privind necesitatea și oportunitatea includerii investitiei ,Elaborare Plan Urbanistic Zonal Munții Harghita în Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2019

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea includerii investitiei ,Elaborare Plan Urbanistic Zonal Munții Harghita în Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2019
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Turism - Mediu
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății nr 5
Amplasament: 
Zona Munții Harghitei
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Elaborarea planului urbanistic zonal este necesară pentru stabilirea clară a condițiilor de dezvoltare a zonei din punct de vedere turistic
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În lipsa acestui plan nu se pot efectua dezvoltări de inprastructură turistică în zonă.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Crearea cadrului legal pentru dezvoltarea turismului în zona Munții Harghitei.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Contract nr 7922/20.04.2012
Obiectivele proiectului: 
Elaborare și aprobare PUZ
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Zona Munții Harghitei
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
17.99 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
17.99 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
privind necesitatea și oportunitatea includerii investitiei ,Elaborare Plan Urbanistic Zonal Munții Harghita în Lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget pe anul 2019 17.99 17.99 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu