Achiziție generator de curent electric pentru Centrul de Transfuzie Sanguină Harghita

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Achiziție generator de curent electric pentru Centrul de Transfuzie Sanguină Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...50.50 alte instituții și acțiuni sanitare
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, str. Avântului, nr. 1, județul Harghita
Amplasament: 
Centrul de Transfuzie Sanguină Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Centrul de Transfuzie Sanguină Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Centrul de Transfuzie Sanguină Harghita își desfășoară activitate în imobilul situat în Miercurea Ciuc, str. Avântului, nr. 1, județul Harghita, iar acest imobil aparține patrimoniului județului Harghita. În prezent administratorul direct al imobilului este Centrul de Transfuzie Sanguină Harghita. Centrul de Transfuzie Sanguină Harghita este o instituție sanitară care deservește cu sânge și produse sanguine în primul rând spitalele aflate în județul Harghita, spitalele din Târgu Mureș în cazul în care pacienții din județul Harghita sunt internați în aceste spitale și într-o mică măsură și alte spitale din țară. Baza activității instituției este recoltarea, prelucrarea, investigarea și stocarea sângelui și a produselor sanguine. Aceste activități sunt efectuate la intervale de temperaturi (+2 - +6 grade C), la temperaturi de +22 grade C și respectiv la temperaturi de -40 grade C. Pentru menținerea temperaturilor amintite asigurarea continuității curentului electric este esențial având în vedere faptul că în cazul unei pane de curent mai îndelungat întregul stoc de sânge și de produse sanguină poate fi distrus, producând astfel o pagubă materială uriașă și respectiv o pagubă nemăsurabilă constând din imposibilitatea livrării sângelui și a produselor sanguine către spitale și pacienți. Pe de altă parte și Direcția de Sănătate Publică a atras atenția că este obligatoriu instalarea unui generator de curent electric pentru rezolvarea cazurilor în care se produce o pană de curent electric asigurând astfel calitatea stocării sângelui și a produselor sanguine. Având în vedere cele exprimate este oportun, util, necesar și chiar obligatoriu achiziționarea și instalarea unui generator de curent electric în incinta imobilului în care desfășoară activitatea Centrul de Transfuzie Sanguină Harghita.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Lipsa siguranței asigurării funcționării aparatelor electrice folosite de către Centrul de Transfuzie Sanguină Harghita în cazul unei pane de curent.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
La nevoie deservirea cu sânge și cu produse sanguine populația din județul Harghita, prin livrarea acestor produse la spitalele din Miercurea Ciuc, Târgu Mureș și alte spitale din țară.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
La nevoie deservirea cu sânge și cu produse sanguine populația din județul Harghita, prin livrarea acestor produse la spitalele din Miercurea Ciuc, Târgu Mureș și alte spitale din țară.
Obiectivele proiectului: 
Mărirea siguranței deservirii cu sânge și cu produse sanguine populația din județul Harghita, prin livrarea acestor produse la spitalele din Miercurea Ciuc, Târgu Mureș și alte spitale din țară.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
În primul rând populația din județul Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
66.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
66.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Achiziție generator de curent electric pentru Centrul de Transfuzie Sanguină Harghita 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu