Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor interioare (inclusiv centrală termică proprie) la Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor interioare (inclusiv centrală termică proprie) la Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...50.50 alte instituții și acțiuni sanitare
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr.14 situat în municipiul Miercurea Ciuc, str. Petőfi Sándor, nr.14, județul Harghita
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 se află în intravilanul orașului Miercurea Ciuc și este în proprietatea Județului Harghita și în administrarea Consiliului Judetean Harghita. Construcția are regim de înălțime S+P. Conform regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor din H.G. nr. 766/1997, Anexa nr. 3, art. 6 și în conformitate cu metodologia specifică elaborată de M.L.P.A.T. construcția se încadrează în categoria „C” de importanță. Construcția cu destinație de dispensar medical este structurată pe doua niveluri. Structura de rezistență este formată din zidărie portantă, cu planșeu din beton cu grinzi la subsol și lemn peste parter. Șarpanta este din material lemnos. Suprafața construită este: Ac=287,65 m2 respectiv Adc=378,44 m2, iar suprafața utilă este Au=286,57 m2. În imobilul Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 din Miercurea Ciuc în momentul de față funcționează 4 cabinete medicale de specialitate medicină de familie, 3 cabinete medicale de specialitate stomatologie și 3 cabinete de practică de specialitate tehnică dentară asigurând servicii medicale pentru populația din județul Harghita în special pentru cei din zona Ciucului. Rețeaua electrică în Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 este foarte veche, degradată, nu mai are performanța necesară pentru satisfacerea activităților sanitare din imobil, în unele cazuri chiar prezintă și pericol în utilizare. Pe de altă parte grupul sanitar existent este insuficient pentru a asigura buna funcționare a cabinetelor medicale din clădire. Rețeaua de apă-canalizare se află tot într-o stare degradată, iar geamurile înspre curte sunt foarte vechi neasigurând izolația necesară, încălzirea prin sistemul centralizat al orașului este foarte costisitor. În expertiza tehnică a clădirii efectuată în anul 2012 de către o firmă specializată se recomandă modernizarea rețelei electrice, rețelei de apă-canalizare, extinderea și modernizarea grupului sanitar, precum și modernizarea geamurilor din partea dinspre curte a imobilului. Pentru rezolvarea confortului termic în clădire se propune instalarea unei centrale termice proprii.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Rețeaua electrică în Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 este foarte veche, degradată, nu mai are performanța necesară pentru satisfacerea activităților sanitare din imobil, în unele cazuri chiar prezintă și pericol în utilizare. Pe de altă parte grupul sanitar existent este insuficient pentru a asigura buna funcționare a cabinetelor medicale din clădire. Rețeaua de apă-canalizare se află tot într-o stare degradată, iar geamurile înspre curte sunt foarte vechi neasigurând izolația necesară, încălzirea prin sistemul centralizat al orașului este foarte costisitor
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Creșterea confortului imobilului. Prelungirea duratei de funcționare a imobilului. Asigurare bunei funcționări a cabinetelor medicale din clădire. Creșterea performanței rețelei electrice necesare pentru satisfacerea activităților sanitare din imobil. Înlăturarea pericolului în utilizare a rețelei electrice din imobil.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Nu este cazul.
Obiectivele proiectului: 
Reducerea consumului de energie termică în clădire. Creșterea confortului imobilului. Prelungirea duratei de funcționare a imobilului. Asigurare bunei funcționări a cabinetelor medicale din clădire.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personalul medical, angajații care lucrează în imobil și cetățenii pentru care se asigură serviciile.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
50.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
50.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor interioare (inclusiv centrală termică proprie) la Dispensarul medical din str. Petőfi Sándor, nr. 14 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu