"Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții "Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484” (proiectare și execuție)"

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

"Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții "Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484” (proiectare și execuție)"
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Protejarea conductelor de transport gaze naturale - Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Săcel - Románandrásfalva
Şoimuşu Mic - Kissolymos
Adresa: 
Județul Harghita, DJ 134A, Șoimușu Mic - Cristuru Secuiesc, Sectorul de drum km 7+518 - 15+484
Amplasament: 
drumul județean DJ 134A, Șoimușu Mic - Cristuru Secuiesc, sectorul de drum km 7+518 - 15+484, conductele de transport gaze naturale situate la pozițiile km 9+680 și km 13+090
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
- Drumul județean în cauză este subtraversat de o conductă de transport gaze naturale, care necesită lucrări de protejare. - Consiliul Județean Harghita pentru finalizarea lucrărilor de execuție pe acest tronson este obligat să efectueze lucrările de protejare a acestor conducte de gaz - Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Consiliul Judeţean Harghita are încheiate contracte de achiziţii publice pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiție ”Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, Şoimoşu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484” între sectoarele de drum km 8+478 – 12+362, precum și între km 12+631 – 15+484. După începerea lucrărilor, SC SNTGN Transgaz SA a sesizat existența a 8 subtraversări, iar între timp și SC SNGN Romgaz SA ne-a comunicat existența a 4 conducte de transport gaze naturale, care necesită lucrări de protejare. Prin Minuta nr. 8286 din data de 13.04.2018, cu ocazia participării reprezentanților SNGN Romgaz și Consiliului Județean Harghita, s-a impus ca cele 2 conducte de gaze fără tub de protecție la pozițiile km 9+680, respectiv la km 13+090, în mod obligatoriu trebuie să fie protejate.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Astfel, pentru continuarea și finalizarea lucrăriilor de modernizare a sistemului rutier pe DJ 134A, la obiectivul de investiție între sectoarele de drum mai sus precizate, în mare măsură depinde şi de achiziţionarea serviciului de proiectare tehnică și a lucrărilor de protejare a conductelor de transport gaze naturale Romgaz, care intersectează drumul judeţean. Acest drum, de altfel prezintă un acces mai ușor a comunelor aflate în aceaste zone dinspre Cristuru Secuiesc.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 115/2013 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii privind obiectivul de investiţii „Modernizare drumului judeţean DJ 134A, Şoimoşu Mic - Cristuru Secuiesc, km 7+500-16+000“.
Obiectivele proiectului: 
Protejarea conductelor de transport gaze naturale este indispensabilă, deoarece în cazul avarierii/deteriorării conductei în timpul efectuării lucrărilor de modernizare, Consiliul Județean Harghita va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii comunelor din zonele de împrejur, mai ales locuitorii din Șoimușu Mic, Șomușu Mare, Săcel, etc.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
315.00 mii lei
Denumirea investitiei
"Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții "Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484” (proiectare și execuție)"
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu