Cântar platformă

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Cântar platformă
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ - DEPOZITUL DE PELEȚI
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHEȘ, NR.342, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ - DEPOZIT PELEȚI
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Cântarul platformă este necesar pentru: - verificarea greutății sacilor de peleți, de 1250 kg; - cântărirea cartofilor vrac/sac
Deficiențe majore ale situației actuale: 
La această data nu avem un cântar disponibil, special, pentru verificarea greutății sacilor de peleți.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
termen mediu
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Verificarea exactității cantităților livrate de peleți, de către furnizor.
Obiectivele proiectului: 
Verificarea cantităților de peleți livrați la saci.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
VENITURI PROPRII- FOND DE DEZVOLTARE SPITAL
Suma aprobată pt anul în curs: 
5.60 mii lei
Denumirea investitiei
Cântar platformă
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu