Achiziție și montare APARATE AER CONDITIONAT

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Achiziție și montare APARATE AER CONDITIONAT
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Servicii oferite cetățenilor județului Harghita
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc , str. Kossuth Lajos nr. 11-13
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 11-13, județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita, Cetățenii județului Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Instituția Prefectului – Județul Harghita, prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Harghita cu nr. 5859/2019, se arată că la sediul Serviciului Public Comunitar Regim permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Harghita se prezintă zilnic în medie 400 persoane, pentru soluționarea cererilor de susținere a probei teoretice pentru obținerea permisului de conducere, preschimbarea permisului de conducere românesc sau străin, programarea sau reprogramarea la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, înmatricularea sau transcrierea vehiculelor și autorizarea provizorie pentru circulație a vehiculelor. Pentru îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor județului Harghita și asigurarea condițiilor optime, este nevoie de achiziționarea și montarea a trei aparate de aer condiționat, două în sala de așteptare și unu sala de examen, având în vedere numărul mare de persoane care se prezintă zilnic la acest sediu.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În sala de așteptare și sala de examen, având în vedere numărul mare de persoane care se prezintă zilnic la acest sediu, nu sunt condiții optime din lipsa de aparate de aer condiționat..
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor județului Harghita și asigurarea condițiilor optime, la sediul Serviciului Public Comunitar Regim permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Harghita.
Obiectivele proiectului: 
Obiectivul principal al investiției este, îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor județului Harghita și asigurarea condițiilor optime în sediul Serviciului Public Comunitar Regim permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Harghita..
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Cetățenii județului Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
15.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
15.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Achiziție și montare APARATE AER CONDITIONAT 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu