Centrală termică cu proiectare și instalare la Sediul Centrului de Plasament nr. 2 Miercurea-Ciuc

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Centrală termică cu proiectare și instalare la Sediul Centrului de Plasament nr. 2 Miercurea-Ciuc
Clasificare
Categoria bugetara: 
68.02 Asigurări și asistență socială
Cheltuieli bugetare: 
...06 asistență socială pentru familie și copii
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Asistență Socială
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Cântar, bl. 5, ap. 20.
Amplasament: 
Bloc de locuit situat în str. Cântar, bl. 5, ap. 20, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
în imobilul situat în Miercurea-Ciuc, strada Cântar, nr. 5, în care, la apartamentul nr. 20, se află sediul Centrului de Plasament nr. 2 Miercurea-Ciuc, din cele 20 de locuințe, 19 au fost debranșate de la rețeaua centrală de furnizare a încălzirii și a apei calde, costurile de întreținere pe perioada de iarnă sunt foarte mari, astfel se impune, pentru eficientizarea cheltuielilor, debranșarea de la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic și instalarea unei centrale termice de apartament.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Pierderile de pe rețeaua învechită sunt incluse în costurile de întreținere, fiind permanent probleme cu apa caldă și cu încălzirea
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea unui minim confort termic angajaților care lucrează în acest imobil, cu costuri rezonabile.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea unui minim confort termic angajaților care lucrează în acest imobil, cu costuri rezonabile.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Angajații Centrului de Plasament nr. 2 Miercurea-Ciuc
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
10.90 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
10.90 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Centrală termică cu proiectare și instalare la Sediul Centrului de Plasament nr. 2 Miercurea-Ciuc 10.90 10.90 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu