Construire locuințe de serviciu pentru medici (proiectare + execuție)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Construire locuințe de serviciu pentru medici (proiectare + execuție)
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...50.50 alte instituții și acțiuni sanitare
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
a) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Construcții
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Dr. Dénes László FN
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, Str. Dr. Dénes László FN
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În judeţul Harghita deficitul de cadre medicale, dar în special de medici specialişti atinge proporţii îngrijitoare. Unul dintre cele mai afectate spitale de această problemă este Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
După terminarea facultății tinerii specialişti dacă se angajează la spitale care pot asigura locuinţe de serviciu, ar constitui un motiv suplimentar pentru ocuparea postului.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Crearea posibilității pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc să ofere tinerilor specialişti locuințe de serviciu care ar constitui un motiv suplimentar pentru ocuparea postului
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Consiliul Judeţean Harghita în perioada 2010 - 2017 a construit 16 locuinţe de serviciu în apropierea clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc.
Obiectivele proiectului: 
Crearea posibilității pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc să ofere tinerilor specialişti locuințe de serviciu
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Medici debutanți/ specialiști
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
500.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
500.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Construire locuințe de serviciu pentru medici (proiectare + execuție) 1100.00 500.00 0.00 0.00 600.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da