Construire trotuar langa drumul judetean DJ 126 in comuna Joseni

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Construire trotuar langa drumul judetean DJ 126 in comuna Joseni
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
a) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Joseni - Gyergyóalfalu
Adresa: 
sat Joseni
Amplasament: 
intravilanul comunei Joseni, langa DJ 126, dinspre Ciumani spre centru Joseni
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
UAT judetul Harghita in asociare cu UAT comuna Joseni
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
82/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
69.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
69.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Construire trotuar langa drumul judetean DJ 126 in comuna Joseni 959.00 69.00 0.00 0.00 890.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da