"Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic-Cristuru Secuiesc, Km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+020 – 12+631” (actualizare si completare PT)"

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

"Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic-Cristuru Secuiesc, Km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+020 – 12+631” (actualizare si completare PT)"
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Adresa: 
Județul Harghita, DJ 134A, între Șoimoșu Mic-Cristuru Secuiesc, sectorul de drum km 12+020 – 12+631
Amplasament: 
DJ 134A, între Șoimoșu Mic-Cristuru Secuiesc, sectorul de drum km 12+020 – 12+631
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul județean pe acest sector de drum prezintă un sistem rutier cu suprafață de pământ, slab calitativ privind capacitatea portantă, fiind expus de subspălările apei din lacul aflat în apropiere. Tronsonul de drum, în cauză se află între lacuri și conducte de transport gaze naturale -Dn 800 mm Bordoșiu – Mugeni,- care subtraversează drumul județean proiectat în mai multe puncte (6 la număr, punctele F, E, D, C, B și A). Drumul județean inițial a fost proiectat pe un teren privat. Din aceste considerente, precum și din cauza lipselor studiilor geotehnice, respectiv topografice pentru acest sector de drum a fost necesară actualizarea proiectului tehnic pentru care s-a încheiat un contract de proiectare cu SC Rutier Conex XXI SRL.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Actualizarea proiectului, modificarea/relocarea lucrărilor proiectate pe traseul vechiului drum, de pe lângă lacul existent a stârnit controverse din partea administratorii lacurilor, care au atacat în instanță intabularea acestui tronson de drum al drumului județean DJ 134A, iar la obținerea avizului de la Transgaz am întămpinat probleme.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Realizarea unui drum județean prevăzut de reglementările tehnice pentru categoria de încadrare a drumului, condiții optime de siguranță și confort în circulație.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
În vederea continuării obiectivului de investiție pe DJ 134A, între Șoimoșu Mic - Cristuru Secuiesc, sectorul de drum km 12+020 – 12+631, a fost necesară actualizarea proiectului tehnic pentru care s-a încheiat un contract de proiectare între Consiliul Județean Harghita și SC Rutier Conex XXI SRL, cu nr. 12/14984/29.06.2017.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului, care să conducă la îmbunătăţirea capacității portante și aducerea indicatorilor de calitate la standardele în vigoare pentru această categorie de drum.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din zonele de împrejur, mai ales locuitorii din Șoimușu Mic și din orașul Cristuru Secuiesc, respectiv cetățenii care circulă între Cristuru Secuiesc – Șoimușu Mic.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
36.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
36.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
"Modernizare sistem rutier pe DJ 134A, DN 13C - Șoimoșu Mic-Cristuru Secuiesc, Km 7+518-15+484 pe tronsonul km 12+020 – 12+631” (actualizare si completare PT)" 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu