Container

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Container
Clasificare
Categoria bugetara: 
68.02 Asigurări și asistență socială
Cheltuieli bugetare: 
...04 asistență acordată persoanelor în vârstă
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
a) achiziţii de imobile
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Asistență socială
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Frumoasa - Csíkszépvíz
Adresa: 
Str. Bisericii, nr. 268/B
Amplasament: 
Com Frumoasa, str. Bisericii, nr. 268/B, jud. Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Spațiile de depozitare din incinta Centrului de îngrijire și Asistență Frumoasa nu asigură în mod suficient nevoia de spații, astfel că, până în urmă cu aproximativ un an, erau utilizate spații închiriate în localitate. Prin achiziția și amplasarea în curtea imobilului a unui container amenajat cu rafturi, se poate asigura un nou spațiu, în vederea depozitării bunurilor
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Spațiile de depozitare din incinta Centrului de îngrijire și Asistență Frumoasa nu sunt suficiente
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea spațiilor de depozitare
DOCUMENTE ŞI POZE
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea spațiilor de depozitare corespunzătoare
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Beneficiarii din CIA Frumoasa
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
15.30 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
15.30 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Container 15.30 15.30 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu