Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, corpul din Ocland nr. 69 (PT+execuție)

Şcoala Specială Ocland

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, corpul din Ocland nr. 69 (PT+execuție)
Clasificare
Categoria bugetara: 
65.02 Învățământ
Cheltuieli bugetare: 
...07.04 învatământ special
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
a) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură educațională
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ocland - Oklánd
Adresa: 
Ocland, nr. 69
Amplasament: 
Ocland, nr. 69
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
153/2017
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
950.00 mii lei
Denumirea investitiei
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Ocland, corpul din Ocland nr. 69 (PT+execuție)
Durata
Durata estimată (luni): 
15 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da