Achiziționarea, furnizarea și instalarea unei uşi de garaj secţională în Palatul Administrativ al judeţului Harghita

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Achiziționarea, furnizarea și instalarea unei uşi de garaj secţională în Palatul Administrativ al judeţului Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piata Libertatii nr. 5
Amplasament: 
Palatul administrativ al Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Asigurarea accesului mai fluent a autovehiculelor în deplină siguranță precum și îmbunătățirea comfortului termic al spațiului de garare. Se asigură un nivel de confort sporit a utilizatorului, fiabilitate sporită și design modern.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Acces greoaie ale autovehiculelor, pierderi mari de căldură.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Economie de energie termică, aspect mai plăcut, acces mai fluent al autovehiculelor.
Obiectivele proiectului: 
Economie de energie termică, aspect mai plăcut, acces mai fluen al autovehiculelor.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Utilizatorii autovehiculelor care au drept de acces în spatiile garajelor.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
9.50 mii lei
Denumirea investitiei
Achiziționarea, furnizarea și instalarea unei uşi de garaj secţională în Palatul Administrativ al judeţului Harghita
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu