Construire 2 case de tip familial și un Centru de consiliere și suport pentru copil și familie în Cristuru-Secuiesc (SF)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Construire 2 case de tip familial și un Centru de consiliere și suport pentru copil și familie în Cristuru-Secuiesc (SF)
Clasificare
Categoria bugetara: 
68.02 Asigurări și asistență socială
Cheltuieli bugetare: 
...06 asistență socială pentru familie și copii
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Protecție socială - Protecția copilului
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Adresa: 
Strada Kriza Janos, nr. 26, CF 5434
Amplasament: 
Cele 2 case de tip familial și Centrul de consiliere și suport vor fi construite pe terenul pus la dispoziție de Consiliul Local Cristuru Secuiesc
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
DGASPC Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
CPHS Cristuru Secuiesc funcționează într-un imobil aflat în proprietatea primăriei locale, care este monument istoric, nefiind posibilă efectuarea de modificări în construcție. Astfel imobilul nu corespunde cerințelor standardelor minime de calitate aplicabile centrelor de plasament pentru copii cu dizabilități, iar după expirarea contractului de închiriere în 2023, primăria locală are intenția de a prelua imobilul în cauză pentru uz propriu.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Imobilul în care în prezent își desfășoară activitatea Centrul de Plasament pentru Copii cu Handicap Sever Cristuru Secuiesc nu poate asigura beneficiarilor suprafața locuibilă necesară, conform standardelor de calitate, nu poate asigura spații potrivite și suficiente pentru activitățile de asistență medicală, kinetoterapie, suport psihologic, petrecerea timpului liber. Este dificilă depozitarea alimentelor, materialelor și echipamentelor beneficiarilor. Ar fi necesar minim 8 mp/persoană numai în dormitoare pentru majoritatea beneficiarilor cu deficiențe locomotorii, iar suprafața totală a clădirii este de 452 mp pentru 29 de beneficiari și 30 de angajați (15 mp /beneficiar). Imobilul unde se desfășoară activitatea CPHS Cristuru Secuiesc este în proprietatea autorității locale, care, după expirarea contractului de închiriere în 2023, vrea să utilizeze clădirea în alt scop.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Pe termen mediu, prin implementarea acestui proiect, copiii ar trăi într-un mediu mai apropiat de cel familial, mai puțin aglomerat, benefic asupra calității vieții lor. Fiind în grupuri mai mici în casele familiale, relația beneficiar-angajat ar fi mai apropiată. În centrul de consiliere amenajat cu spații potrivite și asigurate separat pentru fiecare specialist, recuperarea beneficiarilor ar fi mult mai eficientă. Depozitarea alimentelor, materialelor, echipamentelor se va putea face în spații special amenajate. Datorită activităților realizate în centrul de consiliere, relațiile interumane ar fi mai bogate. Pe termen lung beneficiarii proiectului vor avea o viață mai bună, o copilărie mai fericită cu mai multe șanse de dezvoltare și integrare în societate.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Obiectivul acestui proiect se încadrează în Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Harghita pe perioada 2019-2023-2028
Obiectivele proiectului: 
Obiectivele proiectului sunt: Închiderea Centrului de plasament pentru copii cu handicap sever Cristuru Secuiesc, dezinstituționalizarea copiilor plasați în CPHS Cristuru Secuiesc, asigurarea îngrijirii în casă de tip familial a copiilor pentru care nu s-a reușit reintegrarea în familie, prevenirea separării copiilor de familie prin înființarea Centrului de consiliere și suport pentru copil și familie.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Grupul țintă sunt copii cu dizabilități plasați în CPHS Cristuru Secuiesc, respectiv CPHS Toplița, iar beneficiarii Centrului de consiliere sunt copii cu dizabiliți și părinții acestora care au domiciliul în orașul Cristuru Secuiesc sau în localitățile din împrejurimi.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
81.30 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
81.30 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Construire 2 case de tip familial și un Centru de consiliere și suport pentru copil și familie în Cristuru-Secuiesc (SF) 81.30 81.30 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da