APARAT DE ANESTEZIE

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

APARAT DE ANESTEZIE
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Aparatura medicală solicitată este indispensabilă în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii medicale. Dotarea cu aparatura medicală solicitată de către unitatea sanitară va avea efecte pozitive atât asupra calităţii actului medical în beneficiul stării de sănătate a populaţiei, cât şi asupra situaţiei financiare prin obţinerea unor indici superiori de complexitate a cazurilor rezolvate.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În momentul de faţă îngrijirea acordată pacienţilor se realizează cu aparatura medicală în mare parte aflată în uz de foarte mult timp, ceea ce măreşte numărul de zile de spitalizare postoperatorie. Necesitatea dotării corespunzătoare este determinată şi de numărul ridicat de intervenţii chirurgicale şi numărul de pacienţi internaţi ce se rulează în timp.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătățirea calității serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
78.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
78.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
APARAT DE ANESTEZIE 78.00 0.00 78.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu