Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, corpul din Ocland nr. 69 (PT+execuție)

Şcoala Specială Ocland

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, corpul din Ocland nr. 69 (PT+execuție)
Clasificare
Categoria bugetara: 
65.02 Învățământ
Cheltuieli bugetare: 
...07.04 învatământ special
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
a) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură educațională
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ocland - Oklánd
Adresa: 
Ocland, nr. 69
Amplasament: 
Ocland, nr. 69
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
153/2017
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
950.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
950.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, corpul din Ocland nr. 69 (PT+execuție) 1526.00 950.00 0.00 0.00 576.00
Durata
Durata estimată (luni): 
15 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da