ACHIZIȚIE FREZĂ ZĂPADĂ PENTRU TRACTOR

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

ACHIZIȚIE FREZĂ ZĂPADĂ PENTRU TRACTOR
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Unitatea administrativ-teritorială Județul Harghita, în calitate de administrator al drumurilor județene din județul Harghita are obligația de a asigura condiții optime de transport pe drumurile județene. intervenind de fiecare dată înlăturarea obstacolelor provenite din calamități naturale sau accidentale si restabilirea circulației. Pentru diferite intervenții pe drumurile județene în timpul iernii, Serviciul de administrarea drumurilor județene, siguranța circulației și disciplina în construcții din cadrul Direcției generale tehnice a Consiliului Județean Harghita, a solicitat achiziția unei freze de zăpadă pentru tractorul nostru. Freza de zăpadă pentru tractor are o suflantă laterală prin care se elimină zăpada de pe drumuri prin ejecție. Acesta este un utilaj cu prindere in trei puncte atașabil pe tractor și acționat prin cardan de la priza de putere a tractorului.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Consiliul Județean Harghita nu are în dotare un asemenea utilaj.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Achiziția va asigura îmbunătățirea condițiilor de trafic și creșterea siguranței în traficul rutier pe timp de iarnă pe drumurile județene din județul Harghita.
Obiectivele proiectului: 
Obiectivul principal al investiției este, îmbunătățirea condițiilor de trafic, creşterea siguranței în traficul rutier pe timp de iarnă.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Utilaj ce va deservi tot teritoriul administrativ al județului Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
47.50 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
47.50 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
ACHIZIȚIE FREZĂ ZĂPADĂ PENTRU TRACTOR 47.50 47.50 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu