,,Modernizare/Construire și dotare de noi baze de Salvamont în județul Harghita - Băile Tușnad,, Cod SMIS 119039 (PT+DTAC)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

,,Modernizare/Construire și dotare de noi baze de Salvamont în județul Harghita - Băile Tușnad,, Cod SMIS 119039 (PT+DTAC)
Clasificare
Categoria bugetara: 
87.02 Alte acțiuni economice
Cheltuieli bugetare: 
...04. turism
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
subcapitol 58
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
turism - salvare montană
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Băile Tușnad - Tusnádfürdő
Adresa: 
str. Ciucaș, Orașul Băile Tușnad, județul Harghita
Amplasament: 
Str. Ciucaș, Orașul Băile Tușnad, județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Partener nr. 1 - Lider de proiect U.A.T. județul Harghita, Partener nr. 2 - Orașul Băile Tușnad
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hot. CJHR nr. 204/2018; Hot. CJHR nr. 259/2017
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
44.38 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
44.38 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
,,Modernizare/Construire și dotare de noi baze de Salvamont în județul Harghita - Băile Tușnad,, Cod SMIS 119039 (PT+DTAC) 55.01 44.38 0.00 0.00 10.63
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da