Aparat de fotografiat cu accesorii

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Aparat de fotografiat cu accesorii
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație publică
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Palatul Administrativ al Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita - Consiliul Județean Harghita, Instituții subordonate
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În vederea documentării evenimentelor la care Consiliul Județean Harghita este organizator sau participant, pentru realizarea materialelor cu scopul vizualizării stadiului lucrărilor la obiectivele de investiții ce se realizează de către Consiliul Județean Harghita sau de instituțiile subordonate, precum și pentru întocmirea documentațiilor la recepționarea obiectivelor de investiții, managementul instituției a solicitat achiziționarea unui aparat de fotografiat cu accesorii, respectiv diferite obiective optice, care se încadrează în categoria de calitate de aparate semi-profesionale.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Aparate de fotografiat cu accesorii, insuficiente sau necorespunzătoare calitativ pentru realizarea materialelor informative vizuale.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Mijloace și echipamente de lucru adecvate și necesare pentru desfășurarea activității Consiliului Județean Harghita, precum și a instituțiilor subordonate.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea mijloacelor și echipamentelor de lucru adecvate și necesare pentru desfășurarea activității Consiliului Județean Harghita.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Județul Harghita - Consiliului Județean Harghita. Instituții subordonate
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
49.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
49.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Aparat de fotografiat cu accesorii 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu