Amenajare trotuar in satul Sancrai, comuna Dealu

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Amenajare trotuar in satul Sancrai, comuna Dealu
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
a) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Sâncrai - Székelyszentkirály
Adresa: 
sat Sancrai, comuna Dealu
Amplasament: 
intravilanul localitatii Sancrai, langa DJ 134A, partea stanga
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
UAT judetul Harghita in asociere cu comuna Dealu
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
hotarare CJH aprobare SF: 81/2018, hotarare CJH aprobare contract de asociere: 103/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
336.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
336.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Amenajare trotuar in satul Sancrai, comuna Dealu 1266.00 336.00 0.00 0.00 930.00
Durata
Durata estimată (luni): 
5 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da