Aparat de fotografiat cu accesorii

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Aparat de fotografiat cu accesorii
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație publică
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății, nr. 5
Amplasament: 
Palatul administrativ al Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita - Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru documentarea evenimentelor organizate de Consiliul Județean sau la care participă reprezentanți ai instituției, în vedrea realizării unor materiale foto și video cu ocazia deplasărilor pe teritoriul județului pentru verificarea stadiului lucrărilor, precum și recepția obiectivelor de investiții, dar și documentarea întâlnirilor de lucru și a ședințelor Direcția generală tehnică a solicitat achiziționarea unui aparat de fotografiat performant cu accesorii.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Aparate de fotografiat necorespunzătoare din punct de vedere calitativ
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Dotări corespunzătoare pentru realizarea unor materiale foto și video de o calitate corespunzătoare.
Obiectivele proiectului: 
Informarea publicului cu privire la investițiile efectuate în județul Harghita.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Consiliul Județean Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
16.50 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
16.50 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Aparat de fotografiat cu accesorii 16.50 16.50 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu