AUTOMAT COLORARE SECTIUNI HISTOLOGICE

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

AUTOMAT COLORARE SECTIUNI HISTOLOGICE
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Dispunem de un automat de colorare veche, uzat, primit prin donatie, care nu este in garantie si care se poate defecta in orice moment. Achizitionarea a unui automat de colorare nou este indispensabil pentru completarea liniei standardizate de procesare a tesuturilor.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
In caz de defectiune sectiunile se coloreaza manual, ceea ce ingreuneaza mult interpretarea acestora la microscop cu elaborarea unor posibile diagnostice gresite (modificarile patologice pot fi supra sau subevaluate datorita coloratiei necorespunzatoare).
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
124.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
124.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
AUTOMAT COLORARE SECTIUNI HISTOLOGICE 124.00 0.00 124.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu