APARAT DE RESUSCITARE CU PIESĂ ÎN T

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

APARAT DE RESUSCITARE CU PIESĂ ÎN T
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În reanimarea nou-născutului la naștere eficiența și siguranța în utilizare a aparatului de resiscitare tip Neopuff este net superior și recomandat de ghidul național față de balon AMbu (gold standard).
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În lipsa aparatului de resuscuitare tip Neopuff, ventilația nou-năcutului se practică prin ventilație pe mască și balon, prin care nu este controlat volumul de aer introdus în inspir, ce poate cauza complicații legate de volutrauma/barotraumă (complicație pulmonară iatrogenă).
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătățirea calității serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
12.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
12.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
APARAT DE RESUSCITARE CU PIESĂ ÎN T 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu