Achiziția a trei autovehicule

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Achiziția a trei autovehicule
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Parcul auto al Consiliului Județean Harghita
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, județul Harghita
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, P-Ța Libertății nr. 5, județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Trei autovehicule din parcul auto al Consiliul Județean Harghita au depășit durata normală de funcționare, necesitând cheltuieli mari de întreținere. Autovehiculele au fost puse în funcțiune între anii 2009 – 2012 și au un rulaj între 185.000 – 360.000 km parcurși. Prin urmare propunem înlocuirea acestor autovehicule, prin achiziția a trei autovehicule noi.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Cheltuieli mari de intreținere a parcului auto al Consiliului Județean Harghita.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Reducerea cheltuielilor de întreținere a parcului auto al Consiliului Județean Harghita, asigurarea mijloacelor de transport adecvate, cu un grad de poluare redus.
Obiectivele proiectului: 
Reducerea poluării mijloacelor de transport și reducerea cheltuielilor de întreținere a parcului auto al Consiliului Județean Harghita.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personalul care utilizează parcul auto al Consiliul Județean Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
340.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
340.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Achiziția a trei autovehicule 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu