Centrala termica

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Centrala termica
Clasificare
Categoria bugetara: 
68.02 Asigurări și asistență socială
Cheltuieli bugetare: 
...06 asistență socială pentru familie și copii
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Social
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Strada Progresului, nr. 18
Amplasament: 
Complexul de servicii Miercurea-Ciuc
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, Complexul de servicii Miercurea-Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Centrala termică „RIELLO- residence” 50 KW achiziționată în cursul anului 2015 s-a defectat repetat, nu se mai găsesc piese de schimb, costurile cu reparațiile sunt mari
Deficiențe majore ale situației actuale: 
La momentul dării în funcțiune a noilor imobile din Complexul de servicii Miercurea-Ciuc, executantul lucrării a instalat, în clădirea de birouri, o centrală termică „RIELLO- residence” 50 KW achiziționată în cursul anului 2015, care, din momentul punerii în funcțiune octombrie 2015 s-a defectat de multe ori și în perioada de garanție și după, fiind nevoie anual de reparații multiple. Deși caracteristicile tehnice ale centralei termice instalate au corespuns cerințelor din caietul de sarcini, calitatea slabă a componentelor centralei termice au determinat defectarea acesteia frecvent. Piesele de schimb necesare pentru reparația acestei centrale termice nu se mai comercializează în țară și, aparent, nu se găsesc nici în străinătate, costurile de reparații fiind excesive. momentan încălzirea birourilor se realizează cu radiatoare electrice, în timpul programului de lucru, ceea ce duce la consum suplimentar de energie electrică, deci și costuri suplimentare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Prin înlocuirea acestei centrale cu o centrală termică de 29,5 KW achiziționată și instalată de o firmă de pe plan local, putem asigura un mediu încălzit în imobil.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
nu este cazul
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
nu este cazul
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
nu este cazul
Obiectivele proiectului: 
nu este cazul
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Birourile Complexului de servicii
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
5.50 mii lei
Denumirea investitiei
Centrala termica
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu