Amenajare trotuare in comuna Zetea

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Amenajare trotuare in comuna Zetea
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
Investiţii în continuare: 
a) Investiţii în continuare – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Zetea - Zetelaka
Adresa: 
sat Zetea
Amplasament: 
intravilanul sat Zetea, langa DJ 138, partea stanga
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
UAT judetul Harghita in asociere cu UAT comuna Zetea
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hot nr 201/2016, Contract 132/28691/28.11.2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
340.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
340.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Amenajare trotuare in comuna Zetea 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu