenţă
57 Pensă pentru corp străin Spitalul Judeţean de Urgenţă
58 Pensă pentru biopsie Spitalul Judeţean de Urgenţă
59 Reabilitare Bloc operator temporar Spitalul Judeţean de Urgenţă
60 Trusă chirurgicală Spitalul Judeţean de Urgenţă
61 Cărucior tratament Spitalul Judeţean de Urgenţă
62 Aspirator chirurgical Spitalul Judeţean de Urgenţă
63 Cărucior universal multifuncțional pentru urgențe Spitalul Judeţean de Urgenţă
64 Cardiotocograf Spitalul Judeţean de Urgenţă
65 Casolete de sterilizare mare Spitalul Judeţean de Urgenţă
66 Casolete de sterilizare mediu Spitalul Judeţean de Urgenţă
67 Autoclav Spitalul Judeţean de Urgenţă
68 Developeză umedă Spitalul Judeţean de Urgenţă
69 Aparat de încălzire fluide Spitalul Judeţean de Urgenţă
70 Rampă de gaze Spitalul Judeţean de Urgenţă
71 Monitor funcții vitale - cu conexiune la sistemul din dotare Spitalul Judeţean de Urgenţă
72 Realizarea sistemului on-line integrat de informații al Consiliului Județean Harghita Direcția Generală Management
73 Furnizare server, suport pentru sistemul online de informații al Consiliului Județean Harghita Direcția Generală Management
74 R.K. REȚEA DE CANALIZARE DIN INCINTA SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHEȘ Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
75 R.K.- REABILITAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A PAVILIOANELOR DIN INCINTA SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHEȘ Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
76 R.K. ÎNVELITOARE LA PAVILONUL NR.3 ( SPAȚIU DE SPITALIZARE) Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
77 Complex de servicii Cristuru Secuiesc (studiu de fezabilitate) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
78 Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I. Lacu Roșu Direcţia Generală Economică
79 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K. ACOPERIȘURI PENTRU : UZINA DE APĂ, UZINA ELECTRICĂ, MAGAZIA DE ALIMENTE, PAVILIONUL NR.27, PAVILIONUL NR.28 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
80 Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I Kozepcsik Direcţia Generală Economică
81 ÎNTOCMIRE EXPERTIZĂ TEHNICĂ PENTRU : BRUTĂRIE, BECI DE IARNĂ, CABANA NR.34, PAVILONUL NR.10 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
82 Centru de recuperare și 2 case de tip familial in comuna Bilbor (Studiu de fezabilitate) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
83 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND REPARAȚII LA ALEI, PODEȚE, RIGOLE ȘI MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
84 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.10 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
85 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND CONSTRUIREA SCĂRII METALICE EXTERIOARE, REPARAȚII ȘI AMENAJĂRI LA PAVILIONUL NR.9 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
86 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.3 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
87 Proiectarea lucrărilor de intervenție la C.S.E.I. Ocland (faza Proiect tehnic de execuție) Şcoala Specială Ocland
88 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.1 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
89 Achizitionare de echipamente si aparatura IT Inspectoratul pentru Situații de Urgență
90 Achizitionarea de autospeciala transport caine de cautare salvare Inspectoratul pentru Situații de Urgență
91 Construire trotuar langa drumul judetean DJ 126 in comuna Joseni Direcția Generală Tehnică
92 PACHETE SOFTWARE PENTRU CREARE DOCUMENTE Centrul Judetean Militar
93 Reabilitare DJ 134 Lim jud Mures - Uilac - lim jud Mures, km 18+400-21+240 și km 22+640-24+550 Direcția Generală Tehnică
94 Computere de birou (stații de lucru) Direcția Generală Patrimoniu
95 Sursă neîntreruptibilă de curent electric (UPS) Direcția Generală Patrimoniu
96 Switch Direcția Generală Patrimoniu
97 Server Direcția Generală Patrimoniu
98 Sistem de acces în clădirea și parcarea Palatului Administrativ al Județului Harghita Direcția Generală Patrimoniu
99 Sistem de supraveghere video al Palatului Administrativ al Județului Harghita Direcția Generală Patrimoniu
100 Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071 inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea a lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică
101 Plan de acțiune locală Direcţia Generală Programe, Proiecte Și Achiziții Publice
102 Crearea site-ului web al Centrului Cultural si de Arte Lăzarea Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea
103 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ153D,km1+000 - 4+500 ( elaborare DALI +PT ) Direcția Generală Tehnică
104 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ153D,km1+000 - 4+500 Direcția Generală Tehnică
105 REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000 Direcția Generală Tehnică
106 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 25 în localitatea Băile Homorod (DALI) Direcția Generală Patrimoniu
107 Modernizare sistem rutier pe DJ131A,Comănești-Mărtiniș, km 10+150 - 16+775 Direcția Generală Tehnică
108 Înlăturarea efectelor calamităților naturale la podurile de DJ127A, km 48+910, km 50+316 și 51+149 Direcția Generală Tehnică
109 ,,Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” – continuarea lucrărilor necesare finalizării proiectului Direcția Generală Tehnică
110 Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea-Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, judeţul Harghita, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita Direcția Generală Tehnică
111 Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100-74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghita (asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
112 Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093 Direcția Generală Tehnică
113 Proiectare DJ134A Șoimușu Mic- Cristuru Secuiesc (asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
114 Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100 – 74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghita Direcția Generală Tehnică
115 Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane Direcția Generală Tehnică
116 „Modernizare DJ 125A, km 8+900-11+500” Direcția Generală Tehnică
117 Proiectare pod pe DJ123F peste râul Olt,Ciba - Ciceu (asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
118 Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ131, la km 70+050-70+150 Direcția Generală Tehnică
119 Achiziționarea unui echipament: burghiu de săpat pentru tractoare, necesar pentru intervenția rapidă pe drumurile județene din județul Harghita Direcția Generală Patrimoniu
120 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic - Cristuru Secuiesc, km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+020-12+631 Direcția Generală Tehnică
121 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 134/A KM 5+700 – 7+000 Direcția Generală Tehnică
122 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 23 în localitatea Băile Homorod ( DALI) Direcția Generală Patrimoniu
123 Amenajare trotuare in comuna Zetea Direcția Generală Tehnică
124 Elaborare Plan Urbanistic Zonal Munții Harghita Arhitect Şef
125 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 134C, la km 0+000 – 1+101 Direcția Generală Tehnică
126 Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, pe sectorul km 3+032- 7+500 Direcția Generală Tehnică
127 Achiziția unui dispozitiv pentru încălzirea suprafețelor zonei de drum aferentă defectului și repararea prin plombare Direcția Generală Patrimoniu
128 Elaborarea studiului de evaluare adecvată și a raportului de mediu,Planul Urbanistic Zonal Munții Harghita Arhitect Şef
129 Proiectare DJ131A,Comănești - Mărtiniș ( 25% PT, conform contract și asistență tehnică din partea proiectantului ) Direcția Generală Tehnică
130 Modernizare drum județean DJ174A- Bilbor- DJ174C- lim. jud. Suceava Direcția Generală Tehnică
131 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic - Cristuru Secuiesc, km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+631-15+484 Direcția Generală Tehnică
132 Reabilitare DJ 138A, sectorul km 0+000-5+250 Direcția Generală Tehnică
133 Servicii de elaborare Studiului și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menţinere a calităţii aerului la nivelul judeţului Harghita Arhitect Şef
134 Modernizare drum județean DJ 132A Mărtiniș- Merești, km 0+000 – 6+135 Direcția Generală Tehnică
135 Achiziția unui mini excavator Direcția Generală Patrimoniu
136 Achiziția unei remoci auto cu obloane Direcția Generală Patrimoniu
137 Sistem de conferință și de votare Direcția Generală Patrimoniu
138 Achiziția a trei bucăți autovehicule noi Direcția Generală Patrimoniu
139 Generator de curent electric Direcția Generală Patrimoniu
140 Achiziția unei autoutilitare cu cabină dublă și benă basculabilă Direcția Generală Patrimoniu
141 Imprimante multifuncționale Direcția Generală Patrimoniu
142 Elaborare studiu de fezabilitate "Reabilitarea unor imobile pentru inființare Incubator de afaceri în orașul Cristuru Secuiesc” POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B – Incubatoare de afaceri" Direcția Generală Tehnică
143 Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7-900-7-940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie- 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică
144 Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930 Direcția Generală Tehnică
145 Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și boli infecțioase Direcția Generală Tehnică
146 Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100-74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), jud. harghita (proiectare și execuție)” Direcția Generală Tehnică
147 Modernizare sistem rutier pe DJ123E, Miercurea Ciuc-Păuleni DN12A, km 2+200-7+500, județul Harghita, actualizare proiect Direcția Generală Tehnică
148 Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
149 Modernizare sistem sutier pe DJ135, limita jud. Mureș-Atid, km 45+400-57+500 Direcția Generală Tehnică
150 Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km Direcția Generală Tehnică
151 Reabilitare DJ123C, km 1+856 - 7+000 - ieșire sat Hosasău (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
152 Reabilitare DJ 113B, km 2+600 intrare sat Lăzărești -13+500 intersecție DJ 113A Direcția Generală Tehnică
153 Reabilitare DJ 134 lim. Jud. Mures - Uilac - lim. Jud. Mures, km 18+400-21+240 și km 22+640-24+550 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
154 Servicii de elaborare a Planului urbanistic Zonal - zona Spitalului de Urgență Arhitect Şef
155 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800 - 8+588, lim. Jud. Mureș - satul Crișeni (actualizare proiect, faza DALI) Direcția Generală Tehnică
156 Proiect Tehnic privind continuarea lucrărilor de ,,Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” (necesare finalizării proiectului) Direcția Generală Tehnică
157 Presă hidraulică Spitalul Judeţean de Urgenţă
158 Set scule reparatii auto Spitalul Judeţean de Urgenţă
159 Elevator auto Spitalul Judeţean de Urgenţă
160 Compresor aer profesional Spitalul Judeţean de Urgenţă
161 Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor corp spital Vlăhița Spitalul Judeţean de Urgenţă
162 Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor pentru clădirile situate pe str. N.Bălcescu nr 1 Spitalul Judeţean de Urgenţă
163 Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor, pentru clădirea spitalului situată pe str. Szász Endre Spitalul Judeţean de Urgenţă
164 Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor pentru clădirile situate pe str. Dr Dénes László nr. 2 Spitalul Judeţean de Urgenţă
165 Aparat de oxigen Spitalul Judeţean de Urgenţă
166 Set instrumente Spitalul Judeţean de Urgenţă
167 Cauter mono și bipolar Spitalul Judeţean de Urgenţă
168 Aparat rontgen mobil digital Spitalul Judeţean de Urgenţă
169 Incubator pentru nou-născuți Spitalul Judeţean de Urgenţă
170 Lampă de fototerapie Spitalul Judeţean de Urgenţă
171 Injectomat pediatrie Spitalul Judeţean de Urgenţă
172 Pătuț încălzit nou-născuți/Masă radiantă resuscitare Spitalul Judeţean de Urgenţă
173 Targă transport pacient Spitalul Judeţean de Urgenţă
174 Set instrumentar ortopdie-traumatologie Spitalul Judeţean de Urgenţă
175 Sistem de instrumente pentru alezaj centromedular Spitalul Judeţean de Urgenţă
176 Lampă frontală Spitalul Judeţean de Urgenţă
177 Timpanometru Spitalul Judeţean de Urgenţă
178 Masă de operație Spitalul Judeţean de Urgenţă
179 Lampă de operație Spitalul Judeţean de Urgenţă
180 Trusă bronhoscopie Spitalul Judeţean de Urgenţă
181 Trusă pentru endoscopia sinusului maxilar Spitalul Judeţean de Urgenţă
182 Microscop operator Spitalul Judeţean de Urgenţă
183 Trusă de microchirurgie laringiană Spitalul Judeţean de Urgenţă
184 Accesoriu - Sistem de videomonitorizare pentru microscopul din dotare Spitalul Judeţean de Urgenţă
185 Aparat de sterilizare Spitalul Judeţean de Urgenţă
186 Biometru Spitalul Judeţean de Urgenţă
187 Trusă histerectomie abdominală Spitalul Judeţean de Urgenţă
188 Retractor chirurgical Spitalul Judeţean de Urgenţă
189 “Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135” (asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
190 Pod peste râul Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, comuna Porumbenii Mari Direcția Generală Tehnică
191 Sistem de videomonitorizare Spitalul Judeţean de Urgenţă
192 Achiziționare de stabilizator tensiune trifazic UPS 10 KVA. Direcția Generală Patrimoniu
193 Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093 (proiectare) Direcția Generală Tehnică
194 Spirometru Spitalul Judeţean de Urgenţă
195 „Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km” (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
196 Trusă de videoendoscopie Spitalul Judeţean de Urgenţă
197 Lucrări necesare eliminării efectelor inundantiei pe DJ 131, la Km 70+050-70+150, proiectare fază DALI Direcția Generală Tehnică
198 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic-Cristuru Secuiesc, Km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+020 – 12+631” (actualizare si completare PT) Direcția Generală Tehnică
199 Electrocauter cu plasma argon Spitalul Judeţean de Urgenţă
200 "Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500“ (inclusiv reparația/refacerea a drumului/lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 30 mai – 3 iunie 2016) - elaborare DALI+PT Direcția Generală Tehnică
201 Construire trotuare in comuna Suseni, judetul Harghita Direcția Generală Tehnică
202 Extinderea și modificarea construcției ,,Depozit hârtie” situat în Miercurea Ciuc, str. Leliceni, nr.45 într-o construcție cu destinație de Arhivă" (D.A.L.I.) Direcția Generală Patrimoniu
203 Proiect tehnic pentru obiectivul de investiție: „REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000” Direcția Generală Tehnică
204 Lampă de examinare Spitalul Judeţean de Urgenţă
205 Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650 Direcția Generală Tehnică
206 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+816-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund Direcția Generală Tehnică
207 Trusă de mică chirurgie Spitalul Judeţean de Urgenţă
208 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800-8+588, lim jud. Mureș- satul Crișeni (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
209 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 131 - DJ 133 – DJ 137A” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
210 Schimbarea geamurilor aflate în incinta imobilului Dispensar medical Patinoar, cu geamuri termopane cu tâmplărie din PVC (EXECUȚIE) Direcția Generală Patrimoniu
211 Laptopuri Direcția Generală Patrimoniu
212 Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396 Direcția Generală Tehnică
213 Aparat test de efort covor rulant Spitalul Judeţean de Urgenţă
214 Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor electrice la Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 (proiectare și execuție) Direcția Generală Patrimoniu
215 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 128” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
216 Injectomat Spitalul Judeţean de Urgenţă
217 Construire trotuare lângă drumurile județene din comuna Ditrau Direcția Generală Tehnică
218 Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică
219 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 125” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
220 Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500 Direcția Generală Tehnică
221 Reabilitare DJ 138A, km 0+000-5+250 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
222 Protejarea conductelor de transport gaze naturale Transgaz/Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484”, pe tronsonul km 12+020-12+631 (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
223 Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
224 Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, județul Harghita, km 13+100-21+200 Direcția Generală Tehnică
225 REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000” SMIS 115755 (realizare si montare panouri de informare temporare și permanente) Direcția Generală Tehnică
226 Pod pe drumul județean DJ123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba - Ciceu Direcția Generală Tehnică
227 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 137 (Odorheiu Secuiesc - Cristuru Secuiesc) prin DN 13C și E60” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
228 Reabilitare DJ 113B, km 2+600 intrare sat Lăzărești -13+500 intersecție DJ 113A (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
229 Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484” (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
230 Sisteme de supraveghere video pe drumurile județene Direcția Generală Patrimoniu
231 „Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500“ (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
232 Elaborare Plan Urbanistic Zonal Ciomatu Mare - Lacul Sf. Ana Județul Harghita Arhitect Şef
233 Achiziționarea unui teren cu o suprafață de 3.500 mp. în vederea construirii unei Şcoli Speciale de Arte şi Meserii „Sfânta Ana” din Miercurea Ciuc” Direcția Generală Patrimoniu
234 Amenajare trotuar in satul Sancrai, comuna Dealu Direcția Generală Tehnică
235 Lucrări de demolare a imobilelor în localitatea Băile Homorod aparținătoare patrimoniului județului Harghita care nu prezintă siguranță în exploatare (proiectare + execuție ) Direcția Generală Patrimoniu
236 Construire trotuar pe lângă drumul județean, în comuna Ciumani, județul Harghita Direcția Generală Tehnică
237 „Modernizare DJ 125A, km 8+900-11+500” (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
238 Pod pe DJ134C, km 15+280, Sâncrai, comuna Dealu, jud. Harghita Direcția Generală Tehnică
239 Telefoane mobile Direcția Generală Patrimoniu
240 Modernizare DJ 126, km 0+000 - 5+650 (elaborare DALI +PT) Direcția Generală Tehnică
241 Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimușu Mic-Cristuru Secuiesc, km 7+518-12+362, sectorul km 8+478-12+362 Direcția Generală Tehnică
242 Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, Județul Harghita, Km 13+100 – 21+200“ (actualizare proiect , faza DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
243 Monitor funcții vitale Spitalul Judeţean de Urgenţă
244 servicii de proiectare pentru „Pod pe DJ 153D km 11+795, Subcetate, comuna Subcetate, judeţul Harghita” Direcția Generală Tehnică
245 Construire locuințe de serviciu pentru medici Direcția Generală Tehnică
246 Pat terapie intensivă Spitalul Judeţean de Urgenţă
247 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+200-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
248 Turn de laparoscopie Spitalul Judeţean de Urgenţă
249 Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396 (elaborare DALI+PAC+PT) Direcția Generală Tehnică
250 Aparat de dezinfectat aer, suprafețe cu raze UV Spitalul Judeţean de Urgenţă
251 Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
252 „Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500“ (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
253 Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita UIP SMID Harghita
254 Mașină de spălat și dezinfectat ploști și urinare Spitalul Judeţean de Urgenţă
255 Microtom rotativ Spitalul Judeţean de Urgenţă
256 Procesator automat de țesuturi Spitalul Judeţean de Urgenţă
257 Drenaj și hidroizolație subsol la Baza Salvamont din Harghita-Băi (lucrari de constructie) Serviciul Public Salvamont
258 Doua rucsacuri cu airbag și cu pips Serviciul Public Salvamont
259 Camera foto-video de 360⁰ Serviciul Public Salvamont
260 Realizare foraj de alimentare cu apă la baza Salvamont din Harghita Mădăraș (executare lucrari) Serviciul Public Salvamont
261 Achiziționarea a două refugii montane Serviciul Public Salvamont