Consolidare sistem rutier pe DJ 127A km 0+000-5+000, limita judet Neamt (DALI+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Consolidare sistem rutier pe DJ 127A km 0+000-5+000, limita judet Neamt (DALI+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Recea - Recefalva
Adresa: 
DJ 127A km 0+000-5+000, pana la limita judet Neamt
Amplasament: 
DJ 127A km 0+000-5+000, pana la limita judet Neamt
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul judetean 127A, pe sectorul km 0+000-5+000 asigura accesul pentru locuitorii localitatii Tulghes, spre orașul Bicazul Ardelean judetul Neamt.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Sistemul rutier nu corespunde clasei tehnice aferente drumurilor judetene in ceea ce priveste structura rutiera, latimile partii carosabile, precum si infrastructura de colectare, dirijare si evacuare a apelor pluviale. Sub influenţa diverselor solicitări şi a factorilor climaterici în timpul exploatării, sistemul rutier s-a degradat considerabil. Creşterea valorilor de trafic pe existentul sistem rutier a condus la accentuarea degradărilor, astfel încât caracteristicile tehnice de exploatare nu mai corespund normelor tehnice în vigoare. Deficienţele acumulate în timp, datorate efectelor fenomenelor meteo, au fost accentuate de efectele traficului şi a fenomenelor de îngheţ-dezgheţ. Deficienţele semnalate trebuie remediate pentru evitarea agravării situaţiilor care ar putea cauza creşterea costurilor de mentenanta si exploatare exponenţial cu degradările, fiind necesare si lucrarile de refacere a sigurantei rutiere.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Sectorul de drum va corespunde categoriei de incadrare a acestuia, prevazute de reglementarile tehnice. Noul sistem rutier va putea prelua nivelul de trafic prognozat pe termen mediu.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, clasa tehnica V, cu parte carosabilă de două benzi de circulație, cu acostamente. Drumul proiectat va respecta traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, cu utilizarea la maxim a zestrei existente a drumului. Se va trata in special modul de colectare a apelor pluviale si evacuarea lor din zona drumului. Se va interveni cu lucrari in fundatia drumului, inclusiv casetare pentru asigurarea latimii minime a zonei carosabile.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii localitatilor limitrofe a judetelor Harghita si Neamt, respectiv turisti si traficul de tranzit spre orasul Borsec.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
10.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
10.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Consolidare sistem rutier pe DJ 127A km 0+000-5+000, limita judet Neamt (DALI+PT) 90.00 10.00 0.00 0.00 80.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da