Achiziționarea, furnizarea și instalarea unei uşi de garaj secţională în Palatul Administrativ al judeţului Harghita

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Achiziționarea, furnizarea și instalarea unei uşi de garaj secţională în Palatul Administrativ al judeţului Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piata Libertatii nr. 5
Amplasament: 
Palatul administrativ al Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Asigurarea accesului mai fluent a autovehiculelor în deplină siguranță precum și îmbunătățirea comfortului termic al spațiului de garare. Se asigură un nivel de confort sporit a utilizatorului, fiabilitate sporită și design modern.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Acces greoaie ale autovehiculelor, pierderi mari de căldură.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Economie de energie termică, aspect mai plăcut, acces mai fluent al autovehiculelor.
Obiectivele proiectului: 
Economie de energie termică, aspect mai plăcut, acces mai fluen al autovehiculelor.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Utilizatorii autovehiculelor care au drept de acces în spatiile garajelor.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
9.50 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
9.50 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Achiziționarea, furnizarea și instalarea unei uşi de garaj secţională în Palatul Administrativ al judeţului Harghita 9.50 9.50 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu