Lucrări de remediere aferente obiectivului Reabilitare DJ 132 (elaborare PAC+PTE)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Lucrări de remediere aferente obiectivului Reabilitare DJ 132 (elaborare PAC+PTE)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Alte localităţi - Más települések
Adresa: 
limita jud Brașov - Vlăhița
Amplasament: 
DJ 132 limita jud. Brașov - Vlăhița
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În baza proiectului de Reabilitare DJ 132 a fost încheiat contractul de lucrări nr. 2911/2009. Lucrările contractate nu au fost finalizate și contractul a fost reziliat pe 14.06.2012. Pentru finalizarea lucrărilor neexecutate din proiectul inițial, pe baza unui extras din proiectul inițial (fără reproiectări și fără introducerea de obiecte noi) a fost încheiat contractul de lucrări nr. 364/2015. După finalizarea tuturor lucrărilor proiectate și autorizate, obiectivul Reabilitare DJ 132 a fost recepționat la terminarea lucrărilor conform PV recepție . Pentru determinarea lucrărilor ce trebuie remediate, în perioada de garanție, care nu se datorează uzurii normale din exploatare, au fost întocmite expertize tehnice de poduri și drum. Deoarece antreprenorul VE-MU-SE nu a efectuat remedierile stabilite în expertize, este necesar, în vedere atribuirii unui contract de lucrări, întocmirea unui proiect de execuție a remedierilor în perioada de garanție.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
nu sunt asigurate condițiile de viabilitate a drumului și cerințele fundamentale din domeniul calității în construcții
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Se va asigura realizarea cerințelor esențiale pe toată durata de existență a construcției
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
infrastructura de transport
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
Obiectivele proiectului: 
remedierea viciilor apărute în perioada de garanție
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Participanții la trafic
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
42.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
42.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Lucrări de remediere aferente obiectivului Reabilitare DJ 132 (elaborare PAC+PTE) 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu