Centrală termică la CP Ocland

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Centrală termică la CP Ocland
Clasificare
Categoria bugetara: 
68.02 Asigurări și asistență socială
Cheltuieli bugetare: 
...06 asistență socială pentru familie și copii
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Social
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ocland - Oklánd
Adresa: 
Ocland, str. Principală, nr. 222
Amplasament: 
Comuna Ocland, str. Principală, nr. 222
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Centrala termică principală, care asigură necesarul de încălzire și apă caldă, trebuie înlocuită
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Centrala termică existentă este veche, a fost reparată anual de 4-5 ori, iar acum s-a defectat total, astfel încât nu se mai poate asigura încălzirea și apa caldă pentru copiii din centru
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea confortului, încălzirii și a apei calde pentru beneficiarii și angajații Centrului de Plasament Ocland.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea încălzirii și a apei calde în centrul de plasament
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Beneficiarii și angajații din Centrul de Plasament Ocland
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
25.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
25.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Centrală termică la CP Ocland 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu