Concentratoare de oxigen

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Concentratoare de oxigen
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș- spațiu de spitalizaret
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
loc.Tulgheș, nr.342, jud.Harghita
Amplasament: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș -spațiu de spitalizare
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Pacienții Spitalului de Psihiatrie Tulgheș
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Concentratorul de oxigen este cel mai popular sistem de livrare a oxigenului. Constă într-un aparat de mărimea unui bagaj pe roți, ce conține un compresor care trage aer din cameră și-l trece printr-un sistem de filtre de zeolit. Acesta reține azotul din aer, și produce un aer cu o proporție de cca 95% oxigen. Concentratorul funcționează cu curent electric și se întreține foarte simplu; filtrele de zeolit nu trebuie schimbate pe durata de funcționare a aparatului, care este de obicei de ani de zile. Este necesară doar curățarea de praf a filtrului de intrare a aerului, și menținerea curată a sistemului de livrare a oxigenului.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
- pentru a ajuta la detectarea batailor neregulate ale inimii (aritmii cardiace) - Concentratorul poate funcționa non-stop; - Produce un zgomot de fond pe care majoritatea pacienților și familiile lor îl consideră acceptabil; - Pe cât posibil, trebuie ferit de praf și, desigur, plasat în apropierea pacientului.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
termen mediu
Obiectivele proiectului: 
Dotarea cu aparatură medicala de performanță pentru obținerea celor mai bune rezultate
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții Spitalului de Psihiatrie Tulgheș
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
7.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
veniturii proprii- fondul de dezvoltare
Suma aprobată pt anul în curs: 
7.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Concentratoare de oxigen 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu