"Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții "Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484” (proiectare și execuție)"

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

"Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții "Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484” (proiectare și execuție)"
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Protejarea conductelor de transport gaze naturale - Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Săcel - Románandrásfalva
Şoimuşu Mic - Kissolymos
Adresa: 
Județul Harghita, DJ 134A, Șoimușu Mic - Cristuru Secuiesc, Sectorul de drum km 7+518 - 15+484
Amplasament: 
drumul județean DJ 134A, Șoimușu Mic - Cristuru Secuiesc, sectorul de drum km 7+518 - 15+484, conductele de transport gaze naturale situate la pozițiile km 9+680 și km 13+090
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
- Drumul județean în cauză este subtraversat de o conductă de transport gaze naturale, care necesită lucrări de protejare. - Consiliul Județean Harghita pentru finalizarea lucrărilor de execuție pe acest tronson este obligat să efectueze lucrările de protejare a acestor conducte de gaz - Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Consiliul Judeţean Harghita are încheiate contracte de achiziţii publice pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiție ”Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, Şoimoşu Mic – Cristuru Secuiesc, km 7+518 – 15+484” între sectoarele de drum km 8+478 – 12+362, precum și între km 12+631 – 15+484. După începerea lucrărilor, SC SNTGN Transgaz SA a sesizat existența a 8 subtraversări, iar între timp și SC SNGN Romgaz SA ne-a comunicat existența a 4 conducte de transport gaze naturale, care necesită lucrări de protejare. Prin Minuta nr. 8286 din data de 13.04.2018, cu ocazia participării reprezentanților SNGN Romgaz și Consiliului Județean Harghita, s-a impus ca cele 2 conducte de gaze fără tub de protecție la pozițiile km 9+680, respectiv la km 13+090, în mod obligatoriu trebuie să fie protejate.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Astfel, pentru continuarea și finalizarea lucrăriilor de modernizare a sistemului rutier pe DJ 134A, la obiectivul de investiție între sectoarele de drum mai sus precizate, în mare măsură depinde şi de achiziţionarea serviciului de proiectare tehnică și a lucrărilor de protejare a conductelor de transport gaze naturale Romgaz, care intersectează drumul judeţean. Acest drum, de altfel prezintă un acces mai ușor a comunelor aflate în aceaste zone dinspre Cristuru Secuiesc.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 115/2013 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii privind obiectivul de investiţii „Modernizare drumului judeţean DJ 134A, Şoimoşu Mic - Cristuru Secuiesc, km 7+500-16+000“.
Obiectivele proiectului: 
Protejarea conductelor de transport gaze naturale este indispensabilă, deoarece în cazul avarierii/deteriorării conductei în timpul efectuării lucrărilor de modernizare, Consiliul Județean Harghita va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii comunelor din zonele de împrejur, mai ales locuitorii din Șoimușu Mic, Șomușu Mare, Săcel, etc.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
315.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
315.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
"Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții "Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484” (proiectare și execuție)" 315.00 315.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu