Centrale termice la CPF nr. 1 Cristuru Secuiesc

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Centrale termice la CPF nr. 1 Cristuru Secuiesc
Clasificare
Categoria bugetara: 
68.02 Asigurări și asistență socială
Cheltuieli bugetare: 
...06 asistență socială pentru familie și copii
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Social
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Adresa: 
Casele de tip familial
Amplasament: 
Ocland, nr. 133 și Feliceni nr. 71
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Centralele termice existente trebuie înlocuite cu centrale noi, funcționale.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Centralele termice existente au o vechime de 18 ani, s-au defectat și nu mai pot fi reparate.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea de încălzire și apă caldă pentru beneficiarii din casa de tip familial din Ocland, nr. 133 și din casa de tip familial din Feliceni, nr. 71
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea consițiilor normale de confort, încălzire și apă caldă
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Beneficiarii și angajații din casele de tip familial din Ocland, nr. 133 și din Feliceni nr. 71, din cadrul Centrului de Plasament de tip Familial nr. 1 Cristuru Secuiesc
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
12.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
12.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Centrale termice la CPF nr. 1 Cristuru Secuiesc 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu