Cafetieră profesională

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Cafetieră profesională
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație publică
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, județul Harghita
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, județul Harghita.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Participanții la evenimentele (ședințe, consultări publice, etc.) organizate de Consiliul Judeţean Harghita.
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Consiliul Judeţean Harghita organizează multe evenimente (ședințe, consultări publice, etc.) la care participă multe persoane. Servirea cu cafea a participanților la aceste evenimente, preparată cu espresoare de cafea de capacitate mică existente este anevoioasă și greoaie. Pentru îmbunătățirea acestui serviciu și o servire mai eficientă este nevoie de achiziția a unei cafetiere profesională de capacitate mare. Aparatul vechi este uzat și s-a stricat.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Consiliul Judeţean Harghita organizează multe evenimente (ședințe, consultări publice, etc.) la care participă multe persoane. Servirea cu cafea a participanților la aceste evenimente, preparată cu espresoare de cafea de capacitate mică existente este anevoioasă și greoaie. Pentru îmbunătățirea acestui serviciu și o servire mai eficientă este nevoie de achiziția a unei automate cafea profesională de capacitate mare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătățirea și ușurarea activității angajaților care se ocupă cu organizarea evenimentelor
Obiectivele proiectului: 
Îmbunătățirea și ușurarea activității angajaților care se ocupă cu organizarea evenimentelor.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Participanții la evenimentele (ședințe, consultări publice, etc.) organizate de Consiliul Judeţean Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
22.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
22.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Cafetieră profesională 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu