Achiziția unui autovehicul

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Achiziția unui autovehicul
Clasificare
Categoria bugetara: 
67.02 Cultură, recreere și religie
Cheltuieli bugetare: 
...03.02. biblioteci publice județene
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Parcul auto al Bibliotecii Județene Kajoni Janos
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str.Stadion nr.1 bis
Amplasament: 
Miercurea-Ciuc str.Stadion nr.1bis
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
BIBLIOTECA JUDETEANA KAJONI JANOS
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Autovehicolul din parcul auto al Bibliotecii Județene Kajoni Janos a depășit durata normală de funcționare, necesitând cheltuieli mari de întreținere. Autovehicolul a fost pus în funcțiune în anul 2004 și are 221250 km parcurși. Prin urmare propunem înlocuirea acestui autovehicul, prin achiziția unui autovehicule noi.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Cheltuieli mari de intreținere al parcului auto al Bibliotecii Județene Kajoni Janos
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Reducerea cheltuielilor de întreținere a parcului auto al Bibliotecii Județene Kajoni Janos, asigurarea mijloacelor de transport adecvate, cu un grad de poluare redus.
Obiectivele proiectului: 
Reducerea poluării mijloacelor de transport și reducerea cheltuielilor de întreținere a parcului auto .
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personalul Bibliotecii Județene Kajoni Janos și bibliotecile din județ,
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
72.40 mii lei
Denumirea investitiei
Achiziția unui autovehicul
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu