Achiziționarea unui program de registratură

Directia Resurse umane si comunicare

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Achiziționarea unui program de registratură
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
Alte active fixe: 
Subcapitolul 71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața libertății nr.5
Amplasament: 
Sediul Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita – Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Achiziționarea unui software de registratură pentru Consiliului Județean Harghita compatibil cu celelalte sisteme implementate de instituție (modul de contabilitate, modul de gestionare, modul management, modul task etc.). Consiliul Județean Harghita, la fel ca orice alt consiliu județean, anual trebuie să introducă mii de documente într-un sistem de registratură, esențial pentru funcționarea instituției. Funcționarea corectă a sistemului de registratură este importantă pentru ca instituția să funcționeze rapid și eficient.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Momentan Consiliului Județean Harghita folosește un sistem implementat printr-un proiect de e-guvernare, un sistem care nu a fost configurat pentru volume mari de înregistrări și baza de date al programului curent nu este optimizat, în consecință funcționează foarte lent, și nu comunică cu noile sisteme implementate ulterior (modulul management, task, investiții, etc.).
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Funcționarea optimă și rapidă a programului de registratură va fi benefic atât angajaților cât și cetățenilor, pentru că va ușura procesul de înregistrare și astfel se va economisi timp și energie. Totodată funcționarea optimă a programului este necesar deoarece consiliul județean înregistrează foarte multe documente zilnic (circa 120-150 de înregistrări zilnic).
Obiectivele proiectului: 
Achiziționarea unui software de registratură pentru Consiliului Județean Harghita compatibil cu celelalte sisteme implementate de instituție (modul de contabilitate, modul de gestionare, modul management, modul task etc.).
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Aparatul propriu al Consiliului Județean Harghita, cetățeni, instituții, societăți comerciale și organizații non-guvernamentale
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
150.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
150.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Achiziționarea unui program de registratură 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu