“RK reabilitare rețele de canalizare la Spitalul de Psihiatrie Tulgheș”

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
“RK reabilitare rețele de canalizare la Spitalul de Psihiatrie Tulgheș”
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...50.50 alte instituții și acțiuni sanitare
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură în domeniul de sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
Tulgheș str. Centru nr.342, jud. Harghita
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În localitatea Tulgheș funcționează un spital de psihiatrie cu 328 paturi care prezintă o rețea de canalizare menajeră, cu grad avansat de uzură, ce nu mai corespunde cerințelor de igienă, sănătate și mediu înconjurător.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Sistemul actual de canalizare nu corespunde prevederilor indicativului GP106-04
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Ridicarea nivelului de siguranță a sistemului de canalizare
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Indicativ GP106-04
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
proiect nr.12/2012 Contract de Serviciu nr.17637/2012
Obiectivele proiectului: 
Rețeaua de canalizare să corespundă cerințelor de igienă, sănătate și mediu înconjurător.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Îmbunătățire condițiilor bolnavilor și a cadrelor medicale din cadrul spitalului.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
8.40 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
8.40 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
“RK reabilitare rețele de canalizare la Spitalul de Psihiatrie Tulgheș” 8.40 8.40 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu