Complet de două corturi ”Punct medical avansat”

Inspectoratul pentru Situații de Urgență

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Complet de două corturi ”Punct medical avansat”
Clasificare
Categoria bugetara: 
61.02 Ordine publică și siguranța națională
Cheltuieli bugetare: 
...05 protecție civilă și protecția contra incendiilor
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Protecție civilă - S.M.U.R.D. Punct Medical Avansat
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Iancu de Hunedoara nr 14
Amplasament: 
amplasament mobil în funcție de zona de intervenție
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
ISU”Oltul” al Județului Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Corturile de tip”Punct medical avansat” sunt necesare în actiunile structurilor specializate ale Inspectoratului, pentru situațiile de urgența de anvergură, cum ar fi inundații, cutremure, incendii pe arii extinse,etc.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În acest moment, în cazul apariției unor situații de urgența de anvergură, nu putem asigura condițiile necesare de asistență medicală corespunzătoare, conform normelor în vigoare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
În cazul unor situații de urgență de anvergură, aceste ”Puncte medicale avansate”, pot face diferența între viată și moarte prin condiții propice de asistență medicală de urgența la fața locului
DOCUMENTE ŞI POZE
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Achiziții de mijloace fixe
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
-
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
-
Obiectivele proiectului: 
Prim-ajutor în Punct Medical Avansat în situații de urgență și evenimente organizate la nivel județean
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Prim-ajutor în Situații de Urgență- Punct Medical Avansat- Plan roșu de intervenție
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
86.13 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
86.13 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Complet de două corturi ”Punct medical avansat” 86.13 86.13 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu