Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500 (elaborare DALI+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500 (elaborare DALI+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ditrau - Gyergyóditró
Ţengheler - Cengellér
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul județean DJ 127 are o lungime totală de 33,82 km, din care sectoarele 0+000 – 8+921 și 30+500 – 33+820 sunt asfaltate, iar sectorul 8+921 – 30+500 este numai pietruit. Totodată podețele aflate pe acest sector sunt în stare avansată de degradare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Degradările au tendințe de extindere și fără executarea unor lucrări de intervenție ar putea conduce la periclitarea siguranței circulației și a confortului participanților la trafic
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Reabilitarea acestui sector va permite menținerea stării de viabilitate a drumului, economisirea timpului și a carburanților, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, îmbunătățirea condițiilor de circulație, a fluenței traficului, dezvoltarea socio–economică a localităților de a lungul drumului județean DJ 127.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
-
Obiectivele proiectului: 
- realizarea unui sistem rutier elastic pe sectorul 8+921 – 30+500 - reabilitarea și/sau reconstrucția lucrărilor de artă pe acest sector
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii comunelor Tulgheș și Ditrău.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
258.03 mii lei
Denumirea investitiei
Reabilitare DJ 127, județul Harghita, km 8+921-30+500 (elaborare DALI+PT)
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu