Achiziția unui autovehicul

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Achiziția unui autovehicul
Clasificare
Categoria bugetara: 
67.02 Cultură, recreere și religie
Cheltuieli bugetare: 
...03.02. biblioteci publice județene
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Parcul auto al Bibliotecii Județene Kajoni Janos
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str.Stadion nr.1 bis
Amplasament: 
Miercurea-Ciuc str.Stadion nr.1bis
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
BIBLIOTECA JUDETEANA KAJONI JANOS
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Autovehicolul din parcul auto al Bibliotecii Județene Kajoni Janos a depășit durata normală de funcționare, necesitând cheltuieli mari de întreținere. Autovehicolul a fost pus în funcțiune în anul 2004 și are 221250 km parcurși. Prin urmare propunem înlocuirea acestui autovehicul, prin achiziția unui autovehicule noi.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Cheltuieli mari de intreținere al parcului auto al Bibliotecii Județene Kajoni Janos
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Reducerea cheltuielilor de întreținere a parcului auto al Bibliotecii Județene Kajoni Janos, asigurarea mijloacelor de transport adecvate, cu un grad de poluare redus.
Obiectivele proiectului: 
Reducerea poluării mijloacelor de transport și reducerea cheltuielilor de întreținere a parcului auto .
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personalul Bibliotecii Județene Kajoni Janos și bibliotecile din județ,
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
72.40 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
72.40 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Achiziția unui autovehicul 72.40 72.40 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu