APARAT DE RESUSCITARE CU PIESĂ ÎN T

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

APARAT DE RESUSCITARE CU PIESĂ ÎN T
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În reanimarea nou-născutului la naștere eficiența și siguranța în utilizare a aparatului de resiscitare tip Neopuff este net superior și recomandat de ghidul național față de balon AMbu (gold standard).
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În lipsa aparatului de resuscuitare tip Neopuff, ventilația nou-năcutului se practică prin ventilație pe mască și balon, prin care nu este controlat volumul de aer introdus în inspir, ce poate cauza complicații legate de volutrauma/barotraumă (complicație pulmonară iatrogenă).
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătățirea calității serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
12.00 mii lei
Denumirea investitiei
APARAT DE RESUSCITARE CU PIESĂ ÎN T
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu