Consiliul Judeţean Harghita Direcţia Generală Tehnică

 

Nota de fundamentare CJH / Beruházási adatlapok HMT - 2018

Nr crt Denumirea Denumirea Entitatii
1 Refacere DJ 136B - 0,13 km, satul Firtușu, la km 15+900 și km 18+950, afectat de alunecare de teren (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
2 Modernizare drum județean pe DJ 131A, Comănești - Mărtiniș, km 10+150-16+775 (actualizare proiect) Direcția Generală Tehnică
3 Aport la constituirea patrimoniului initial al Asociației Microregionale Poganyhavas Direcţia Generală Economică
4 Achiziționarea unui program de programare online a locuitorilor din județul Harghita în instituțiile din județ Direcția Generală Management
5 privind necesitatea și oportunitatea includerii elaborării studiului de fezabilitate "Reabilitarea unui imobil pentru înființare Incubator de afaceri în Orașul Miercurea Ciuc” pentru proiectul: ”POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B – Inc Direcția Generală Tehnică
6 APARATURA MEDICALA Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
7 Apartament pentru medici Spitalul Judeţean de Urgenţă
8 Modul streaming online Direcția Generală Patrimoniu
9 Extindere galerie de artă și expoziții la sediul Consiliului Județean Harghita – expertiza tehnică Direcția Generală Tehnică
10 Aparat de fotografiat cu obiectiv Direcția Generală Patrimoniu
11 Cameră video Direcția Generală Patrimoniu
12 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 24 în localitatea Băile Homorod (DALI) Direcția Generală Patrimoniu
13 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 16 în localitatea Băile Homorod (DALI) Direcția Generală Patrimoniu
14 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 15 în localitatea Băile Homorod (DALI) Direcția Generală Patrimoniu
15 Aparat laser Spitalul Judeţean de Urgenţă
16 Generator curent electric Spitalul Judeţean de Urgenţă
17 Aplicația P.A.A.P. Direcţia Generală Economică
18 Produse informative și de promovare - aplicație smartphone în cadrul proiectului Insights Direcţia Generală Programe, Proiecte Și Achiziții Publice
19 Lucrări necesare finalizării proiectului ”Modernizarea și reabilitarea Băilor Tradiționale din Comuna Sântimbru”– proiect tehnic revizuit (PT+ PAC) Direcția Generală Tehnică
20 Software pentru constituire, administrare şi publicare baze de date Biblioteca Judeţeană Kájoni János
21 Lucrări de remediere aferente obiectivului Reabilitare DJ 132– elaborare PAC+PTE Direcția Generală Tehnică
22 ”Drum de legătură și acces la Centrul de Management al Deșeurilor (CMD) Remetea” (S.F.+P.T.) Direcția Generală Tehnică
23 Amenajare Ambulatoriu la parter și etajul 1 al clădirii Policlinică din Miercurea-Ciuc – elaborare DALI Direcția Generală Tehnică
24 Amenajare Heliport în curtea Spitalul Județean Miercurea Ciuc – elaborare SF Direcția Generală Tehnică
25 Extindere-modernizare și dotare UPU (inclusiv amenajare teren cu drumuri și platforme) - elaborare SF Direcția Generală Tehnică
26 Studii privind patrimoniul construit tradițional al localităților Arhitect Şef
27 Achizitionarea de corturi comandament complet echipate Inspectoratul pentru Situații de Urgență
28 Dronă cu cameră 4k și telecomandă Direcția Generală Tehnică
29 Extinderea retelei de canalizare menajera in Colonia III si Bazin, comuna Galautas, judetul Harghita Direcția Generală Tehnică
30 Cofinanțare de 1% pentru proiectul ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Harghita în perioada 2014-2020” UIP SMID Harghita
31 Modernizare drum județean DJ174A- Bilbor- DJ174C- lim. jud. Suceava (asistenta tehnica din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
32 Duș subacval Spitalul Judeţean de Urgenţă
33 Pensă pentru corp străin Spitalul Judeţean de Urgenţă
34 Pensă pentru biopsie Spitalul Judeţean de Urgenţă
35 Reabilitare Bloc operator temporar Spitalul Judeţean de Urgenţă
36 Trusă chirurgicală Spitalul Judeţean de Urgenţă
37 Cărucior tratament Spitalul Judeţean de Urgenţă
38 Aspirator chirurgical Spitalul Judeţean de Urgenţă
39 Cărucior universal multifuncțional pentru urgențe Spitalul Judeţean de Urgenţă
40 Cardiotocograf Spitalul Judeţean de Urgenţă
41 Casolete de sterilizare mare Spitalul Judeţean de Urgenţă
42 Casolete de sterilizare mediu Spitalul Judeţean de Urgenţă
43 Autoclav Spitalul Judeţean de Urgenţă
44 Developeză umedă Spitalul Judeţean de Urgenţă
45 Aparat de încălzire fluide Spitalul Judeţean de Urgenţă
46 Rampă de gaze Spitalul Judeţean de Urgenţă
47 Monitor funcții vitale - cu conexiune la sistemul din dotare Spitalul Judeţean de Urgenţă
48 Realizarea sistemului on-line integrat de informații al Consiliului Județean Harghita Direcția Generală Management
49 Furnizare server, suport pentru sistemul online de informații al Consiliului Județean Harghita Direcția Generală Management
50 R.K. REȚEA DE CANALIZARE DIN INCINTA SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHEȘ Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
51 R.K.- REABILITAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A PAVILIOANELOR DIN INCINTA SPITALULUI DE PSIHIATRIE TULGHEȘ Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
52 R.K. ÎNVELITOARE LA PAVILONUL NR.3 ( SPAȚIU DE SPITALIZARE) Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
53 Complex de servicii Cristuru Secuiesc (studiu de fezabilitate) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
54 Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I. Lacu Roșu Direcţia Generală Economică
55 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K. ACOPERIȘURI PENTRU : UZINA DE APĂ, UZINA ELECTRICĂ, MAGAZIA DE ALIMENTE, PAVILIONUL NR.27, PAVILIONUL NR.28 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
56 Aport la constituirea patrimoniului initial al A.D.I Kozepcsik Direcţia Generală Economică
57 ÎNTOCMIRE EXPERTIZĂ TEHNICĂ PENTRU : BRUTĂRIE, BECI DE IARNĂ, CABANA NR.34, PAVILONUL NR.10 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
58 Centru de recuperare și 2 case de tip familial in comuna Bilbor (Studiu de fezabilitate) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
59 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND REPARAȚII LA ALEI, PODEȚE, RIGOLE ȘI MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
60 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.10 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
61 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND CONSTRUIREA SCĂRII METALICE EXTERIOARE, REPARAȚII ȘI AMENAJĂRI LA PAVILIONUL NR.9 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
62 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.3 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
63 Proiectarea lucrărilor de intervenție la C.S.E.I. Ocland (faza Proiect tehnic de execuție) Şcoala Specială Ocland
64 ÎNTOCMIRE PROIECT PRIVIND - R.K.LA PAVILIONUL NR.1 Spitalul de Psihiatrie Tulgheş
65 Achizitionare de echipamente si aparatura IT Inspectoratul pentru Situații de Urgență
66 Achizitionarea de autospeciala transport caine de cautare salvare Inspectoratul pentru Situații de Urgență
67 Construire trotuar langa drumul judetean DJ 126 in comuna Joseni Direcția Generală Tehnică
68 PACHETE SOFTWARE PENTRU CREARE DOCUMENTE Centrul Judetean Militar
69 Reabilitare DJ 134 Lim jud Mures - Uilac - lim jud Mures, km 18+400-21+240 și km 22+640-24+550 Direcția Generală Tehnică
70 Computere de birou (stații de lucru) Direcția Generală Patrimoniu
71 Sursă neîntreruptibilă de curent electric (UPS) Direcția Generală Patrimoniu
72 Switch Direcția Generală Patrimoniu
73 Server Direcția Generală Patrimoniu
74 Sistem de acces în clădirea și parcarea Palatului Administrativ al Județului Harghita Direcția Generală Patrimoniu
75 Sistem de supraveghere video al Palatului Administrativ al Județului Harghita Direcția Generală Patrimoniu
76 Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071 inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea a lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică
77 Plan de acțiune locală Direcţia Generală Programe, Proiecte Și Achiziții Publice
78 Crearea site-ului web al Centrului Cultural si de Arte Lăzarea Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea
79 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ153D,km1+000 - 4+500 ( elaborare DALI +PT ) Direcția Generală Tehnică
80 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ153D,km1+000 - 4+500 Direcția Generală Tehnică
81 REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000 Direcția Generală Tehnică
82 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 25 în localitatea Băile Homorod (DALI) Direcția Generală Patrimoniu
83 Modernizare sistem rutier pe DJ131A,Comănești-Mărtiniș, km 10+150 - 16+775 Direcția Generală Tehnică
84 Înlăturarea efectelor calamităților naturale la podurile de DJ127A, km 48+910, km 50+316 și 51+149 Direcția Generală Tehnică
85 ,,Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” – continuarea lucrărilor necesare finalizării proiectului Direcția Generală Tehnică
86 Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea-Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, judeţul Harghita, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita Direcția Generală Tehnică
87 Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100-74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghita (asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
88 Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093 Direcția Generală Tehnică
89 Proiectare DJ134A Șoimușu Mic- Cristuru Secuiesc (asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
90 Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100 – 74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), județul Harghita Direcția Generală Tehnică
91 Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane Direcția Generală Tehnică
92 „Modernizare DJ 125A, km 8+900-11+500” Direcția Generală Tehnică
93 Proiectare pod pe DJ123F peste râul Olt,Ciba - Ciceu (asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
94 Lucrări necesare eliminării efectelor inundației pe DJ131, la km 70+050-70+150 Direcția Generală Tehnică
95 Achiziționarea unui echipament: burghiu de săpat pentru tractoare, necesar pentru intervenția rapidă pe drumurile județene din județul Harghita Direcția Generală Patrimoniu
96 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic - Cristuru Secuiesc, km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+020-12+631 Direcția Generală Tehnică
97 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 134/A KM 5+700 – 7+000 Direcția Generală Tehnică
98 Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 23 în localitatea Băile Homorod ( DALI) Direcția Generală Patrimoniu
99 Amenajare trotuare in comuna Zetea Direcția Generală Tehnică
100 Elaborare Plan Urbanistic Zonal Munții Harghita Arhitect Şef
101 Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 134C, la km 0+000 – 1+101 Direcția Generală Tehnică
102 Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, pe sectorul km 3+032- 7+500 Direcția Generală Tehnică
103 Achiziția unui dispozitiv pentru încălzirea suprafețelor zonei de drum aferentă defectului și repararea prin plombare Direcția Generală Patrimoniu
104 Elaborarea studiului de evaluare adecvată și a raportului de mediu,Planul Urbanistic Zonal Munții Harghita Arhitect Şef
105 Proiectare DJ131A,Comănești - Mărtiniș ( 25% PT, conform contract și asistență tehnică din partea proiectantului ) Direcția Generală Tehnică
106 Modernizare drum județean DJ174A- Bilbor- DJ174C- lim. jud. Suceava Direcția Generală Tehnică
107 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic - Cristuru Secuiesc, km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+631-15+484 Direcția Generală Tehnică
108 Reabilitare DJ 138A, sectorul km 0+000-5+250 Direcția Generală Tehnică
109 Servicii de elaborare Studiului și asistență tehnică pentru realizarea Planului de menţinere a calităţii aerului la nivelul judeţului Harghita Arhitect Şef
110 Modernizare drum județean DJ 132A Mărtiniș- Merești, km 0+000 – 6+135 Direcția Generală Tehnică
111 Achiziția unui mini excavator Direcția Generală Patrimoniu
112 Achiziția unei remoci auto cu obloane Direcția Generală Patrimoniu
113 Sistem de conferință și de votare Direcția Generală Patrimoniu
114 Achiziția a trei bucăți autovehicule noi Direcția Generală Patrimoniu
115 Generator de curent electric Direcția Generală Patrimoniu
116 Achiziția unei autoutilitare cu cabină dublă și benă basculabilă Direcția Generală Patrimoniu
117 Imprimante multifuncționale Direcția Generală Patrimoniu
118 Elaborării studiului de fezabilitate "Reabilitarea unor imobile pentru inființare Incubator de afaceri în orașul Cristuru Secuiesc” POR 2014-2020, Axa 2, Prioritatea de investiții 2.1.B – Incubatoare de afaceri" Direcția Generală Tehnică
119 Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500 inclusiv refacerea drumului la km 7-900-7-940 și reparația a 4 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie- 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică
120 Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930 Direcția Generală Tehnică
121 Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și boli infecțioase Direcția Generală Tehnică
122 Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100-74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), jud. harghita (proiectare și execuție)” Direcția Generală Tehnică
123 Modernizare sistem rutier pe DJ123E, Miercurea Ciuc-Păuleni DN12A, km 2+200-7+500, județul Harghita, actualizare proiect Direcția Generală Tehnică
124 Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
125 Modernizare sistem sutier pe DJ135, limita jud. Mureș-Atid, km 45+400-57+500 Direcția Generală Tehnică
126 Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km Direcția Generală Tehnică
127 Reabilitare DJ123C, km 1+856 - 7+000 - ieșire sat Hosasău (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
128 Reabilitare DJ 113B, km 2+600 intrare sat Lăzărești -13+500 intersecție DJ 113A Direcția Generală Tehnică
129 Reabilitare DJ 134 lim. Jud. Mures - Uilac - lim. Jud. Mures, km 18+400-21+240 și km 22+640-24+550 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
130 Servicii de elaborare a Planului urbanistic Zonal - zona Spitalului de Urgență Arhitect Şef
131 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800 - 8+588, lim. Jud. Mureș - satul Crișeni (actualizare proiect, faza DALI) Direcția Generală Tehnică
132 Proiect Tehnic privind continuarea lucrărilor de ,,Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” (necesare finalizării proiectului) Direcția Generală Tehnică
133 Presă hidraulică Spitalul Judeţean de Urgenţă
134 Set scule reparatii auto Spitalul Judeţean de Urgenţă
135 Elevator auto Spitalul Judeţean de Urgenţă
136 Compresor aer profesional Spitalul Judeţean de Urgenţă
137 Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor corp spital Vlăhița Spitalul Judeţean de Urgenţă
138 Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor pentru clădirile situate pe str. N.Bălcescu nr 1 Spitalul Judeţean de Urgenţă
139 Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor, pentru clădirea spitalului situată pe str. Szász Endre Spitalul Judeţean de Urgenţă
140 Sistem de detectare și semnalizare a incendiilor pentru clădirile situate pe str. Dr Dénes László nr. 2 Spitalul Judeţean de Urgenţă
141 Aparat de oxigen Spitalul Judeţean de Urgenţă
142 Set instrumente Spitalul Judeţean de Urgenţă
143 Cauter mono și bipolar Spitalul Judeţean de Urgenţă
144 Aparat rontgen mobil digital Spitalul Judeţean de Urgenţă
145 Incubator pentru nou-născuți Spitalul Judeţean de Urgenţă
146 Lampă de fototerapie Spitalul Judeţean de Urgenţă
147 Injectomat pediatrie Spitalul Judeţean de Urgenţă
148 Pătuț încălzit nou-născuți/Masă radiantă resuscitare Spitalul Judeţean de Urgenţă
149 Targă transport pacient Spitalul Judeţean de Urgenţă
150 Set instrumentar ortopdie-traumatologie Spitalul Judeţean de Urgenţă
151 Sistem de instrumente pentru alezaj centromedular Spitalul Judeţean de Urgenţă
152 Lampă frontală Spitalul Judeţean de Urgenţă
153 Timpanometru Spitalul Judeţean de Urgenţă
154 Masă de operație Spitalul Judeţean de Urgenţă
155 Lampă de operație Spitalul Judeţean de Urgenţă
156 Trusă bronhoscopie Spitalul Judeţean de Urgenţă
157 Trusă pentru endoscopia sinusului maxilar Spitalul Judeţean de Urgenţă
158 Microscop operator Spitalul Judeţean de Urgenţă
159 Trusă de microchirurgie laringiană Spitalul Judeţean de Urgenţă
160 Accesoriu - Sistem de videomonitorizare pentru microscopul din dotare Spitalul Judeţean de Urgenţă
161 Aparat de sterilizare Spitalul Judeţean de Urgenţă
162 Biometru Spitalul Judeţean de Urgenţă
163 Trusă histerectomie abdominală Spitalul Judeţean de Urgenţă
164 Retractor chirurgical Spitalul Judeţean de Urgenţă
165 “Modernizare drum județean DJ 132A, Mărtiniș - Merești, km 0+000-6+135” (asistență tehnică din partea proiectantului) Direcția Generală Tehnică
166 Pod peste râul Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, comuna Porumbenii Mari Direcția Generală Tehnică
167 Sistem de videomonitorizare Spitalul Judeţean de Urgenţă
168 Achiziționare de stabilizator tensiune trifazic UPS 10 KVA. Direcția Generală Patrimoniu
169 Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093 (proiectare) Direcția Generală Tehnică
170 Spirometru Spitalul Judeţean de Urgenţă
171 „Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km” (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
172 Trusă de videoendoscopie Spitalul Judeţean de Urgenţă
173 Lucrări necesare eliminării efectelor inundantiei pe DJ 131, la Km 70+050-70+150, proiectare fază DALI Direcția Generală Tehnică
174 Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic-Cristuru Secuiesc, Km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+020 – 12+631” (actualizare si completare PT) Direcția Generală Tehnică
175 Electrocauter cu plasma argon Spitalul Judeţean de Urgenţă
176 "Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500“ (inclusiv reparația/refacerea a drumului/lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 30 mai – 3 iunie 2016) - elaborare DALI+PT Direcția Generală Tehnică
177 Construire trotuare in comuna Suseni, judetul Harghita Direcția Generală Tehnică
178 Extinderea și modificarea construcției ,,Depozit hârtie” situat în Miercurea Ciuc, str. Leliceni, nr.45 într-o construcție cu destinație de Arhivă" (D.A.L.I.) Direcția Generală Patrimoniu
179 Proiect tehnic pentru obiectivul de investiție: „REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000” Direcția Generală Tehnică
180 Lampă de examinare Spitalul Judeţean de Urgenţă
181 Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650 Direcția Generală Tehnică
182 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+816-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund Direcția Generală Tehnică
183 Trusă de mică chirurgie Spitalul Judeţean de Urgenţă
184 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800-8+588, lim jud. Mureș- satul Crișeni (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
185 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 131 - DJ 133 – DJ 137A” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
186 Schimbarea geamurilor aflate în incinta imobilului Dispensar medical Patinoar, cu geamuri termopane cu tâmplărie din PVC (EXECUȚIE) Direcția Generală Patrimoniu
187 Laptopuri Direcția Generală Patrimoniu
188 Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396 Direcția Generală Tehnică
189 Aparat test de efort covor rulant Spitalul Judeţean de Urgenţă
190 Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor electrice la Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 (proiectare și execuție) Direcția Generală Patrimoniu
191 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 128” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
192 Injectomat Spitalul Judeţean de Urgenţă
193 Construire trotuare lângă drumurile județene din comuna Ditrau Direcția Generală Tehnică
194 Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 Direcția Generală Tehnică
195 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 125” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
196 Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500 Direcția Generală Tehnică
197 Reabilitare DJ 138A, km 0+000-5+250 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
198 Protejarea conductelor de transport gaze naturale Transgaz/Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484”, pe tronsonul km 12+020-12+631 (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
199 Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
200 Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, județul Harghita, km 13+100-21+200 Direcția Generală Tehnică
201 REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000” SMIS 115755 (realizare si montare panouri de informare temporare și permanente) Direcția Generală Tehnică
202 Pod pe drumul județean DJ123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba - Ciceu Direcția Generală Tehnică
203 Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 137 (Odorheiu Secuiesc - Cristuru Secuiesc) prin DN 13C și E60” prin POR 2014-2020 Direcția Generală Tehnică
204 Reabilitare DJ 113B, km 2+600 intrare sat Lăzărești -13+500 intersecție DJ 113A (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
205 Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484” (proiectare și execuție) Direcția Generală Tehnică
206 Sisteme de supraveghere video pe drumurile județene Direcția Generală Patrimoniu
207 „Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500“ (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
208 Elaborare Plan Urbanistic Zonal Ciomatu Mare - Lacul Sf. Ana Județul Harghita Arhitect Şef
209 Achiziționarea unui teren cu o suprafață de 3.500 mp. în vederea construirii unei Şcoli Speciale de Arte şi Meserii „Sfânta Ana” din Miercurea Ciuc” Direcția Generală Patrimoniu
210 Amenajare trotuar in satul Sancrai, comuna Dealu Direcția Generală Tehnică
211 Lucrări de demolare a imobilelor în localitatea Băile Homorod aparținătoare patrimoniului județului Harghita care nu prezintă siguranță în exploatare (proiectare + execuție ) Direcția Generală Patrimoniu
212 Construire trotuar pe lângă drumul județean, în comuna Ciumani, județul Harghita Direcția Generală Tehnică
213 „Modernizare DJ 125A, km 8+900-11+500” (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
214 Pod pe DJ134C, km 15+280, Sâncrai, comuna Dealu, jud. Harghita Direcția Generală Tehnică
215 Telefoane mobile Direcția Generală Patrimoniu
216 Modernizare DJ 126, km 0+000 - 5+650 (elaborare DALI +PT) Direcția Generală Tehnică
217 Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimușu Mic-Cristuru Secuiesc, km 7+518-12+362, sectorul km 8+478-12+362 Direcția Generală Tehnică
218 Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, Județul Harghita, Km 13+100 – 21+200“ (actualizare proiect , faza DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
219 Monitor funcții vitale Spitalul Judeţean de Urgenţă
220 servicii de proiectare pentru „Pod pe DJ 153D km 11+795, Subcetate, comuna Subcetate, judeţul Harghita” Direcția Generală Tehnică
221 Construire locuințe de serviciu pentru medici Direcția Generală Tehnică
222 Pat terapie intensivă Spitalul Judeţean de Urgenţă
223 Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+200-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
224 Turn de laparoscopie Spitalul Judeţean de Urgenţă
225 Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396 (elaborare DALI+PAC+PT) Direcția Generală Tehnică
226 Aparat de dezinfectat aer, suprafețe cu raze UV Spitalul Judeţean de Urgenţă
227 Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
228 „Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500“ (elaborare DALI+PT) Direcția Generală Tehnică
229 Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita UIP SMID Harghita
230 Mașină de spălat și dezinfectat ploști și urinare Spitalul Judeţean de Urgenţă
231 Microtom rotativ Spitalul Judeţean de Urgenţă
232 Procesator automat de țesuturi Spitalul Judeţean de Urgenţă
233 Drenaj și hidroizolație subsol la Baza Salvamont din Harghita-Băi (lucrari de constructie) Serviciul Public Salvamont
234 Doua rucsacuri cu airbag și cu pips Serviciul Public Salvamont
235 Camera foto-video de 360⁰ Serviciul Public Salvamont
236 Realizare foraj de alimentare cu apă la baza Salvamont din Harghita Mădăraș (executare lucrari) Serviciul Public Salvamont
237 Achiziționarea a două refugii montane Serviciul Public Salvamont