Concentratoare de oxigen

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Concentratoare de oxigen
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș- spațiu de spitalizaret
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
loc.Tulgheș, nr.342, jud.Harghita
Amplasament: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș -spațiu de spitalizare
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Pacienții Spitalului de Psihiatrie Tulgheș
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Concentratorul de oxigen este cel mai popular sistem de livrare a oxigenului. Constă într-un aparat de mărimea unui bagaj pe roți, ce conține un compresor care trage aer din cameră și-l trece printr-un sistem de filtre de zeolit. Acesta reține azotul din aer, și produce un aer cu o proporție de cca 95% oxigen. Concentratorul funcționează cu curent electric și se întreține foarte simplu; filtrele de zeolit nu trebuie schimbate pe durata de funcționare a aparatului, care este de obicei de ani de zile. Este necesară doar curățarea de praf a filtrului de intrare a aerului, și menținerea curată a sistemului de livrare a oxigenului.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
- pentru a ajuta la detectarea batailor neregulate ale inimii (aritmii cardiace) - Concentratorul poate funcționa non-stop; - Produce un zgomot de fond pe care majoritatea pacienților și familiile lor îl consideră acceptabil; - Pe cât posibil, trebuie ferit de praf și, desigur, plasat în apropierea pacientului.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
termen mediu
Obiectivele proiectului: 
Dotarea cu aparatură medicala de performanță pentru obținerea celor mai bune rezultate
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții Spitalului de Psihiatrie Tulgheș
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
veniturii proprii- fondul de dezvoltare
Suma aprobată pt anul în curs: 
7.00 mii lei
Denumirea investitiei
Concentratoare de oxigen
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu