Aparat foto si obiectiv

Editura Hargita Nepe

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Aparat foto si obiectiv
Clasificare
Categoria bugetara: 
67.10 Cultură, recreere și religie
Cheltuieli bugetare: 
...03.11. Edituri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Cultura
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Bulevardul Timisoarei nr. 4.
Amplasament: 
Miercurea-Ciuc
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Editura Hargita Népe
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Prin Hotărârea nr. 134/2019 a Consiliului Județean Harghita, a fost aprobată un post de fotograf la Editura Harghita Népe, ocupat începând cu data de 7 august, în urma concursului desfășurat începând cu data de 2019.06.27.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În acest moment Editura nu are în dotare un aparat foto digital și obiectiv cu caracteristici tehnice care să permită realizarea unor fotografii de calitate, in acest moment activitatea desfășurate de fotograf se realizează cu echipamentul proprietate personală al angajatului.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea echipamentelor tehnic și dezvoltarea dotăriilor aferente pe termen lung va permite diversificarea materialelor realizate de fotograf de la simpe fotografii la colaje și reportaje foto, care vor contribui la creșterea publicului cititor atins atât în publicațiile tipărite, cât și pe platformele online folosite de Editură.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea dotarilor tehnice pentru desfasurarea activitatii specifice postului de fotograf
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Judetul Harghita, cititorii publicatiilor Editurii Hargita Nepe
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
13.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
13.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Aparat foto si obiectiv 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu