Computere portabile

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Computere portabile
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Sediul Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
- În vederea asigurării echipamentelor IT portabile pentru personalul din cadrul instituției care efectuează frecvent deplasări și/sau desfășoară activități în afara biroului (de ex. lucru în teren, participă la diferite evenimente, conferințe, etc.);
Deficiențe majore ale situației actuale: 
- Uzura fizică și morală a unor echipamente IT portabile existente; - Echipamente IT portabile insuficiente;
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Mijloace și echipamente de lucru adecvate pentru lucru atât în birou, cât și în afara biroului.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea mijloacelor și echipamentelor de lucru adecvate.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Aparatul propriu al Consiliului Județean Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
125.00 mii lei
Denumirea investitiei
Computere portabile
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu