Imprimante multifuncționale

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Imprimante multifuncționale
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
P-ța Libertății nr. 5
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În scopul asigurării echipamentelor necesare pentru desfășurarea activității Consiliului Județean Harghita, privind imprimarea, copierea, scanarea, transmiterea prin fax a documentelor în diferite formate, număr de exemplare, după caz și color, se consideră a fi necesară achiziționarea a două bucăți de imprimante multifuncționale profesionale.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Echipamente insuficiente pentru tipărirea și copierea volumului mare de documente. Uzura echipamentelor existente.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea echipamentelor necesare pentru desfășurarea activității Consiliului Județean Harghita.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Aparatul propriu al Consiliului Județean Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
50.00 mii lei
Denumirea investitiei
Imprimante multifuncționale
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu