„Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

„Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
Investiţii în continuare: 
b) Investiţii în continuare – Construcții (subcapitolul 58)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Suseni - Gyergyóújfalu
Adresa: 
DJ126
Amplasament: 
DJ 126, Voșlobeni-Suseni
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
174/2018
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
1 291.00 mii lei
Denumirea investitiei
„Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu