Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500 (elaborare DALI+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500 (elaborare DALI+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ditrau - Gyergyóditró
Ţengheler - Cengellér
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul județean DJ 127 are o lungime totală de 33,82 km, din care sectoarele 0+000 – 8+921 și 30+500 – 33+820 sunt asfaltate, iar sectorul 8+921 – 30+500 este numai pietruit. Totodată podețele aflate pe acest sector sunt în stare avansată de degradare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Degradările au tendințe de extindere și fără executarea unor lucrări de intervenție ar putea conduce la periclitarea siguranței circulației și a confortului participanților la trafic
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Reabilitarea acestui sector va permite menținerea stării de viabilitate a drumului, economisirea timpului și a carburanților, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, îmbunătățirea condițiilor de circulație, a fluenței traficului, dezvoltarea socio–economică a localităților de a lungul drumului județean DJ 127.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
-
Obiectivele proiectului: 
- realizarea unui sistem rutier elastic pe sectorul 8+921 – 30+500 - reabilitarea și/sau reconstrucția lucrărilor de artă pe acest sector
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii comunelor Tulgheș și Ditrău.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
258.03 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
258.03 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500 (elaborare DALI+PT) 258.03 258.03 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu