Construire trotuar langa DJ 123D in comuna Sancraieni, judetul Harghita

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Construire trotuar langa DJ 123D in comuna Sancraieni, judetul Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.08 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
a) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Adresa: 
comuna Sancraieni, sat Sancraieni, str. Köves
Amplasament: 
intravilanul comunei Sancraieni,sat Sancraieni,dealungul DJ 123D, str. Köves
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
UAT judetul Harghita in asociere cu UAT comuna Sancraieni
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
158/23.07.2019
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
150.00 mii lei
Denumirea investitiei
Construire trotuar langa DJ 123D in comuna Sancraieni, judetul Harghita
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da