Cafetieră profesională

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Cafetieră profesională
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale (subcapitolul 71.01.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație publică
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, județul Harghita
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, județul Harghita.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Participanții la evenimentele (ședințe, consultări publice, etc.) organizate de Consiliul Judeţean Harghita.
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Consiliul Judeţean Harghita organizează multe evenimente (ședințe, consultări publice, etc.) la care participă multe persoane. Servirea cu cafea a participanților la aceste evenimente, preparată cu espresoare de cafea de capacitate mică existente este anevoioasă și greoaie. Pentru îmbunătățirea acestui serviciu și o servire mai eficientă este nevoie de achiziția a unei cafetiere profesională de capacitate mare. Aparatul vechi este uzat și s-a stricat.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Consiliul Judeţean Harghita organizează multe evenimente (ședințe, consultări publice, etc.) la care participă multe persoane. Servirea cu cafea a participanților la aceste evenimente, preparată cu espresoare de cafea de capacitate mică existente este anevoioasă și greoaie. Pentru îmbunătățirea acestui serviciu și o servire mai eficientă este nevoie de achiziția a unei automate cafea profesională de capacitate mare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătățirea și ușurarea activității angajaților care se ocupă cu organizarea evenimentelor
Obiectivele proiectului: 
Îmbunătățirea și ușurarea activității angajaților care se ocupă cu organizarea evenimentelor.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Participanții la evenimentele (ședințe, consultări publice, etc.) organizate de Consiliul Judeţean Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
22.00 mii lei
Denumirea investitiei
Cafetieră profesională
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu