,,Modernizare/Construire și dotare de noi baze de salvamont în județul Harghita-Borsec, cod SMIS 118832 (realizare și montare panou temporar și placă permanentă))

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

,,Modernizare/Construire și dotare de noi baze de salvamont în județul Harghita-Borsec, cod SMIS 118832 (realizare și montare panou temporar și placă permanentă))
Clasificare
Categoria bugetara: 
87.02 Alte acțiuni economice
Cheltuieli bugetare: 
...04. turism
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
b) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 58)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
turism -salvare montană
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Borsec - Borszék
Adresa: 
str. Carpați F.N. Orașul Borsec, județul Harghita
Amplasament: 
str. Carpați F.N. Orașul Borsec, județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Partener nr. 1 -Lider de proiect U.A.T. județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, Partener nr. 2 - Orașul Borsec
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hot. CJHR nr. 216/2018; Hot. CJHR nr. 260/2017
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
3.50 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
3.50 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
,,Modernizare/Construire și dotare de noi baze de salvamont în județul Harghita-Borsec, cod SMIS 118832 (realizare și montare panou temporar și placă permanentă)) 5.50 3.50 0.00 0.00 2.00
Durata
Durata estimată (luni): 
36 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da