Amenajare trotuar in satul Sancrai, comuna Dealu

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Amenajare trotuar in satul Sancrai, comuna Dealu
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
a) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Sâncrai - Székelyszentkirály
Adresa: 
sat Sancrai, comuna Dealu
Amplasament: 
intravilanul localitatii Sancrai, langa DJ 134A, partea stanga
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
UAT judetul Harghita in asociere cu comuna Dealu
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
hotarare CJH aprobare SF: 81/2018, hotarare CJH aprobare contract de asociere: 103/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
736.00 mii lei
Denumirea investitiei
Amenajare trotuar in satul Sancrai, comuna Dealu
Durata
Durata estimată (luni): 
5 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da