,,Modernizare/Construire și dotare de noi baze de salvamont în județul Harghita-Băile Tușnad,, Cod SMIS 11903 (studii de cercetare, filme de promovare)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

,,Modernizare/Construire și dotare de noi baze de salvamont în județul Harghita-Băile Tușnad,, Cod SMIS 11903 (studii de cercetare, filme de promovare)
Clasificare
Categoria bugetara: 
87.02 Alte acțiuni economice
Cheltuieli bugetare: 
...04. turism
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
Alte active fixe: 
Subcapitolul 58
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
turism - salvare montană
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Băile Tușnad - Tusnádfürdő
Adresa: 
Str. Ciucaș, Băile Tușnad, Jud Harghita
Amplasament: 
Str. Ciucaș, Orașul Băile Tușnad, Jud. Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Partener nr. 1 - Lider de proiect:U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, Partener nr. 2 - Orașul Băile Tușnad
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hot. CJHR nr. 204/2018; Hot. CJHR nr. 259/2017
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
20.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
20.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
,,Modernizare/Construire și dotare de noi baze de salvamont în județul Harghita-Băile Tușnad,, Cod SMIS 11903 (studii de cercetare, filme de promovare) 67.50 20.00 0.00 0.00 47.50
Durata
Durata estimată (luni): 
36 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da