Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Rurală a Județului Hargita pe perioada 2010-2020, axată pe dezvoltarea sectorului agrar

Direcția Management și relații internaționale

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Rurală a Județului Hargita pe perioada 2010-2020, axată pe dezvoltarea sectorului agrar
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Dezvoltare socio-economica
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
P-ta Libertatii nr. 5.
Amplasament: 
Nu este cazul
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita, locuitorii judetului Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Strategia de Dezvoltare Rurală a Județului Hargita pe perioada 2010-2020, axată pe dezvoltarea sectorului agrar, adoptat prin Hotărârea nr. 317/2010 a Consiliului Județean Harghita expiră la data 31 decembrie 2020, iar pe data de 1 ianuarie 2021 intră în vigoare noua perioadă de programare al Uniunii Europene pentru anii 2021-2027, se impune actualizarea Strategia de Dezvoltare Rurală a Județului Hargita pe perioada 2010-2020, axată pe dezvoltarea sectorului agrar.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Nu este cazul.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Creșterea potențialului de absorbție al localităților din județul Harghita, creșterea eficienței programelor locale de dezvoltare Strategiile de dezvoltare formulate și adoptate la nivel județean se vor regăsi și vor fi complementare cu strategiile de dezvoltare locală sau micro-regională ale unităților administrative locale din județ, în special la nivelul comunelor și orașelor mici. În acest sens se vor dezvolta proiecte pilot de dezvoltare rurală în colaborarea cu consiliile locale. Definirea sectoarelor cheie de dezvoltare din agricultură, stabilirea ratingurilor prioritare prin cuantificarea obiectivelor de dezvoltare pe zone, respectiv prin identificarea problemelor și formularea de propuneri pentru eliminarea acestora; Analiza de surse preconizate, fonduri alocate pentru obiectivele declarate prin estimarea resurselor proprii și a nevoilor de finanțare; Corelarea proiectelor de dezvoltare locală cu programele de dezvoltare județene și consolidarea efectelor sinergice ale proiectelor de dezvoltare; Identificarea investițiilor prioritare pentru dezvoltarea agriculturii, protecția mediului și valorificarea biodiversității naturale.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Strategia de Dezvoltare Rurală a Județului Hargita pe perioada 2010-2020, axată pe dezvoltarea sectorului agrar
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Hotărârea nr. 317/2010 a Consiliului Județean Harghita Orientările Politicii Agrare Comune și principiile enunțate prin Declarația Cork 2.0 din anul 2016, adoptat cu prilejul Conferinței europene privind dezvoltarea rurală de la Cork
Obiectivele proiectului: 
Existenţa unei baze strategice în care sunt incluse acele obiective, priorităţi şi măsuri, respectiv corelate cu acestea un portofoliu de proiecte care se doresc a fi implementate comunităților rurale din județul Harghita, iar acest proiecte trebuie să fie corelate din punctul de vedere al eficienței la capacitatea de auto-susținere financiară a comunelor și populația deservită, identificând acele proiecte care trebuie dezvoltate prin colaborarea mai multor localități rurale.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Judeţul Harghita, locuitorii judeţului Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
158.15 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
158.15 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Rurală a Județului Hargita pe perioada 2010-2020, axată pe dezvoltarea sectorului agrar 158.15 158.15 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu